Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

Risikovurdering av betakaroten i kosttilskudd

Bestilt:

Rapportnr: 2015: 01

Publisert: 19.01.2015

Hovedbudskap:

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) foreslår en tentativ øvre trygg grense av betakaroten tilsatt for eksempel i kosttilskudd på 4 milligram per dag. Dette framgår i en risikovurdering av betakaroten i kosttilskudd som VKM har utført på oppdrag for Mattilsynet.

Betakaroten er et fargestoff som finnes naturlig i mange planter. Det brukes også i flere typer kosttilskudd. Betakaroten kan omdannes til vitamin A i kroppen, og fargestoffet finnes naturlig i bl.a. gulrøtter. Gulrøtter bidrar til omtrent halvparten av nordmenns inntak av betakaroten. Andre viktige kilder er grønnsaksblandinger, tomater, frukt og bær.

VKMs vurdering omhandler ikke betakaroten i vanlig mat som for eksempel frukt og grønnsaker, men kun tilsatt betakaroten.

Betakaroten i kosttilskudd gir økt risiko for lungekreft og død hos røykere

En stor finsk ATCB-studie (Alpha-Tocopherol, Beta-Carotene Cancer Prevention-studie) viste at risikoen for lungekreft øker for røykere som tar kosttilskudd med betakaroten. Studien inkluderte kun røykere. Også en dansk studie viste økt risiko for lungekreft blant røykere hos gruppen som tok kosttilskudd med betakaroten.

Fire metaanalyser viste også økt risiko for død i gruppen som fikk betakaroten.

I disse metaanalysene fant forskere at risikoen for å dø øker med 6-7 % for gruppene som fikk tilskudd av betakaroten, men den økte dødeligheten kan forklares med funnene i den finske studien. En av flere mulige årsaker til at røykere som tar betakarotentilskudd får økt risiko for lungekreft, kan være at betakaroten kan ha en negativ prooksidativ effekt istedenfor en positiv anti-oksidativ effekt i cellene som finnes på overflaten av vevet i lungene i denne gruppen.

Forskningen som VKM har vurdert viste ingen økt risiko for andre krefttyper enn lungekreft.

VKM mener at det ikke kan utelukkes at risiko for lungekreft også kan øke hos mennesker med kroniske betennelsestilstander i lungene. Dette omfatter blant annet mennesker med astma og KOLS.

Betakaroten fra grønnsaker og frukt ingen helserisiko

VKM konkluderer videre at betakaroten fra vanlige matvarer som grønnsaker og frukt ikke utgjør noen helserisiko. Tvert imot viser all forskning at høyt inntak av frukt og grønnsaker reduserer flere ulike kreftformer og beskytter mot en rekke ulike andre sykdommer.

Tentativ øvre grense

Det foreligger per i dag ingen øvre tolerabel grense (UL) for betakaroten. VKM foreslår en tentativ øvre trygg grense av betakaroten tilsatt for eksempel i kosttilskudd på 4 milligram per dag.

Usikkerhet knyttet til datagrunnlaget for fastsettelse av en tentativ UL er beskrevet nærmere i rapporten.

Bakgrunn for oppdraget

I 2006 startet EU arbeidet med å fastsette felles grenser for hvor mye det skal være tillatt å tilsette av vitaminer og mineraler i kosttilskudd. I 2009 stoppet dette arbeidet midlertidig opp.

Mattilsynet vil, i påvente av at arbeidet med felles maksimumsgrenser starter opp igjen, vurdere om det er behov for endringer av de nasjonale maksimumsgrensene for vitaminer og mineraler i kosttilskudd.

Risikovurderingen er utarbeidet av VKMs faggruppe for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi.

Kontakt

Bente Mangschou

Prosjektleder. Klinisk ernæringsfysiolog

T: 98 83 10 12
Send e-post

Andre populære artikler