Hygiene og smittestoffer

Retningslinjer for risikovurdering av mat som inneholder probiotika

Bestilt:

Rapportnr: 2014: 05

Publisert: 09.10.2014

Hovedbudskap:

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har utviklet retningslinjer for risikovurdering av probiotiske produkter.

Probiotika er levende mikroorganismer som påstås å ha positiv effekt på menneskers og dyrs helse.

Mattilsynet ber Vitenskapskomiteen for mattrygghet om risikovurderinger av produkter som er beregnet på sårbare grupper som små barn, gravide og sykehuspasienter. 

For å lette arbeidet til produsentene, Mattilsynet og VKM, har VKM utviklet retningslinjer for risikovurdering av probiotiske produkter.

VKM mener at retningslinjene vil bidra til større åpenhet i risikovurderingene, fordi produsentene nå får en oversikt over hvilke dokumentasjoner som kreves og får vite hva VKM vektlegger i risikovurderinger av probiotiske produkter.

VKM håper at retningslinjene vil gjøre det lettere for Mattilsynet å vurdere om produsenten har sendt inn tilstrekkelig dokumentasjon og når det er aktuelt for Mattilsynet å be VKM om en vurdering. 

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

T: 21 62 28 00
@: vkm@vkm.no

 

Postboks 222 Skøyen
0213 Oslo

Organisasjonsnummer:
983 744 516


Nettredaktør: Tanya Kristiansen
Ansvarlig redaktør: Ingrid M. Høie