Hygiene og smittestoffer | Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

Vurdering av tre barnegrøter og en morsmelkerstatning med probiotisk bakteriestamme Bifidobacterium lactis Bb12 - oppdatering 2014

Bestilt:

Rapportnr: 2014: 04

Publisert: 09.10.2014

Hovedbudskap:

Det foreligger ikke ny informasjon som gir grunn til å endre konklusjonene i vurderingen av probiotika Bifidobacterium lactis Bb12 som Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) gjorde i 2010.

VKM publiserte i 2010 en nytte-risikovurdering av barnegrøt med probiotika Bifidobacterium lactis Bb12. VKM konkluderte blant annet med at det manglet studier som ser på langtidseffekter hos små barn hvis de daglig får morsmelkerstatning og barnegrøt som er tilsatt Bifidobacterium lactis Bb12.

Det foreligger ikke ny informasjon som gir grunn til å endre konklusjonene i vurderingen er konklusjonen til VKM etter å ha gjennomgått ny dokumentasjon fra produsenten av morsmelkerstatning og tre barnegrøter tilsatt probiotikaen Bifidobacterium lactis Bb12. 

-Tarmfloraen til spedbarn og små barn er ikke ferdig utviklet. Man vet ikke hvilke konsekvenser det har dersom de de over lengre tid får morsmelkerstatning eller grøt som er tilsatt probiotika, sier Jørgen Lassen, medlem av VKMs faggruppe for hygiene og smittestoffer.

Morsmelkerstatningen er beregnet for spedbarn fra fødselen av. De tre barnegrøtene er beregnet på barn fra fire måneders alder.

VKM har vurdert dokumentasjonen som produsenten nå har sendt til Mattilsynet og konkluderer med at den ikke gir grunn til å endre konklusjonene i vurderingen fra 2010.

I henhold til regelverket skal all barnemat som frembys på det norske markedet meldes til Mattilsynet. De tre barnegrøtene og morsmelkerstatningen med probiotikaen Bifidobacterium lactis Bb12 er meldt inn til Mattilsynet. For å vurdere risiko og egnethet ba Mattilsynet VKM om en vurdering.

Vurderingen er utført av VKMs faggruppe for hygiene og smittestoffer.

Kontakt

Bente Mangschou

Prosjektleder. Klinisk ernæringsfysiolog

T: 98 83 10 12
Send e-post

Andre populære artikler