Genmodifiserte organismer

Helserisikovurdering av genmodifisert mais MON810, C/DE/02/9

Bestilt:

Rapportnr:

Publisert: 30.01.2007

Hovedbudskap:

Vurderingen av den genmodifiserte herbicidresistente og insektstolerante maislinjen MON810 fra Monsanto er utført av Faggruppe for genmodifiserte organismer under Vitenskapskomiteen for mattrygghet. Vitenskapskomiteen for mattrygghet er bedt av Mattilsynet om å vurdere den genmodifiserte maislinjen MON810 til bruk i næringsmidler og fôrvarer.

Faggruppen finner det vanskelig å vurdere om næringsmidler og fôrvarer fra maisen MON810 er mer allergifremkallende enn næringsmidler og fôrvarer fra umodifisert maiskorn.

På bakgrunn av foreliggende eksperimentelle studier i mus, finner Faggruppen imidlertid at muligheten for økt allergifremkallende aktivitet hos næringsmidler og fôrvarer fra MON810 i forhold til umodifisert mais med den informasjon vi har tilgang til, ikke med rimelig sikkerhet kan utelukkes.

Da mengde Cry1Ab i maiskorn kan være mer enn 1,1 µg/g fersk vekt, mener Faggruppen at det må kreves av Monsanto å kommentere forsøkene som viser adjuvanseffekt av det beslektede Cry1Ac.

Kontakt

Merethe Aasmo-Finne

Fagdirektør miljø. Dr.Scient.

T: 93 06 22 72
Send e-post

Andre populære artikler