Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi | Andre stoffer

L-isoleucin i kosttilskudd

Bestilt:

Rapportnr:

Publisert: 27.06.2016

Hovedbudskap:

Det finnes ikke relevante studier med L-isoleucin i mennesker som dokumenterer skadelige effekter og ved hvilket dosenivå skader eventuelt inntrer. På grunn av ulik metabolisme hos mennesker og dyr kan ikke dyrestudier benyttes i risikovurdering av disse aminosyrene.

På grunn av mangel på studier som undersøker skadelige effekter av disse aminosyrene har det ikke vært mulig for VKM å gi noen konklusjon om dosene er skadelige.

L-isoleucin er en aminosyre som er ingrediens i kosttilskudd som selges i Norge. L-isoleucin er en essensiell aminosyre. Leucin, isoleucin og valin er kjent som Branched Chain Amino Acids (BCAAs) eller forgrenede aminosyrer. Forgrenede aminosyrer er en del av alle kjente proteinholdige matvarer som meieriprodukter, kjøtt, egg, nøtter, korn, frø, avokado, og spiselige sjøplanter.

Om oppdraget

Oppdraget fra Mattilsynet var å risikovurdere følgende doser L-isoleucin i kosttilskudd: 1500, 1750, 2000 og 2500 mg/dag.L-isoleucin i kosttilskudd

Aldersgrupper

Doser

1500, 1750, 2000 og 2500 mg/dag

Barn (10-<14 år)

Ikke tilstrekkelig data til å konkludere

Ungdom (14-<18 år)

Voksne (≥18 år)

 

Kontakt

Bente Mangschou

Prosjektleder. Klinisk ernæringsfysiolog

T: 98 83 10 12
Send e-post

Andre populære artikler