Tore Tollersrud blir ny leder i VKM

Tore Skeidsvoll Tollersrud blir ny leder for VKMs vitenskapelige sekretariat når direktør Harald Gjein går av med pensjon til sommeren.

- VKM fyller 20 år nå, men er en relativt ung institusjon fortsatt. Det er et spennende sted, et sted som utvikler seg, og jeg ser fram til å bli en del av laget, sier Tollersrud.

Tollersrud har i dag en stilling ved International Livestock Research Institute i Kenya, hvor han leder et program innen utvikling av vaksiner mot tropiske dyresykdommer.

Tollersrud er utdannet veterinær fra Norges veterinærhøgskole, hvor han har tatt doktorgrad innen immunologi og infeksjonsmedisin, og har forskererfaring innenfor immunprofylakse. Han har tidligere vært seksjonsleder og assisterende direktør på Veterinærinstituttet, og jobbet i Animalia.

Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) er en uavhengig og tverrfaglig vitenskapskomité som leverer risikovurderinger av forhold som har betydning for helsemessig trygg mat og for miljøet.

VKM vurderer bl.a. risiko for Mattilsynet og Miljødirektoratet, som bruker vurderingene til å utarbeide råd, gi tillatelser, utvikle regelverk og gi innspill til departementene.

Komiteen har 123 eksterne medlemmer, som tilsammen har bred tverrfaglig kompetanse. VKM drives av et vitenskapelig sekretariat, og det er dette Tollersrud skal lede.

Tore Tollersrud

Tore Tollersrud