Samhandlingsavtale om GMO-legemidler

Statens legemiddelverk (SLV) og VKM har inngått avtale om vurdering av klinisk utprøving av GMO-legemidler til mennesker og dyr.