Forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester

Vurdering av nye resultater i Vefsnfjorden/Leirfjorden og Sandnessjøen

Bestilt:

Rapportnr: 2005: 28

Publisert: 29.04.2005

Hovedbudskap:

Faggruppen for forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester i matkjeden har på oppdrag fra Mattilsynet vurdert nye analyseresultater av blåskjellprøver fra Vefsnfjorden, Leirfjorden og Sandnessjøen. Prøvene er analysert for PAH-forbindelser, inkludert benzo[a]pyren (BaP).

Vefsnfjorden, Leirfjorden og Sandnessjøen er i dag belagt med kostholdsråd for blåskjell på grunn av polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH).

Kostholdsrådene for Vefsnfjorden/Leirfjorden ble sist vurdert av SNTs underarbeidsgruppe for miljøgifter i januar 2002 og Sandnessjøen ble vurdert av underarbeidsgruppen i mai 2003.

Faggruppen for forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester i matkjeden har på oppdrag fra Mattilsynet vurdert nye analyseresultater av blåskjellprøver fra Vefsnfjorden, Leirfjorden og Sandnessjøen. Prøvene er analysert for PAH-forbindelser, inkludert benzo[a]pyren (BaP).

BaP kan brukes som en indikatorsubstans for mulig helseskade ved PAH-eksponering.

Alle de nye resultatene fra 2003 og 2004 viser lave nivåer av PAH og BaP. Nivåene er vesentlig redusert i forhold til tidligere målinger i blåskjell fra 2000. Faggruppens beregninger viser at det ikke medfører noe vesentlig tilleggsbelastning å spise skjell med de målte BaP-nivåene fra disse fjordene i forhold til andre blåskjell fra områder uten kjente kilder til PAH-forurensning.

Faggruppen ser det som svært positivt at ny teknologi er benyttet til å redusere utslippene av PAH fra aluminiumsindustri. De nye resultatene tyder på at det er mulig å fjerne kilden til PAH-utslipp fra slik industri.

Faggruppen anbefaler at Vefsnfjorden, Leirfjorden og Sandnessjøen overvåkes med et fåtall blåskjellprøver de neste årene for kontrollere at situasjonen med lave nivåer av PAH og BaP i Vefsnfjorden, Leirfjorden og Sandnessjøen opprettholdes.

Kontakt

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

The Norwegian Scientific Committee for Food and Environment

Send e-post

Andre populære artikler