CITES

Vurdering av kunnskapsgrunnlag for listing av truede ville dyr og planter (CITES)

Bestilt:

Rapportnr:

Publisert: 18.10.2022

Hovedbudskap:

Vitenskapskomiteen for mat og miljø har vurdert kunnskapsgrunnlaget for foreslåtte endringer i reguleringen av handel med rekke arter av ville dyr og planter.

Endringsforslagene vil bli behandlet på partsmøtet i Konvensjonen om internasjonal handel med truede ville arter av fauna og flora (CITES) i Panama by 14.- 25. november 2022.

VKM har gjort vurderingen på oppdrag fra Miljødirektoratet. Den utgjør en del av det vitenskapelige grunnlaget for Norges bidrag til partsmøtet.

CITES´ lister

I forkant av partsmøter kan medlemslandene i CITES foreslå endringer i reguleringen av arter. Artene som er beskyttet av CITES, er fordelt på tre lister med ulik grad av handelsrestriksjoner.

Liste I omfatter arter som er så utryddingstruet at all kommersiell handel er forbudt. Liste II omfatter arter der internasjonal handel må overvåkes for å sikre artenes overlevelse. Liste III omfatter arter med lokale bestander som er beskyttet i minst ett utbredelsesland, og hvor dette landet har bedt om hjelp fra andre CITES-medlemsland for å kontrollere handel.

Endringsforslagene kan for eksempel være å flytte en art fra liste I til liste II, eller få arter som ikke tidligere har vært i CITES-systemet, på en liste.

52 forslag

Totalt er det sendt inn 52 listeforslag til møtet i Panama by. Forslagene omfatter arter av både fauna og flora, fra mange forskjellige land og habitat.

Blant forslagene er flere arter av haier, rokker og skilpadder, som er blant de mest truede grupper av virveldyr (vertebrater). Arter av tropisk tømmer er også med i forslagene til reguleringsendringer. Det gjelder også flodhest, afrikansk elefant, neshorn og sjøpølse.

Slik har VKM gått frem

VKM har gått gjennom tilgjengelig informasjon om artenes biologi, bestandsstørrelse og struktur, samt utviklingstrender i populasjonen, utbredelsesstatus, bevaringsbehov og bevaringstiltak og status for lovlig og ulovlig handel. Med grunnlag i denne informasjonen har VKM vurdert om handel kan påvirke artenes overlevelse.

Kontakt

Jo Skeie Hermansen

Prosjektleder, ph.d.

M: 482 00 409
Send e-post

Andre populære artikler