Plantehelse

Plantehelserisiko ved import av ”Hoppebønne” fra USA - Sebastiana spp. og Cydia deshaisiana

Bestilt:

Rapportnr: 2008: 33

Publisert: 02.07.2008

Hovedbudskap:

“Hoppebønner” er frøkapsler som inneholder en larve som får frøkapselen til å bevege seg, noe som gjør “Hoppebønner” populære som leketøy. VKM konkluderer at verken insektet eller plantene som frøene kommer fra har potensial til å etablere seg i Norge, heller ikke som resultat av klimaendringer i overskuelig fremtid.

Kommersielle produkter solgt som “Hoppebønner” (“Jumping Beans” eller “Mexican Jumping Beans” på engelsk) er frøkapsler fra ørkenbuskene Sebastiana pavoniana, S. palmeri eller S. bilocularis som inneholder larver av insektet Cydia deshaisiana (et annet vanlig navn er Cydia saltitans).

For å sikre et tilfredsstillende beslutningsgrunnlag om Mattilsynet i framtiden skal tillate import og omsetning av ”Hoppebønner” fra USA, har Mattilsynet bestilt en risikovurdering av produktet.

Mattilsynet har bedt Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) om bl.a. å belyse

  • sannsynligheten for at insektet C. saltitans vil kunne etablere seg i enten frilandsproduksjon, veksthusproduksjon eller i naturen i Norge 
  • konsekvenser av en eventuell introduksjon og spredning av insektet
  • sannsynligheten for at vertplantene (som frøkapslene kommer fra) skal kunne etablere seg i Norge
  • konsekvenser av en eventuell etablering og spredning av vertplantene

Insektet C. deshaisiana er avhengig av vertplanter for å fullføre sin livssyklus. Vertplantene er ikke tilstede i Norge. Dermed er C. deshaisiana ikke i stand til å etablere seg, hverken i frilandsproduksjon, veksthus eller i naturen i Norge.

Det konkluderes dermed at C. deshaisiana ikke har potensial til å bli en planteskadegjører i Norge.

Vertplanteartene er utbredt i Mexico og sør i USA, men de er fraværende i Norge. Plantene kan ikke vokse utendørs i Norge og har ingen kommersiell verdi for veksthusproduksjon.

Det konkluderes dermed at de tre vertplanteartene S. pavonianaS. palmeri og S. bilocularis ikke har potensial til å opptre som invaderende fremmede arter i Norge.

Fordi vertplantene kun vokser under ekstreme, varme ørkenforhold, vil de forventede klimaendringene i Nord-Europa ikke føre til en etablering og spredning av C. deshaisiana i Norge i overskuelig fremtid.

Kontakt

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

The Norwegian Scientific Committee for Food and Environment

Send e-post

Andre populære artikler