Forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester

PBDE i drikkevann rundt Mjøsa

Bestilt:

Rapportnr: 2005: 02

Publisert: 26.01.2005

Hovedbudskap:

Faggruppen for forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester i matkjeden i VKM understreker at innsendte data fra Mattilsynet ikke er tilstrekkelige for å foreta en vitenskapelig vurdering av innholdet av PBDE og PCB i drikkevann fra Lillehammer. Siden organiske miljøgifter på grunn av sine kjemiske egenskaper normalt ikke oppkonsentreres i vann, er faggruppen av den oppfatning at Mattilsynet ikke bør prioritere å utføre flere slike vannanalyser på det nåværende tidspunkt.


Kontakt

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

T: 21 62 28 00
@: vkm@vkm.no

 

Postboks 222 Skøyen
0213 Oslo

Organisasjonsnummer:
983 744 516


Nettredaktør: Tanya Kristiansen
Ansvarlig redaktør: Ingrid M. Høie