Risikovurderinger og andre publikasjonerkeyboard_arrow_down

Om EFSAkeyboard_arrow_down

Om VKMkeyboard_arrow_down

Hovedkomiteen og faggruppenekeyboard_arrow_down

Fremmede organismer og handel med truede arter (CITES)

Miljørisiko ved import av rensefisk

Rapportnr:

Bestilt: 18.11.2018

Publisering: 27.09.2019

 

Hovedbudskap:

Vitenskapskomiteen for mat og miljø skal vurdere om import og utsetting av rensefisk til bruk i oppdrett kan ha uheldige følger for biologisk mangold.

Vurderingen gjøres på oppdrag fra Miljødirektoratet.

Oppdrettsnæringen bruker grønngylt, berggylt, bergnebb og rognkjeks som rensefisk for å bekjempe lakselus. Artene finnes naturlig langs norskekysten, men bestandene er ikke store nok til å dekke behovet for rensefisk. Miljødirektoratet vil bruke vurderingen som grunnlag for behandling av søknader for import og utsetting av rensefiskarter.

Oppdraget

VKM skal identifisere arter som er aktuelle for import og bruk i oppdrett, og potensielle farer som er forbundet med importen. Det gjelder risiko for genetiske endringer i lokale populasjoner av leppefisk, risiko for spredning av arter utenfor naturlige leveområder og forflytting av sykdom og parasitter mellom ulike områder.

Prosjektgruppen

Prosjektgruppen består av:

  • Eli Rueness åpnes i nytt vindu– VKM-medlem, faggruppen for fremmede organismer og handel med truede arter (CITES), (faglig leder)
  • Johanna Järnegrenåpnes i nytt vindu – VKM-medlem, faggruppen for fremmede organismer og handel med truede arter (CITES)
  • Espen Rimstadåpnes i nytt vindu – VKM-medlem, faggruppen for dyrehelse og dyrevelferd
  • Tor Atle Molenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu – ekstern ekspert, Norsk institutt for naturforskning, NINA
  • Snorre Gullalenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu – ekstern ekspert, Veterinærinstituttet
  • Kim Halvorsenlenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu – ekstern ekspert, Havforskningsinstituttet
  • Paul Berg – ekstern ekspert, Universitetet i Agder/Universitetet i Oslo
  • Martin Malmstrømåpnes i nytt vindu, prosjektleder VKM-sekretariatet

Faggruppen for fremmede organismer og handel med truede arter (CITES) vil godkjenne og være faglig ansvarlig for den endelige rapporten. Den skal etter planen publiserer i oktober 2019.

Kontakt

Martin Malmstrøm

Prosjektleder. Phd.

M: 92 42 43 13
Send e-post

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

T: 21 62 28 00
@: vkm@vkm.no

 

Postboks 222 Skøyen
0213 Oslo

Organisasjonsnummer:
983 744 516


Nettredaktør: Tanya Kristiansen
Ansvarlig redaktør: Ingrid M. Høie