Risikovurderinger og andre publikasjonerkeyboard_arrow_down

Om EFSAkeyboard_arrow_down

Om VKMkeyboard_arrow_down

Hovedkomiteen og faggruppenekeyboard_arrow_down

Fremmede organismer og handel med truede arter (CITES)

Kunnskapsgrunnlaget for forslagene til endringer i regulering av ville dyr og planter truet av internasjonal handel

Rapportnr:

Bestilt: 16.01.2019

Publisering: 15.08.2019

 

Hovedbudskap:

Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) skal vurdere kunnskapsgrunnlaget for forslagene til endringer i regulering av ville dyr og planter som er truet av internasjonal handel. Forslagene skal behandles i partsmøtet i konvensjonen om internasjonal handel med truede arter av fauna og flora, CITES, i Genève i slutten av august 2019.

Globale retningslinjer for kontroll av handel

Internasjonalt er handel med truede arter regulert gjennom CITES-konvensjonen (The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora). Konvensjonen skal sikre lovlig, bærekraftig og sporbar handel med arter som står i fare for å bli utryddet.

Flere enn 35 000 truede dyre- og plantearter verden over er beskyttet av CITES. Artene er fordelt på tre lister med ulik grad av handelsrestriksjoner. Liste I omfatter arter som er så utryddingstruet at all kommersiell handel i utgangspunktet er forbudt. Liste II omfatter arter der den internasjonale handelen må overvåkes for å sikre artenes overlevelse. Liste III omfatter arter som enkelte land ønsker å regulere egen handel i samarbeid med andre parter i konvensjonen.

CITES har partsmøter hvert tredje år. I forkant av møtene kan medlemslandene komme med forslag om å inkludere nye arter på CITES-listene, eller å flytte arter fra en liste til en annen.

Vitenskapelig myndighet

VKM er oppnevnt til vitenskapelig norsk myndighet for CITES. Oppdraget er forankret i faggruppen for fremmede organismer og internasjonal handel med truede arter, CITES.

Prosjektgruppen består av:

  • Eli K. Rueness- VKM-medlem i faggruppen for fremmede organismer og handel med truede arter (CITES)
  • Hugo de Boer- VKM-medlem i faggruppen for fremmede organismer og handel med truede arter (CITES)
  • Katrine Eldegaard- VKM-medlem i faggruppen for fremmede organismer og handel med truede arter (CITES) 
  • Inger Elisabeth Måren - VKM-medlem i faggruppen for fremmede organismer og handel med truede arter (CITES) 
  • Martin WhitingPDF – Ekstern ekspert fra Maquarie University
  • Claudia JungePDF – Ekstern ekspert fra Havforskningsinstituttet 
  • Paolo MomiglianoPDF – Ekstern ekspert fra University of Helsinki 
  • Maria Asmyhråpnes i nytt vindu – VKM- sekretariatet, prosjektleder

Rapporten skal etter planen publiseres 15. august 2019.

Kontakt

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

T: 21 62 28 00
@: vkm@vkm.no

 

Postboks 222 Skøyen
0213 Oslo

Organisasjonsnummer:
983 744 516


Nettredaktør: Tanya Kristiansen
Ansvarlig redaktør: Ingrid M. Høie