Risikovurderinger og andre publikasjonerkeyboard_arrow_down

Om EFSAkeyboard_arrow_down

Om VKMkeyboard_arrow_down

Hovedkomiteen og faggruppenekeyboard_arrow_down

Fôr

Konsekvenser av å importere grovfôr

Rapportnr:

Bestilt: 30.04.2020

Publisering: 15.04.2021

 

Hovedbudskap:

Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) skal vurdere hvilke følger import av grovfôr kan ha for plantehelse, dyrehelse, humanhelse og biologisk mangfold.

Bakgrunn

Tørkesommeren i 2018 førte til avlingsvikt i store deler av Norge. For å dekke den akutte etterspørselen etter grovfôr, ble det importert store mengder høy, halm, ensilasje og annen type grovfôr. Det kan være fare for at grovfôr fra utlandet fører med seg nye smittestoffer og fremmede, skadelige organismer.

Oppdraget

VKM skal vurdere hvilke følger import av grovfôr kan ha for biologisk mangfold. VKM skal også vurdere hvilke smittestoffer som kan følge med import, og hva konsekvensene kan bli for plantehelse, dyrehelse og humanhelse.

Rapporten vil inngå i kunnskapsgrunnlaget som Mattilsynet og Miljødirektoratet trenger for å kunne gi god veiledning til dem som vil importere, omsette og bruke grovfôr til husdyrproduksjon.

Prosjektgruppen

Prosjektgruppen i VKM består av (oppdateres fortløpende):

Håvard Steinshamn, faggruppen for fôr, faglig leder

Åshild Taksdal RandbyPDF, ekstern ekspert fra NMBU

Jacques Godfroid, faggruppen for dyrehelse og dyrevelferd

Angelika Agdestein, faggruppen for dyrehelse og dyrevelferd

Bjørnar Ytrehus, faggruppen for mikrobiell økologi

Heidi LangePDF, ekstern ekspert fra FHI

Truls Nesbakken, faggruppen for hygiene og smittestoffer

Dean Basic (prosjektleder), VKMs sekretariat

Tron Gifstad, VKMs sekretariat

Siamak Yazdankhah, VKMs sekretariat

En godkjenningsgruppe bestående av medlemmer fra faggruppen for fôr, faggruppen for plantehelse, faggruppen for dyrehelse og dyrevelferd, faggruppen for mikrobiell økologi, faggruppen for hygiene og smittestoffer og faggruppen for fremmede organismer og handel med truede arter (CITES), er faglig ansvarlig for arbeidet.

Rapporten skal etter planen publiseres i april 2021.

Kontakt

Dean Basic

Prosjektleder. Phd.

T: 21 62 28 25
M: 45 43 20 45
Send e-post

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

T: 21 62 28 00
@: vkm@vkm.no

 

Postboks 222 Skøyen
0213 Oslo

Organisasjonsnummer:
983 744 516


Nettredaktør: Tanya Kristiansen
Ansvarlig redaktør: Ingrid M. Høie