Risikovurderinger og andre publikasjonerkeyboard_arrow_down

Om EFSAkeyboard_arrow_down

Om VKMkeyboard_arrow_down

Hovedkomiteen og faggruppenekeyboard_arrow_down

Fôr

Kadmium i kunstgjødsel – effekt på helse og miljø

Rapportnr:

Bestilt: 31.10.2017

Publisering: 06.06.2019

 

Hovedbudskap:

Mattilsynet ber Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) om å identifisere og beskrive hvilke negative effekter som kadmium i kunstgjødsel (mineralgjødsel) kan ha på helse og miljø.

Kunstgjødsel kan inneholde tungmetallet kadmium. Ved langvarig bruk av kunstgjødsel kan kadmium lagres i jorda. Det kan ha negative effekter på helse og miljø.

Kadmiumnivåer i norsk jord

Mattilsynet ønsker svar på følgende spørsmål:

  • Hva vet vi om nivåene av kadmium i jordbruksjord i Norge?
  • Beskriv skjebnen (mobiliteten) til kadmium i landbruksjord og nærliggende områder etter tilførsel av kadmiumholdig mineralgjødsel til jordbruksjord.
  • Hvilket nivå av kadmium i jord vil gi risiko for negative effekter* på de valgte organismene i tabell 1?
  • Hvordan vil bruk av mineralsk fosforgjødsel med et kadmiuminnhold på 137,4, 91,6 eller 45,8 mg Cd / kg fosfor under ulike vekstskifter:
    • påvirke nivåene av kadmium i norsk jordbruksjord i ett, ti og hundreårs perspektiv?
    • påvirke risikoen for negative effekter* for organismene i tabell 1?
    • påvirke eksponering for kadmium via kosten for den norske befolkningen generelt og for sårbare grupper i et ett, ti og 100 års perspektiv.
Tabell 1:

Organisme

*Negative effekter

Jordbruksplanter til mat og fôr

Svekket spiring og vekst og dermed redusert avling

Landlevende (terrestriske) organismer

Vannlevende (akvatiske) organismer

Økotoksikologi (miljørisiko)

Husdyr (ikke kjæledyr) som spiser fôr fra dyrket mark og/eller gress fra beitemark som er gjødslet med mineralgjødsel

Svekket dyrehelse

VKMs faggruppe for fór er ansvarlig for risikovurderingen. Risikovurderingen skal etter planen publiseres i juni 2019.

Kontakt

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

T: 21 62 28 00
@: vkm@vkm.no

 

Postboks 222 Skøyen
0213 Oslo

Besøksadresse:

Sandakerveien 24 C (inngang D11) 0473 Oslo

Organisasjonsnummer:
983 744 516


Nettredaktør: Tanya Kristiansen
Ansvarlig redaktør: Ingrid M. Høie