Risikovurderinger og andre publikasjonerkeyboard_arrow_down

Om EFSAkeyboard_arrow_down

Om VKMkeyboard_arrow_down

Hovedkomiteen og faggruppenekeyboard_arrow_down

Mikrobiell økologi

Helse- og miljøvurdering av mikrobielle rengjøringsmidler

Rapportnr:

Bestilt:

Publisering: 15.06.2019

 

Hovedbudskap:

Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) skal vurdere om bruk av mikroorganismer i rengjøringsmidler utgjør en risiko for helse og/eller miljø hvis de slippes ut i miljøet.

Bakgrunn

Rengjøringsmidler som inneholder mikroorganismer som aktivt virkestoff, har blitt stadig vanligere. Slike rengjøringsmidler regnes som miljøvennlige.

Det finnes i dag ingen enhetlige, internasjonale regelverk som regulerer produksjonen og bruken av slike rengjøringsmidler.

Oppdraget

I 2016 leverte VKM en rapport om mikrobielle rengjøringsprodukter hvor vi vurderte om dagens krav til informasjon om mikrobiologiske rengjøringsprodukter er godt nok for å gjøre en helse- og miljørisikovurdering av produktene.

Miljødirektoratet ber VKM om å:

  • oppdatere rapporten fra 2016
  • utarbeide en sjekkliste for dokumentasjon som bør oppgis ved søknad om deklarering av slike produkter til Norge

Prosjektgruppen

Prosjektgruppen består av:

Elisabeth Henie Madslienåpnes i nytt vindu - VKM-medlem, faggruppen for mikrobiell økologi (faglig ansvarlig)

Øivind Berghåpnes i nytt vindu - VKM-medlem, faggruppen for mikrobiell økologi

Erik J. Joneråpnes i nytt vindu - VKM-medlem, faggruppen for mikrobiell økologi

Pål Trosvikåpnes i nytt vindu - VKM-medlem, faggruppen for mikrobiell økologi

Siamak Yazdankhahåpnes i nytt vindu - VKM-sekretariatet

Nana Asareåpnes i nytt vindu - prosjektleder, VKM-sekretariatet

Faggruppen for mikrobiell økologi er faglig ansvarlig og vil godkjenne rapporten. Rapporten skal etter planen publiseres i juni 2019.

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

T: 21 62 28 00
@: vkm@vkm.no

 

Postboks 222 Skøyen
0213 Oslo

Besøksadresse:

Sandakerveien 24 C (inngang D11) 0473 Oslo

Organisasjonsnummer:
983 744 516


Nettredaktør: Tanya Kristiansen
Ansvarlig redaktør: Ingrid M. Høie