Risikovurderinger og andre publikasjonerkeyboard_arrow_down

Om EFSAkeyboard_arrow_down

Om VKMkeyboard_arrow_down

Hovedkomiteen og faggruppenekeyboard_arrow_down

Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

Fluorid i kosttilskudd - konsekvenser av å endre maksimumsgrensen

Rapportnr:

Bestilt: 11.07.2018

Publisert: 26.05.2019

 

Hovedbudskap:

Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) skal vurdere konsekvenser av å sette maksimumsgrensen for fluorid i kosttilskudd til 0,5, 1, 5 eller 7 mg/dag.

Oppdraget omfatter alle aldersgrupper over 1 år.

Bakgrunnen for oppdraget er at Mattilsynet vil vurdere å fastsette en ny nasjonal maksimumsgrense for fluorid i kosttilskuddsforskriften. Den tidligere maksimumsgrensen for fluorid var 0,5 mg per døgndose. Den ble opphevet 30. mai 2017.

VKM skal vurdere inntaket av fluorid fra kosten og fra fluortabletter og andre tannpleieprodukter. Ettersom det ikke finnes data for inntak av fluorid fra kosten i Norge, er VKM bedt om å vurdere om inntaksdata fra andre land kan være representative for Norge.

Fluorid

Fluorid er et mineral, men er ikke definert som et essensielt næringsstoff. Det er få gode kilder til fluorid i kosten. Noen drikkevannskilder kan imidlertid inneholde relativt høye konsentrasjoner av fluorid.

Prosjektgruppen

Prosjektgruppen består av:

  • Martinus Løvikåpnes i nytt vindu – medlem av VKMs faggruppe for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi. Faglig leder av arbeidet
  • Lisbeth Dahlåpnes i nytt vindu – medlem av VKMs faggruppe for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi
  • Stine Ulvenåpnes i nytt vindu – medlem av VKMs faggruppe for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi
  • Bente Mangschouåpnes i nytt vindu – VKMs sekretariat, prosjektleder.

VKMs faggruppe for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi er ansvarlig for risikovurderingen. Den skal etter planen publiseres i løpet av mai 2019.

Kontakt

Bente Mangschou

Prosjektleder. Klinisk ernæringsfysiolog

T: 21 62 28 07
Send e-post

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

T: 21 62 28 00
@: vkm@vkm.no

 

Postboks 222 Skøyen
0213 Oslo

Organisasjonsnummer:
983 744 516


Nettredaktør: Tanya Kristiansen
Ansvarlig redaktør: Ingrid M. Høie