CITES

Bredsnutekaimaner - utførsel fra Norge til Danmark

Bestilt:

Rapportnr: Non-detriment finding (NDF)

Publisert: 27.04.2023

Hovedbudskap:

Per i dag er det usannsynlig at re-utførsel fra Norge til Danmark av seks levende bredsnutekaimaner (Caiman latirostris) som er avlet i fangenskap, vil være ødeleggende for artens videre overlevelse.

Det konkluderer Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM).

Oppdraget ble gjort på vegne av Miljødirektoratet, som er forvaltningsmyndighet for Konvensjonen om internasjonal handel med truede arter av vill flora og fauna, CITES, i Norge.

VKM er vitenskapelig myndighet for CITES i Norge, og utarbeider i NDF-rapporter i tråd med metodikk publisert av verdens naturvernunion (IUCN) og CITES.

Kontakt

Jo Skeie Hermansen

Prosjektleder, ph.d.

M: 482 00 409
Send e-post

Andre populære artikler