Salmonella Enteritidis i kyllingkjøtt og kyllingkjøttprodukter

Mellom januar og oktober 2023 rapporterte 14 EU/EØS-land, Storbritannia og USA om 335 tilfeller relatert til dette utbruddet.

Kyllingkjøtt og kyllingkjøttprodukter er den sannsynlige kilden til utbruddene som er foråsaket av tre typer Salmonelle Enteritidis. Det fremgår av en ny rapport fra Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) og Det europeiske smittevernbyrået (ECDC).

Bakterier som ligner på de som forårsaket utbruddet, er påvist i prøver av kyllingkjøtt og kyllingkebab. Matsporbarhetsdata peker på sju produsenter i Polen og én produsent i Østerrike, men det er ikke funnet mikrobiologiske bevis på forurensning ved anleggene til disse produsentene.

Her er lenke til rapporten på EFSAs nettsider. Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.