Nedgang i afrikansk svinepest i EU i 2022

Antall utbrudd av afrikansk svinepest hos griser og rapporterte tilfeller i villsvin falt betraktelig i EU-land i 2022 sammenlignet med 2021.

Spatial distribution of ASFv Genotype II outbreaks among domestic pigs confirmed in 2021 (left) and 2022 (right). Source: ADIS, accessed 1 February 2023

Det fremgår av en ny rapport fra Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, EFSA.

I 2022 gikk utbrudd av afrikansk svinepest hos griser ned med 79 prosent i EU, sammenlignet med 2021. Åtte EU-land var berørt – Bulgaria, Tyskland, Italia, Latvia, Litauen, Polen, Romania og Slovakia - og fire naboland som ikke er i EU - Moldova, Nord-Makedonia, Serbia og Ukraina.

Nedgangen var spesielt markant i Romania, Polen og Bulgaria. I Litauen ble det registrert en liten økning, på grunn av en klynge av utbrudd i den sørvestlige delen av landet sommeren 2022.

Romania var det mest berørte EU-landet med 327 utbrudd. Det utgjør 87 prosent av de totale utbruddene innen EU. Serbia var det landet utenfor EU som var mest berørt, med 107 utbrudd. I 2022 ble afrikansk svinepest varslet for første gang i Nord-Makedonia.

Det ble rapportert 40 prosent færre tilfeller av sykdommen hos villsvin i 2022 sammenlignet med 2021. Elleve EU-land rapporterte om afrikansk svinepest hos villsvin. Dette er første gang det er registrert nedgang i afrikansk svinepest hos villsvin siden sykdommen ble introdusert i EU-området i 2014.

Kampanje utvidet

For å støtte oppunder innsatsen for å kontrollere spredning av viruset, utvider EFSA sin kampanje for å stoppe afrikansk svinepest i 2023. Kampanjen øker bevisstheten blant bønder, jegere og veterinærer i EU og omkringliggende land om hvordan man kan oppdage, forebygge og rapportere sykdommen.

Les hele rapporten på EFSAs nettsider, her Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.