Hopp til innhold Hopp til søk

Vitenskapskomiteen for mattrygghet

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) gjør uavhengige, åpne, vitenskapelige risikovurderinger for Mattilsynet og Miljødirektoratet. Vurderingene brukes til å gi råd, tillatelser og utvikle regelverk - og når Mattilsynet og Miljødirektoratet gir innspill til departementene. VKM kan også gjøre risikovurderinger på eget initiativ. VKM er Norges kontaktpunkt for den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet - European Food Safety Authorty (EFSA).

Nyheter

Kunnskapsgrunnlag for vurdering av miljørisiko ved bruk av genmodifiserte virus til vaksinering av domestiserte dyr

Kunnskapsgrunnlag for vurdering av miljørisiko ved bruk av genmodifiserte virus til vaksinering av domestiserte dyr

Den største miljørisikoen ved å bruke genmodifiserte virusvaksiner til vaksinering av husdyr, er virusets evne til å overleve og spre smitte til andre dyr. Det fremgår av en rapport som Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har levert på oppdrag fra Miljødirektoratet.
[25.10.2016] Les mer
Innspill til EFSAs offentlige høring av nytt veiledningsdokument for risikovurdering av genmodifiserte planter med hensyn på allergenisitet

Innspill til EFSAs offentlige høring av nytt veiledningsdokument for risikovurdering av genmodifiserte planter med hensyn på allergenisitet

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har gitt innspill til Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) sin offentlige høring av et nytt veiledningsdokument for risikovurdering av genmodifiserte planter med hensyn på allergenisitet.
[18.10.2016] Les mer
Vurdering av hvilken rolle kjemiske stoffer kan ha for utvikling av antibiotikaresistens i miljøet

Foreløpig bestilling:

Vurdering av hvilken rolle kjemiske stoffer kan ha for utvikling av antibiotikaresistens i miljøet

Miljødirektoratet ber Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) om å vurdere hvilken rolle kjemiske stoffer kan ha for utvikling av antibiotikaresistens i miljøet.
[13.10.2016] Les mer

Søk etter risikovurderinger

Skriv inn søkeord Faggruppe Status Publiseringsår