Hopp til innhold Hopp til søk

Vitenskapskomiteen for mattrygghet

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) gjør uavhengige, åpne, vitenskapelige risikovurderinger for Mattilsynet og Miljødirektoratet. Vurderingene brukes til å gi råd, tillatelser og utvikle regelverk - og når Mattilsynet og Miljødirektoratet gir innspill til departementene. VKM kan også gjøre risikovurderinger på eget initiativ. VKM er Norges kontaktpunkt for den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet - European Food Safety Authorty (EFSA).

Nyheter

Kunnskapsgrunnlag for norsk regelverk for listing av truede dyr og planter

Kunnskapsgrunnlag for norsk regelverk for listing av truede dyr og planter

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) skal levere kunnskapsgrunnlaget for et bedre norsk regelverk for listing av truede dyr og planter. VKM gjør dette på oppdrag fra Miljødirektoratet.
[18.04.2016] Les mer
Vurdering av krav til helse- og miljørisikovurdering av mikrobiologiske rengjøringsmidler

Vurdering av krav til helse- og miljørisikovurdering av mikrobiologiske rengjøringsmidler

Miljødirektoratet ber Vitenskapskomiteen vurdere om dagens krav til informasjon om rengjøringsprodukter som inneholder mikroorganismer, gir et godt nok grunnlag til å foreta helse- og miljørisikovurderinger av produktene.
[18.04.2016] Les mer
Vurdering av krav til helse- og miljørisikovurdering av mikroorganismer i bioremedieringstiltak

Vurdering av krav til helse- og miljørisikovurdering av mikroorganismer i bioremedieringstiltak

Miljødirektoratet ber Vitenskapskomiteen vurdere om dagens krav til informasjon om mikroorganismer som brukes for å rense forurenset jord (bioremedieringstiltak), gir et godt nok grunnlag til å foreta helse- og miljørisikovurderinger av produktene.
[18.04.2016] Les mer

Søk etter risikovurderinger

Skriv inn søkeord Faggruppe Status Publiseringsår