Hopp til innhold Hopp til søk

Vitenskapskomiteen for mattrygghet

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har som oppgave å gjøre uavhengige, åpne, vitenskapelige risikovurderinger for Mattilsynet og Miljødirektoratet. Vurderingene brukes til å gi råd, tillatelser og utvikle regelverk - og når Mattilsynet og Miljødirektoratet gir innspill til departementene. VKM kan også gjøre risikovurderinger på eget initiativ. VKM er Norges kontaktpunkt for EUs mattrygghesorgan EFSA (European Food Safety Authority).

Nyheter

Miljødirektoratet anbefaler forbud mot GMO-mais MON863 og GMO-raps Ms8, Rf3, MS8xRf3

Miljødirektoratet anbefaler forbud mot GMO-mais MON863 og GMO-raps Ms8, Rf3, MS8xRf3

Miljødirektoratet anbefaler å forby import og bruk av den genmodifiserte maisen MON863 og de tre genmodifiserte rapslinjene Ms8, Rf3, MS8 x Rf3.
[21.05.2015] Les mer
Vitenskapskomiteens faglige uavhengighet skal ivaretas i omorganiseringen av helseforvaltningen

Vitenskapskomiteens faglige uavhengighet skal ivaretas i omorganiseringen av helseforvaltningen

I forslag til revidert nasjonalbudsjett, foreslår regjeringen ny virksomhetsstruktur for helseforvaltningen. Omorganiseringen omfatter også Vitenskapskomiteen for mattrygghet.
[12.05.2015] Les mer
Risikovurderinger av «andre stoffer» i kosttilskudd og andre næringsmidler

Risikovurderinger av «andre stoffer» i kosttilskudd og andre næringsmidler

På oppdrag for Mattilsynet skal Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) vurdere risiko ved «andre stoffer» i kosttilskudd og andre næringsmidler som selges i Norge.
[12.05.2015] Les mer

Søk etter risikovurderinger

Skriv inn søkeord Faggruppe Status Publiseringsår