Hopp til innhold Hopp til søk

Vitenskapskomiteen for mattrygghet

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) gjør uavhengige, åpne, vitenskapelige risikovurderinger for Mattilsynet og Miljødirektoratet. Vurderingene brukes til å gi råd, tillatelser og utvikle regelverk - og når Mattilsynet og Miljødirektoratet gir innspill til departementene. VKM kan også gjøre risikovurderinger på eget initiativ. VKM er Norges kontaktpunkt for den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet - European Food Safety Authorty (EFSA).

Nyheter

Risikovurdering av genmodifisert nellik SHD-27531-4 (søknad C/NL/13/01)

Risikovurdering av genmodifisert nellik SHD-27531-4 (søknad C/NL/13/01)

Ut fra dagens kunnskap og tiltenkt bruksområde, som er begrenset til import og salg som avskårne prydblomster, er det ingen økt helse- eller miljørisiko forbundet med genmodifisert nellik SHD-27531-4 sammenliknet med nellik som ikke er genmodifisert.
[05.07.2016] Les mer
Ukjent smittekilde til CWD i Norge

Ukjent smittekilde til CWD i Norge

Det er ukjent hva som er smittekilden til tre tilfeller av prionsykdommen Chronic Wasting Disease (CWD) som er påvist hos et reinsdyr og to elger i Norge våren 2016. Det konkluderer Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) i en rapport som komiteen har utarbeidet på oppdrag fra Mattilsynet og Miljødirektoratet.
[30.06.2016] Les mer
Vurdering av risiko for uheldige følger for biologisk mangfold ved import og hold av fremmede landlevende edderkoppdyr og insekter

Vurdering av risiko for uheldige følger for biologisk mangfold ved import og hold av fremmede landlevende edderkoppdyr og insekter

To arter av insektet kneler har potensiale for å etablere seg i Norge i et 50 års perspektiv. Det kan ha negative følger for norsk økosystem og biologisk mangfold, ettersom knelerne er et rovinsekt som spiser et stort antall andre insekter.
[29.06.2016] Les mer

Søk etter risikovurderinger

Skriv inn søkeord Faggruppe Status Publiseringsår