Hopp til innhold Hopp til søk

Vitenskapskomiteen for mattrygghet

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) gjør uavhengige, åpne, vitenskapelige risikovurderinger for Mattilsynet og Miljødirektoratet. Vurderingene brukes til å gi råd, tillatelser og utvikle regelverk - og når Mattilsynet og Miljødirektoratet gir innspill til departementene. VKM kan også gjøre risikovurderinger på eget initiativ. VKM er Norges kontaktpunkt for den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet - European Food Safety Authorty (EFSA).

Nyheter

Vurdering av krav til helse- og miljørisikovurdering av mikrobiologiske rengjøringsmidler

Vurdering av krav til helse- og miljørisikovurdering av mikrobiologiske rengjøringsmidler

Dagens krav til informasjon om rengjøringsprodukter som inneholder mikroorganismer er ikke tilstrekkelige for å gjennomføre en vurdering av helse- og miljørisiko av produktene. Det er konklusjonen i en rapport som Vitenskapkomiteen for mattrygghet (VKM) har utført på oppdrag for Miljødirektoratet.
[18.08.2016] Les mer
Risikovurdering av genmodifisert nellik FLO-40685-2 (søknad C/NL/13/02)

Risikovurdering av genmodifisert nellik FLO-40685-2 (søknad C/NL/13/02)

Ut i fra dagens kunnskap og tiltenkt bruksområde, som er begrenset til import og salg som avskårne prydblomster, er det ingen økt helse- eller miljørisiko forbundet med genmodifisert nellik FLO-40685-2 sammenliknet med nellik som ikke er genmodifisert.
[17.08.2016] Les mer
Vurdering av krav til helse- og miljørisikovurdering av mikroorganismer i bioremedieringstiltak

Vurdering av krav til helse- og miljørisikovurdering av mikroorganismer i bioremedieringstiltak

Dagens krav til informasjon om mikroorganismer som skal brukes for å rense forurenset jord og vann (bioremediering) er ikke tilstrekkelige for å kunne gjennomføre en vurdering av helse- og miljørisiko av produktene. Det er konklusjonen i en rapport som Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har utført på oppdrag fra Miljødirektoratet.
[16.08.2016] Les mer

Søk etter risikovurderinger

Skriv inn søkeord Faggruppe Status Publiseringsår