Hopp til innhold Hopp til søk

Vitenskapskomiteen for mattrygghet

Vitenskapskomiteen for mattrygghet gjør uavhengige, åpne, vitenskapelige risikovurderinger for Mattilsynet og Miljødirektoratet. VKM kan på eget initiativ gjøre risikovurderinger. VKM er norsk kontaktpunkt for EFSA (European Food Safety Authority).

Nyheter

EFSA mener akrylamid i mat fortsatt gir grunn til bekymring

EFSA mener akrylamid i mat fortsatt gir grunn til bekymring

Inntak av akrylamid i mat gir mulig økt kreftrisiko. Grunnlaget er funn av svulster og genskader i dyrestudier. Det konkluderer EUs mattrygghetsorgan EFSA i en foreløpig risikovurdering som er lagt ut til høring og kommentarer. EFSA har også tidligere uttrykt bekymring for akrylamid i mat.
[01.07.2014] Les mer
Vurdering av kunnskapsgrunnlaget for fastsettelse av tolerabelt øvre inntaksnivå for vitamin D hos barn og unge

Vurdering av kunnskapsgrunnlaget for fastsettelse av tolerabelt øvre inntaksnivå for vitamin D hos barn og unge

På oppdrag for Mattilsynet har Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) vurdert kunnskapsgrunnlaget som EUs mattrygghetsorgan EFSA har brukt til å fastsette øvre grenser for hvor mye vitamin D barn og unge tåler.
[13.06.2014] Les mer
Kommentar til SCCS' risikovurdering av aluminium i kosmetiske produkter

Kommentar til SCCS' risikovurdering av aluminium i kosmetiske produkter

På oppdrag for Mattilsynet har Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) gått gjennom og gitt kommentarer til en risikovurdering som EUs vitenskapskomité for forbrukersikkerhet (SCCS) har gjort av aluminium i kosmetiske produkter.
[21.05.2014] Les mer

Søk etter risikovurderinger

Skriv inn søkeord Faggruppe Status Publiseringsår