Hopp til innhold Hopp til søk

Vitenskapskomiteen for mattrygghet

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har som oppgave å gjøre uavhengige, åpne, vitenskapelige risikovurderinger for Mattilsynet og Miljødirektoratet. Vurderingene danner grunnlag for innspill til departementene, og når Mattilsynet gir råd og utvikler regelverk. VKM kan også gjøre risikovurderinger på eget initiativ. VKM er Norges kontaktpunkt for EUs mattrygghesorgan EFSA (European Food Safety Authority).

Nyheter

Endelig helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert mais 1507

Endelig helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert mais 1507

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har ikke identifisert helseskadelige eller endrede ernæringsmessige egenskaper ved genmodifisert mais 1507 sammenliknet med konvensjonell mais. VKM finner det også lite trolig at dyrking av maislinjen vil føre til negative effekter på miljø eller landbruk i Norge.
[15.08.2014] Les mer
Nyttig oversikt over matforvaltningen i Europa

Nyttig oversikt over matforvaltningen i Europa

Hvem gjør hva på matområdet i EU og i landene? I brosjyren EU Food Safety Almanac finner du svaret. EU Food Safety Almanac gir oversiktlig informasjon om matforvaltningen i EU, medlemslandene og nabolandene.
[08.08.2014] Les mer
EFSA mener akrylamid i mat fortsatt gir grunn til bekymring

EFSA mener akrylamid i mat fortsatt gir grunn til bekymring

Inntak av akrylamid i mat gir mulig økt kreftrisiko. Grunnlaget er funn av svulster og genskader i dyrestudier. Det konkluderer EUs mattrygghetsorgan EFSA i en foreløpig risikovurdering som er lagt ut til høring og kommentarer. EFSA har også tidligere uttrykt bekymring for akrylamid i mat.
[01.07.2014] Les mer

Søk etter risikovurderinger

Skriv inn søkeord Faggruppe Status Publiseringsår