Hopp til innhold Hopp til søk

Vitenskapskomiteen for mattrygghet

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har som oppgave å gjøre uavhengige, åpne, vitenskapelige risikovurderinger for Mattilsynet og Miljødirektoratet. Vurderingene danner grunnlag for innspill til departementene, og når Mattilsynet gir råd og utvikler regelverk. VKM kan også gjøre risikovurderinger på eget initiativ. VKM er Norges kontaktpunkt for EUs mattrygghesorgan EFSA (European Food Safety Authority).

Nyheter

Klima- og miljødepartementet vurderer de genmodifiserte maislinjene T25 og NK603 nærmere

Klima- og miljødepartementet vurderer de genmodifiserte maislinjene T25 og NK603 nærmere

Klima- og miljødepartementet har besluttet å vurdere de genmodifiserte maislinjene T25 og NK603 nærmere. Departementet viser til at Regjeringen ikke har fattet vedtak om de to GMO-ene.
[30.10.2014] Les mer
Risikovurdering av amøbeindusert gjellesykdom hos fisk

Risikovurdering av amøbeindusert gjellesykdom hos fisk

Amøbegjellesykdom (AGD) utgjør en alvorlig helserisiko for oppdrettsfisk i saltvann. Dersom man oppdager sykdommen tidlig og behandler smittede oppdrettsanlegg raskt vil man kunne begrense skadene. Det er i dag ikke mulig å forhindre at fisken blir smittet. Det viser en risikovurdering som Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har gjort på oppdrag for Mattilsynet.
[30.10.2014] Les mer
Risikovurdering av «Antimikrobiell resistens hos bakterier i matkjeden i et folkehelseperspektiv»

Risikovurdering av «Antimikrobiell resistens hos bakterier i matkjeden i et folkehelseperspektiv»

Utviklingen av antibiotikaresistens er et økende problem i Norge og globalt. Bruk og feilbruk av antibiotika er trolig den viktigste drivkraften bak utviklingen, men også andre legemidler og kjemiske stoffer, tungmetaller og sporstoffer kan bidra.
[23.10.2014] Les mer

Søk etter risikovurderinger

Skriv inn søkeord Faggruppe Status Publiseringsår