Hopp til innhold Hopp til søk

Vitenskapskomiteen for mattrygghet

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) gjør uavhengige, åpne, vitenskapelige risikovurderinger for Mattilsynet og Miljødirektoratet. Vurderingene brukes til å gi råd, tillatelser og utvikle regelverk - og når Mattilsynet og Miljødirektoratet gir innspill til departementene. VKM kan også gjøre risikovurderinger på eget initiativ. VKM er Norges kontaktpunkt for den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet - European Food Safety Authorty (EFSA).

Nyheter

Ny kommunikasjonssjef og prosjektleder i VKM

Ny kommunikasjonssjef og prosjektleder i VKM

Sekretariatet i Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har fått to nye medarbeidere. Ingrid Margaretha Høie overtar som kommunikasjonssjef i VKM og Maria Asmyhr er ansatt som ny prosjektleder for faggruppen for fremmede organismer og handel med truede arter (CITES).
[02.02.2016] Les mer
Nye vedtekter for Vitenskapskomiteen

Nye vedtekter for Vitenskapskomiteen

Faglig uavhengighet og åpenhet løftes frem i de nye vedtektene for Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM), som nylig ble vedtatt av Helse- og omsorgsdepartementet.
[02.02.2016] Les mer
Vurdering av risiko for uheldige følger for biologisk mangfold ved import og hold av fremmede landlevende edderkoppdyr og insekter

Vurdering av risiko for uheldige følger for biologisk mangfold ved import og hold av fremmede landlevende edderkoppdyr og insekter

Miljødirektoratet ber Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) om å vurdere hvor sannsynlig det er at fremmede landlevende edderkoppdyr og insekter vil kunne overleve i Norge. VKM skal også vurdere hvordan de vil kunne påvirke økosystemer og andre organismer hvis de overlever.
[26.01.2016] Les mer

Søk etter risikovurderinger

Skriv inn søkeord Faggruppe Status Publiseringsår