Hopp til innhold Hopp til søk

Vitenskapskomiteen for mattrygghet

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har som oppgave å gjøre uavhengige, åpne, vitenskapelige risikovurderinger for Mattilsynet og Miljødirektoratet. Vurderingene brukes til å gi råd, tillatelser og utvikle regelverk - og når Mattilsynet og Miljødirektoratet gir innspill til departementene. VKM kan også gjøre risikovurderinger på eget initiativ. VKM er Norges kontaktpunkt for EUs mattrygghesorgan EFSA (European Food Safety Authority).

Nyheter

Vurdering av risiko for dyrevelferden i konvensjonell produksjon av kalkun

Vurdering av risiko for dyrevelferden i konvensjonell produksjon av kalkun

Mattilsynet ber Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) om å vurdere risiko for dyrevelferden hos kalkun under dagens driftsformer og gjeldende regelverk.
[25.03.2015] Les mer
Helse- og miljørisikovurdering av det biologiske plantevernmiddelet Macrolophus pygmaeus

Helse- og miljørisikovurdering av det biologiske plantevernmiddelet Macrolophus pygmaeus

Vitskapskomiteen for mattryggleik (VKM) har gjort ei vurdering av risiko knytt til det biologiske plantevernmiddelet Macrolophus pygmaeus på oppdrag frå Mattilsynet. VKM konkluderer med at Macrolophus pygmaeus inneber låg risiko for miljøet og for dei som skal bruke produktet.
[18.03.2015] Les mer
Miljødirektoratet anbefaler forbud mot dyrking av GMO-mais MON810

Miljødirektoratet anbefaler forbud mot dyrking av GMO-mais MON810

Miljødirektoratet tilrår at det legges ned forbud mot dyrking av den genmodifiserte, insektsresistente maisen MON810 i Norge.
[09.03.2015] Les mer

Søk etter risikovurderinger

Skriv inn søkeord Faggruppe Status Publiseringsår