Hopp til innhold Hopp til søk

Vitenskapskomiteen for mattrygghet

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har som oppgave å gjøre uavhengige, åpne, vitenskapelige risikovurderinger for Mattilsynet og Miljødirektoratet. Vurderingene brukes til å gi råd, tillatelser og utvikle regelverk - og når Mattilsynet og Miljødirektoratet gir innspill til departementene. VKM kan også gjøre risikovurderinger på eget initiativ. VKM er Norges kontaktpunkt for EUs mattrygghesorgan EFSA (European Food Safety Authority).

Nyheter

Miljøeksperter søkes til komitéarbeid for VKM

Miljøeksperter søkes til komitéarbeid for VKM

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har fått nye oppgaver for Miljødirektoratet. Til å delta i dette arbeidet søkes eksperter til komiteen innen en rekke ulike fagområder.
[23.01.2015] Les mer
Helserisikovurdering av plantevernmiddelet Proman med det verksame stoffet metobromuron

Helserisikovurdering av plantevernmiddelet Proman med det verksame stoffet metobromuron

Vitskapskomiteen for mattryggleik (VKM) har på oppdrag frå Mattilsynet gjort ei vurdering av risiko knytt til plantevernmiddelet Proman med det verksame stoffet metobromuron. VKM konkluderer med at det er sannsynleg at dei kreftframkallande eigenskapane som er observert hos rotter er relevante for menneske.
[23.01.2015] Les mer
Helserisikovurdering av det verksame stoffet MCPA (2-metyl-4-klorfenoksyeddiksyre)

Helserisikovurdering av det verksame stoffet MCPA (2-metyl-4-klorfenoksyeddiksyre)

Vitskapskomiteen for mattryggleik (VKM) har på oppdrag frå Mattilsynet gjort ei oppdatering av risikovurderinga av det verksame stoffet MCPA. VKM konkluderer med at dei ikkje kan sjå at det er grunnlag for å auke dei tidlegare fastsette verdiane for ADI og AOEL. VKM er vidare samd med Mattilsynet i måten dei har fastsett verdiar for hudopptak på.
[23.01.2015] Les mer

Søk etter risikovurderinger

Skriv inn søkeord Faggruppe Status Publiseringsår