Hopp til innhold Hopp til søk

Vitenskapskomiteen for mattrygghet

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har som oppgave å gjøre uavhengige, åpne, vitenskapelige risikovurderinger for Mattilsynet og Miljødirektoratet. Vurderingene danner grunnlag for innspill til departementene, og når Mattilsynet gir råd og utvikler regelverk. VKM kan også gjøre risikovurderinger på eget initiativ. VKM er Norges kontaktpunkt for EUs mattrygghesorgan EFSA (European Food Safety Authority).

Nyheter

Risikovurdering av fiskehelse og fiskevelferd i ferskvannsoppdrett

Risikovurdering av fiskehelse og fiskevelferd i ferskvannsoppdrett

Vannkvalitet, fisketetthet og infeksjonssykdommer er viktige risikofaktorer for fiskehelsen og fiskevelferden i ferskvannsoppdrett. Dette har Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) vurdert på oppdrag for Mattilsynet.
[13.11.2014] Les mer
Helse og miljørisikovurdering av larven Chrysoperla Carnea brukt som plantevernmiddel

Helse og miljørisikovurdering av larven Chrysoperla Carnea brukt som plantevernmiddel

På oppdrag for Mattilsynet har Vitenskapskomiteen for mattrygghet vurdert om gulløyelarver (Chrysoperla carnea) brukt som plantevernmiddel kan skade mennesker eller miljøet.
[10.11.2014] Les mer
Risikovurdering av plantevernmidlene Nemasys G og Nemasys H med nematoden Heterorhabditis bacteriophora

Risikovurdering av plantevernmidlene Nemasys G og Nemasys H med nematoden Heterorhabditis bacteriophora

På oppdrag for Mattilsynet har Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) vurdert om nematoden Heterorhabditis bacteriophora brukt som plantevernmiddel kan skade mennesker eller miljø.
[10.11.2014] Les mer

Søk etter risikovurderinger

Skriv inn søkeord Faggruppe Status Publiseringsår