Sett av dagen: Webinar om CRISPR i produksjon av mat- og fôr

CRISPR og andre genomredigeringsteknikker tas i bruk i produksjon av mat og fôr. Hvordan vet vi om det er trygt for helsa og miljøet?

Det er temaet for et webinar som Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) arrangerer 29. oktober.

Webinaret er åpent for alle. Andreas Wahl er konferansier. Lenke til webinaret: https://youtu.be/Rljq9equ34I

Program

Kl. 10.00 Hva er CRISPR-teknologi og hvordan kan den brukes i produksjon av mat og fôr?

Bruken av CRISPR og andre teknikker for genomredigering i produksjon av mat og fôr debatteres nasjonalt og internasjonal. Er CRISPR-produkter genmodifiserte organismer (GMO)? Reguleres produksjonen og bruken av slike produkter? Kan produktene ha konsekvenser for mattrygghet, dyrehelse, dyrevelferd og biologisk mangfold?

Kl.10.15 Hva er VKM?

VKMs samfunnsoppdrag og VKMs risikovurderinger av genmodifiserte organismer ved Harald Gjein, direktør i VKM

Kl. 10.30 Hvordan reguleres mat og fôr utviklet med genteknologi?

Hvordan reguleres GMO og avledete produkter? Skal mat utviklet med CRISPR og andre teknikker reguleres på samme måte? Og hvordan kan vi møte mulige utfordringer knyttet til risikovurdering?

Genteknologiloven, ved Janne Bohnhorst, seksjonsleder i Miljødirektoratet

Hvordan reguleres genmodifisert mat og fôr? ved Aslaug Hagen, seniorrådgiver i Mattilsynet

Bioteknologirådet og GMO-regulering ved Petter Frost, direktør i Bioteknologirådet

Genteknologiutvalget - sammensetning, mandat og arbeidsform ved Casper Linnestad, utredningsleder i Klima- og miljødepartementet

Mandatet for VKMs rapport "Genome editing in food and feed production - implications for risk assessment" ved Johanna Bodin, medlem av VKMs hovedkomité og leder av faggruppen for GMO

Kl. 11.10 Pause

Kl. 11.30 CRISPR-mat under utvikling i Norge

CRISPR og andre teknikker for genomredigering blir brukt for å utvikle nye egenskaper hos planter og dyr. Flere av disse plantene og dyrene kan være relevante for Norge.

Genomredigering – en mulig vei til en mer bærekraftig laksenæring? ved Anna Wargelius, forskningssjef ved Havforskningsinstituttet

Genomredigering i planteforedling: bruk av CRISPR for å utvikle resistens mot tørråte i norske potetsorter ved Muath Alsheikh, FoU-leder ved Graminor AS

Kan CRISPR-Cas9 genomredigering gjøre norske jordbær resistente mot gråskimmel og redusere bruken av kjemiske sprøytemiddel? ved Tage Thorstensen, forsker ved NIBIO

Kl. 12.00 Hvilke utfordringer er knyttet til vurdering av risiko ved planter og dyr utviklet ved CRISPR og andre genomredigeringsteknikker?

Hva har VKM kommet frem til i sin rapport?

Genomredigering i mat- og fôrproduksjon ved Dag O. Hessen, medlem av VKMs hovedkomité

Kl. 12.30 Paneldiskusjon

Diskusjonsleder: Andreas Wahl

Panel:

Sigrid Bratlie, prosjektleder ved NCE Heidner Biocluster

Dag O. Hessen, professor ved Universitetet i Oslo

Kaare Magne Nielsen, instituttleder ved OsloMet

Tage Thorstensen, forsker ved NIBIO

13.00 Slutt