Vi er kontaktpunkt i Norge for EFSA og CITES

EFSA, den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, skal bidra til å bedre mattryggheten, beskytte forbrukerne og bevare tilliten til EU-landenes matvareproduksjon.

Som kontaktpunkt skal VKM fremme utveksling av informasjon og kunnskap mellom EFSA og medlemslandeneog bidra i fellesprosjekter. I tillegg skal VKM arbeide for å synliggjøre EFSAs arbeid i Norge.

EFSA logo

Konvensjonen om internasjonal handel med truede arter av vill fauna og flora, CITES, skal sørge for at handel med truede arter og produkter fra disse reguleres på en måte som sikrer at artene ikke utryddes.

Som vitenskapelig myndighet, er VKM ansvarlig for å utarbeide alle vitenskapelige vurderinger som er nødvendige for å kunne håndheve avtalen effektivt i Norge.

CITES logo