Om VKM Bulletin

VKM Bulletin er en åpent tilgjengelig, digital, vitenskapelig rapportserie som utgis av Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM).

I rapportserien inngår publikasjoner fra VKM som ikke er fagfellevurderte. Det omfatter blant annet:

Non-detriment findings (NDF), som er kortfattede vurderinger av utrydningstruede arter som inngår på liste I i Konvensjonen om internasjonal handel med truede arter av vill flora og fauna (CITES).

Les mer om VKMs arbeid for CITES her.

Risikovurderinger av «andre stoffer» i kosttilskudd og andre næringsmidler. «Andre stoffer» er stoffer som har ernæringsmessig eller fysiologisk effekt, og som ikke er vitaminer og mineraler. Eksempler på «andre stoffer» er fettsyrer, antioksidanter, aminosyrer, karnitin, koenzym Q10, koffein, m.m. «Andre stoffer» tilsettes i hovedsak kosttilskudd, men også sportsprodukter, energidrikker og enkelte andre matvarer.Innspill til EFSA

Innspill til den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, EFSA, på søknader om godkjenning av genmodifisert mat og fôr, og som EFSA har på tre måneders høring.

Les mer om VKMs løpende oppdrag om genmodifisert mat og fôr her.