Alle risikovurderinger

Alle Status keyboard_arrow_down Rapportnr keyboard_arrow_down Bestilt keyboard_arrow_down Publisert keyboard_arrow_down

Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

Kaliumklorid som erstatning for salt – vurdering av nytte- og risiko
Under arbeid 12.05.2021 07.06.2022

Hovedkomiteen

Fisk i norsk kosthold - nytte- og risikovurdering
Under arbeid 10.04.2019 07.06.2022

Hovedkomiteen

Risikorangering av fremmedstoffer i mat - hvilke matvarer er det relevant å overvåke?
Under arbeid 10.04.2019 01.05.2022

Forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester

Dioksiner i maten til den norske befolkningen
Under arbeid 15.02.2019 27.04.2022

Tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk

Nytte- og risikovurdering av solkrembruk
Under arbeid 27.02.2018 05.04.2022

Fremmede organismer og handel med truede arter (CITES)

Hold av katt: risiko for biologisk mangfold og dyrevelferd
Under arbeid 17.02.2021 17.03.2022

Fremmede organismer og handel med truede arter (CITES)

Kjempeveps fra Asia - risiko for biologisk mangfold og bier
Under arbeid 17.02.2021 21.02.2022

Mikrobiell økologi

Antimikrobiell resistens i miljøet
Under arbeid 15.04.2021 25.01.2022

Fremmede organismer og handel med truede arter (CITES)

Innførsel og hold av ulike kvegarter – konsekvenser for norsk biologisk mangfold
Under arbeid 24.03.2021 17.12.2021

Fôr

Tungmetaller i gjødselprodukter – effekt på helse og miljø
Under arbeid 30.10.2017 15.12.2021

Fôr

Konsekvenser av å importere grovfôr
Under arbeid 30.04.2020 14.12.2021

Fremmede organismer og handel med truede arter (CITES)

Klimaendringer og påvirkning på økosystemet skog
Under arbeid 29.01.2021 01.12.2021

Plantehelse

Avfall fra komposterings- og biogassanlegg – vurdering av risiko for plantehelse og for miljø
Under arbeid 21.04.2020 24.11.2021

Hovedkomiteen

CRISPR og andre genomredigeringsteknikker - implikasjoner for risikovurdering
Under arbeid 01.02.2018 29.10.2021

Andre stoffer

Eikosapentaensyre og dokosaheksaensyre i kosttilskudd
Publisert 2021:17 10.05.2021 01.10.2021

Plantevernmidler

Revurdering av maksimale restnivåer av isopyrazam i mat
Inspill Innspill til EFSA 26.03.2020 31.08.2021

Plantehelse

Helse- og miljørisiko ved bruk av Nemaslug 2.0
Publisert 2021:16 23.11.2020 02.07.2021

Fremmede organismer og handel med truede arter (CITES)

Karplanter som ikke er stedegne – vurdering av følger for biologisk mangfold
Publisert 2021:15 04.05.2020 25.06.2021

Forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester

Cyanobakterier og cyanotoksiner i norske drikkevannskilder
Publisert 2021:13 20.01.2020 21.06.2021

Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

Berikning av mat - oppdatering av modell
Publisert 2021:12 20.01.2020 16.06.2021

Plantevernmidler

Avrenning og drenering til overflatevann: relevans av scenarioer
Publisert 2021:11 09.06.2020 15.06.2021

Plantehelse

Risikokategorisering av planteskadegjørere
Publisert 2021:09 24.03.2020 14.06.2021

Hygiene og smittestoffer

Rangering av smittestoffer i næringsmidler
Publisert 2021:10 14.11.2019 09.06.2021

Hygiene og smittestoffer

Skrantesyke og risiko for overføring til mennesker
Publisert 2021:08 14.11.2019 01.06.2021

Andre stoffer

Risikovurdering av melatonin i kosttilskudd
Publisert 2021:07 12.01.2021 12.05.2021

Andre stoffer

Risikovurdering av metylsulfonylmetan (MSM) i kosttilskudd
Publisert 2021:06 07.12.2020 04.05.2021

CITES

Fangst og eksport av havørnunger
Publisert 2021:06 07.12.2020 04.05.2021

Tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk

Koffeineksponering fra mat, drikke og kosmetikk
Publisert 2021:05 07.12.2020 29.04.2021

Fremmede organismer og handel med truede arter (CITES)

Ferskvannslaks fra Sverige: risiko for biologisk mangfold og fiskehelse ved i utsetting i Norge
Publisert 2021:04 21.10.2020 13.04.2021

CITES

Skilpaddearten glattkarett: import av lever- og fettprøver
Publisert 2021:04 03.03.2021 09.03.2021

Fremmede organismer og handel med truede arter (CITES)

Import og hold av krepsdyr i ferskvannsakvarier – risiko for biologisk mangfold
Publisert 2021:02 20.03.2020 15.02.2021

Fremmede organismer og handel med truede arter (CITES)

Skrantesyke – oppdatert kunnskap om sykdom og spredningsrisiko
Publisert 2021:01 08.10.2020 26.01.2021

Fremmede organismer og handel med truede arter (CITES)

Handel med papegøyer - risiko for bestanden
Publisert 2020:15 19.02.2020 18.12.2020

Tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk

Miljøeffekter av stoffer i solkrem – en systematisk kartlegging av forskning
Publisert 2020:14 19.02.2020 08.12.2020

Plantehelse

Helse- og miljørisiko ved bruk av rovbillen Atheta coriaria
Publisert 2020:12 09.12.2019 30.11.2020

Plantehelse

Helse- og miljørisiko ved bruk av rovmidden Amblydromalus limonicus
Publisert 2020:13 09.01.2020 30.11.2020

Andre stoffer

Risikovurdering av "andre stoffer"
Publisert 2020:13 09.01.2020 08.10.2020

Tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk

D-ribose -revisjon av risikovurdering
Publisert 2020:11 09.01.2020 06.10.2020

Mikrobiell økologi

Antimikrobiell resistens i avløpsslam og avløpsvann
Publisert 2020:08 18.02.2019 01.10.2020

Mikrobiell økologi

Antimikrobiell resistens – kunnskapsoppsummering om status, kunnskap og utfordringer
Publisert 2020:10 06.07.2020 18.09.2020

Genmodifiserte organismer

Innspill til EFSAs offentlige høring av den genmodifiserte maisen DP23211 (søknad EFSA/GMO/NL/2019/163)
Inspill Innspill til EFSA 06.07.2020 17.07.2020

Plantehelse

Soppsporer som utvikler mykorrhiza og risiko for biologisk mangfold
Publisert 2020:09 26.09.2019 25.06.2020

Hygiene og smittestoffer

Parasitter i norsk drikkevann
Publisert 2020:07 29.10.2019 19.06.2020

CITES

Eksport av en munkegribb fra Norge til Spania: vurdering av risiko for videre artens overlevelse
Publisert 2020:07 04.05.2020 03.06.2020

CITES

Eksport av fiskeørnunger fra Norge til Sveits: vurdering av risiko for bestanden
Publisert 2020:07 04.05.2020 03.06.2020

Fremmede organismer og handel med truede arter (CITES)

Internasjonal handel med isbjørn og isbjørnprodukter
Publisert 2020:06 07.10.2019 02.06.2020

Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

Jodberikning – tilsetning av jod til salt
Publisert 2020:05 09.04.2018 26.05.2020

Plantehelse

Helse- og miljørisiko ved bruk av rovmidden Amblyseius andersoni
Publisert 2020:04 03.05.2019 30.04.2020

Hovedkomiteen

Uavhengige kunnskapssynteser: grunnlag for kunnskapsbaserte beslutninger i samfunnet
Publisert 2020:03 03.05.2019 30.04.2020

Genmodifiserte organismer

Innspill til EFSAs offentlige høring av den genmodifiserte maisen MON 87429 (søknad EFSA-GMO-NL-2019-161)
Inspill Innspill til EFSA 03.05.2019 14.04.2020

CITES

Fangst av havørnunger for eksport fra Norge til Irland
Publisert Innspill til EFSA 03.05.2019 01.04.2020

Fremmede organismer og handel med truede arter (CITES)

Kunnskapsgrunnlag for norsk regelverk for listing av truede dyr og planter
Publisert 2020:02 15.02.2016 14.02.2020

Genmodifiserte organismer

Innspill til EFSAs offentlige høring av den genmodifiserte rapsen LBFLFK (søknad EFSA-GMO-DE-2019-157)
Inspill Innspill til EFSA 15.02.2016 13.02.2020

Genmodifiserte organismer

Innspill til EFSAs offentlige høring av den genmodifiserte genmodifiserte maisen MON88017 x MON810 (søknad EFSA-GMO-RX-017)
Inspill Innspill til EFSA 15.02.2016 25.01.2020

Fremmede organismer og handel med truede arter (CITES)

Pukkellaks - risiko for biologisk mangfold og akvakultur
Publisert 2020:01 11.12.2018 15.01.2020

Genmodifiserte organismer

Innspill til EFSAs offentlige høring av den genmodifiserte maisen DP202216 (søknad EFSA-GMO-NL-2019-159)
Inspill Innspill til EFSA 11.12.2018 03.01.2020

Plantehelse

Jordlopper – risiko for plantehelse
Publisert 2019:17 13.12.2018 16.12.2019

Plantevernmidler

Innspill til EFSAs offentlige høring av vurdering av risiko for akutte virkninger på nervesystemet som følge av plantevernmiddelrester i mat
Inspill Innspill til EFSA 13.12.2018 17.11.2019

Plantevernmidler

Innspill til EFSAs offentlige høring av vurdering av risiko for kroniske effekter på skjoldbruskkjertelsystemet som følge av plantevernmiddelrester i mat.
Inspill Innspill til EFSA 13.12.2018 17.11.2019

CITES

Import av trofeer av skruegeit fra Tajikistan: vurdering av risiko for bestandens overlevelse
Publisert Innspill til EFSA 24.04.2019 25.10.2019

CITES

Import av trofeer av sabelantilope fra Sør-Afrika: vurdering av risiko for bestandens overlevelse
Publisert Innspill til EFSA 30.11.2018 25.10.2019

Hovedkomiteen

Mikroplast – forekomst og følger for trygg mat og miljø i Norge
Publisert 2019:16 24.11.2017 21.10.2019

Fremmede organismer og handel med truede arter (CITES)

Miljørisiko ved import av rensefisk
Publisert 2019:15 18.11.2018 11.10.2019

Tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk

Risikovurdering av den syntetiske antioksidanten butylhydroksytoluen (BHT)
Publisert 2019:14 01.09.2017 19.09.2019

Hovedkomiteen

Fremmedstoffer i mat: identifisering og risikorangering
Publisert 2019:13 01.09.2017 16.09.2019

Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

Fluorid - vurdering av foreslåtte maksimumsgrenser i kosttilskudd
Publisert 2019:12 11.07.2018 30.08.2019

Fremmede organismer og handel med truede arter (CITES)

Kunnskapsgrunnlaget for forslagene til endringer i regulering av ville dyr og planter truet av internasjonal handel
Publisert 2019:11 16.01.2019 15.08.2019

Fremmede organismer og handel med truede arter (CITES)

Eksport av vågehvalprodukter - risiko for bestanden
Publisert 2019:10 28.01.2019 02.07.2019

Hygiene og smittestoffer

Risiko for å utvikle listeriose ved inntak av sushi
Publisert 2019:08 22.10.2018 21.06.2019

Mikrobiell økologi

Helse- og miljøvurdering av mikrobielle rengjøringsmidler
Publisert 2019:09 22.10.2018 17.06.2019

Genmodifiserte organismer

Innspill til EFSAs offentlige høring av den genmodifiserte soyaen GMB151 (søknad EFSA-GMO-NL-2018-153)
Inspill Innspill til EFSA 22.10.2018 08.06.2019

Fôr

Kadmium i mineralgjødsel – effekt på helse og miljø
Publisert 2019:07 31.10.2017 06.06.2019

Hovedkomiteen

Plantevernmiddelrester i genmodifiserte planter
Publisert 2019:06 02.02.2018 24.05.2019

Fremmede organismer og handel med truede arter (CITES)

De sykdomsfremkallende soppene Batrachochytrium dendrobatidis og Batrachochytrium salamandrivorans og risiko for biologisk mangfold
Publisert 2019:04 05.12.2018 15.05.2019

Plantevernmidler

Innspill til EFSAs offentlige høring av det aktive stoffet klofentezin.
Inspill Innspill til EFSA 05.12.2018 30.04.2019

Forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester

Kvikksølv i fisk
Publisert 2019:03 28.02.2018 05.04.2019

Dyrehelse og dyrevelferd

Handel med frossen melke fra oppdrettsfisk - risiko for smitteoverføring
Publisert 2019:02 30.11.2017 27.03.2019

Genmodifiserte organismer

Innspill til EFSAs offentlige høring av den genmodifiserte maisen MON 88017 (søknad EFSA-GMO-RX-014)
Inspill Innspill til EFSA 30.11.2017 16.03.2019

Genmodifiserte organismer

Innspill til EFSAs offentlige høring av den genmodifiserte maisen MON 89034 (søknad EFSA-GMO-RX-015)
Inspill Innspill til EFSA 30.11.2017 07.03.2019

Genmodifiserte organismer

Innspill til EFSAs offentlige høring av den genmodifiserte maisen Bt11 (søknad EFSA-GMO-RX-016)
Inspill Innspill til EFSA 30.11.2017 04.03.2019

Genmodifiserte organismer

Innspill til EFSAs offentlige høring av den genmodifiserte maisen MIR604 (søknad EFSA-GMO-RX-013)
Inspill Innspill til EFSA 30.11.2017 11.02.2019

Tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk

Energidrikker - vurdering av eventuelle negative helseeffekter hos barn og unge
Publisert 2019:01 25.09.2018 01.02.2019

Genmodifiserte organismer

Innspill til EFSAs offentlige høring av den genmodifiserte maisen MON 89034 x 1507 x MIR162 x NK603 x DAS-40278-9 (søknad EFSA/GMO/NL/2018/151)
Inspill Innspill til EFSA 25.09.2018 26.01.2019

Plantehelse

Utvikler verktøy for å identifisere, beskrive og rangere nye trusler mot plantehelse
Publisert Innspill til EFSA 25.09.2018 31.12.2018

Hygiene og smittestoffer

Smittespredning av skrantesyke
Publisert 2018:16 13.09.2018 14.12.2018

Genmodifiserte organismer

Innspill til EFSAs offentlige høring av den genmodifiserte maisen Bt11 x MIR162 x MIR604 x MON 89034 x 5307 x GA21 (søknad EFSA/GMO/DE/2018/149).
Inspill Innspill til EFSA 13.09.2018 15.10.2018

Plantehelse

Spredning av farlige planteskadegjørere fra mottaksvirksomheter
Publisert 2018: 15 01.06.2017 25.09.2018

Genmodifiserte organismer

Innspill til EFSAs offentlige høring av den genmodifiserte rapsen T45 (EFSA-GMO-RX-012)
Inspill Innspill til EFSA 01.06.2017 10.09.2018

Genmodifiserte organismer

Innspill til EFSAs offentlige høring av den genmodifiserte maisen MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × MON 87411 (søknad EFSA/GMO/NL/2017/144)
Inspill Innspill til EFSA 01.06.2017 03.09.2018

Genmodifiserte organismer

Innspill til EFSAs offentlige høring av den genmodifiserte maisen MON 87427 x MON 89034 x 1507 x MON 87411 x 59122 x DAS-40278-9 (søknad EFSA/GMO/NL/2017/145).
Inspill Innspill til EFSA 01.06.2017 03.09.2018

Genmodifiserte organismer

Innspill til EFSAs offentlige høring av den genmodifiserte maisen MON 87427 × MON 87460 × MON 89034 × 1507 × MON 87411 × 59122 (søknad EFSA/GMO/NL/2017/139)
Inspill Innspill til EFSA 01.06.2017 03.09.2018

Genmodifiserte organismer

Innspill til EFSAs offentlige høring av den genmodifiserte soyaen DP305423 x MON87708 x MON89788 (søknad EFSA/GMO/NL/2018/148)
Inspill Innspill til EFSA 01.06.2017 27.08.2018

Genmodifiserte organismer

Innspill til EFSAs offentlige høring av den genmodifiserte soyaen MON 89788 (EFSA-GMO-RX-011)
Inspill Innspill til EFSA 01.06.2017 13.07.2018

Hygiene og smittestoffer

Villsvinpopulasjonen i Norge – konsekvenser for helse og miljø
Publisert 2018: 14 16.08.2017 21.06.2018

Hygiene og smittestoffer

Listeriabakterier - vurdering av råd til gravide og andre utsatte grupper
Publisert 2018: 13 11.09.2017 13.06.2018

Genmodifiserte organismer

Innspill til EFSAs offentlige høring av den genmodifiserte soyaen A2704-12 (EFSA-GMO-RX-009)
Inspill 2018: 13 11.09.2017 11.06.2018

Genmodifiserte organismer

Innspill til EFSAs offentlige høring av den genmodifiserte maisen Bt11 x MIR162 x MIR604 x 1507 x 5307 x GA21 (søknad EFSA/GMO/DE/2011/103)
Inspill 2018: 13 11.09.2017 11.06.2018

Genmodifiserte organismer

Innspill til EFSAs offentlige høring av den genmodifiserte rapsen MS11 x RF3 (søknad EFSA/GMO/NL/2017/143)
Inspill 2018: 13 11.09.2017 23.05.2018

Hovedkomiteen

Kunnskapshull om mat og miljø: trenger aktive norske forskningsmiljøer
Publisert 2018: 10-12 12.09.2017 23.05.2018

Tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk

Glykyrrhizinsyre i lakris – mulige helseeffekter for fostre og barn
Publisert 2018: 09 29.05.2017 08.05.2018

Plantehelse

Planteskadegjørerne Dendrolimus sibiricus og Dendrolimus superans
Publisert 2018: 08 17.07.2017 19.04.2018

Mikrobiell økologi

Antimikrobiell resistens i ville dyr
Publisert 2018: 07 07.08.2017 16.03.2018

Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

Molybden – vurdering av foreslåtte maksimumsgrenser i kosttilskudd
Publisert 2018: 05 06.10.2017 14.03.2018

Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

Krom – vurdering av foreslåtte maksimumsgrenser i kosttilskudd
Publisert 2018: 06 06.10.2017 14.03.2018

Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

Mangan - vurdering av foreslåtte maksimumsgrenser i kosttilskudd
Publisert 2018: 02 09.10.2017 28.02.2018

Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

Vitamin K – vurdering av foreslåtte maksimumsgrenser i kosttilskudd
Publisert 2018: 03 06.10.2017 28.02.2018

Hygiene og smittestoffer

Konklusjoner om skrantesyke står ved lag
Publisert 2018: 01 31.01.2018 02.02.2018

Fremmede organismer og handel med truede arter (CITES)

Import og hold av landlevende snegler - risiko for biologisk mangfold
Publisert 2017: 33 05.12.2017 18.12.2017

Dyrehelse og dyrevelferd

Dyrevelferd ved bruk av strømstøt på dyr
Publisert 2017: 31 09.06.2017 18.12.2017

Dyrehelse og dyrevelferd

Rensefisk og risiko for overføring av smitte til oppdrettslaks
Publisert 2017: 32 04.07.2017 14.12.2017

Genmodifiserte organismer

Innspill til EFSAs offentlige høring av den genmodifiserte maisen MZIR098 (søknad EFSA/GMO/NL/2017/142)
Inspill Innspill til EFSA 04.07.2017 13.11.2017

Genmodifiserte organismer

Innspill til EFSAs offentlige høring av den genmodifiserte maisen MON 87419 (søknad EFSA-GMO-NL-2017-140)
Inspill Innspill til EFSA 04.07.2017 23.10.2017

Hygiene og smittestoffer

Tungmetaller i jord og gjødsel og utvikling av antimikrobiell resistens
Publisert 2017: 29 20.02.2017 19.10.2017

Tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk

Risikovurderinger av "andre stoffer" i kosttilskudd og energidrikker
Publisert 2015: 31 05.05.2015 05.10.2017

Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

Betaalanin i kosttilskudd
Publisert 2017: 13 05.05.2015 05.10.2017

Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

L-alanin i kosttilskudd
Publisert 2017: 12 05.05.2015 05.10.2017

Tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk

Lecitin fra solsikke i kosttilskudd
Publisert 2017: 28 05.05.2015 05.10.2017

Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

Nikotinsyre og nikotinamid - vurdering av foreslåtte maksimumsgrenser i kosttilskudd
Publisert 2017: 27 16.12.2016 03.10.2017

Hygiene og smittestoffer

Fortsatt lite sannsynlig at mennesker kan smittes av skrantesyke
Publisert 2017: 26 10.07.2017 29.09.2017

Genmodifiserte organismer

Innspill til EFSAs offentlige høring av den genmodifiserte maisen 1507 x NK603 (EFSA-GMO-RX-008)
Inspill 2017: 26 10.07.2017 01.09.2017

Hovedkomiteen

Lav helserisiko ved radioaktivitet i mat og drikke
Publisert 2017: 25 01.06.2016 23.08.2017

Genmodifiserte organismer

Innspill til EFSAs offentlige høring av den genmodifiserte maisen NK603 x MON810 (EFSA-GMO-RX-007)
Inspill 2017: 25 01.06.2016 01.08.2017

Genmodifiserte organismer

Innspill til EFSAs offentlige høring av den genmodifiserte sukkerbeten H7-1 (EFSA-GMO-RX-006)
Inspill Innspill til EFSA 01.06.2016 01.08.2017

Genmodifiserte organismer

Innspill til EFSAs offentlige høring av den genmodifiserte maisen GA21 (EFSA-GMO-RX-005)
Inspill Innspill til EFSA 01.06.2016 01.08.2017

Genmodifiserte organismer

Dyrking av genmodifisert mais 1507 neppe uheldig for miljø og landbruk i Norge
Publisert 2017: 21 07.02.2017 06.07.2017

Genmodifiserte organismer

Dyrking av genmodifisert mais Bt11 neppe uheldig for miljø og landbruk i Norge
Publisert 2017: 22 07.02.2017 06.07.2017

Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

Selen - vurdering av foreslåtte maksimumsgrenser i kosttilskudd
Publisert 2017: 20 16.12.2016 30.06.2017

Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

Kobber - vurdering av foreslåtte maksimumsgrenser i kosttilskudd
Publisert 2017: 19 16.12.2016 30.06.2017

Hygiene og smittestoffer

Liten risiko for at mikroorganismer i gjødsel er skadelig for helse og miljø
Publisert 2017: 16 08.11.2016 29.06.2017

Genmodifiserte organismer

Innspill til EFSAs offentlige høring av den genmodifiserte rapsen MS11 (søknad EFSA/GMO/BE/2016/138).
Inspill 2017: 16 08.11.2016 23.06.2017

Genmodifiserte organismer

Innspill til EFSAs offentlige høring av den genmodifiserte soyaen DAS-81419-2 × DAS-44406-6 (søknad EFSA-GMO-NL-2016-132)
Inspill Innspill til EFSA 08.11.2016 17.06.2017

Fremmede organismer og handel med truede arter (CITES)

Utsetting av stokkender uheldig for miljø og dyrehelse
Publisert 2017: 23 08.02.2017 15.06.2017

Plantehelse

Tomatmøll kan påføre tomatnæringen stor skade
Publisert 2017: 24 09.06.2017 15.06.2017

Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

Kalium - vurdering av foreslåtte maksimumsgrenser i kosttilskudd
Publisert 2017: 17 16.12.2016 30.05.2017

Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

Fosfor - vurdering av foreslåtte maksimumsgrenser i kosttilskudd
Publisert 2017: 18 16.12.2016 30.05.2017

Genmodifiserte organismer

Innspill til EFSAs offentlige høring av den genmodifiserte soyaen DAS-68416-4 x MON 89788 (søknad EFSA/GMO/NL/2013/115).
Inspill 2017: 18 16.12.2016 10.05.2017

Fremmede organismer og handel med truede arter (CITES)

Uvisst om det er sammenheng mellom humledød og lindetrær
Publisert 2017: 15 31.03.2017 03.05.2017

Genmodifiserte organismer

Innspill til EFSAs offentlige høring av den genmodifiserte maisen MON 87427 x MON 87460 x MON 89034 x MIR162 x NK603 (EFSA/GMO/NL/2016/134)
Inspill 2017: 15 31.03.2017 27.04.2017

Genmodifiserte organismer

Innspill i forbindelse med EFSAs Offentlige høring av soya MON 87708 × MON 89788 × A5547-127 (EFSA-GMO-NL-2016-135)
Inspill 2017: 15 31.03.2017 27.04.2017

Tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk

Isoflavon i kosttilskudd
Publisert 2017: 14 05.05.2015 27.04.2017

Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

L-aspartat i kosttilskudd
Publisert 2017: 11 05.05.2015 27.04.2017

Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

L-treonin i kosttilskudd
Publisert 2017: 10 05.05.2015 27.04.2017

Genmodifiserte organismer

Innspill til EFSAs offentlige høring av den genmodifiserte maisen MZHG0JG (søknad EFSA/GMO/NL/2016/133).
Inspill 2017: 10 05.05.2015 20.04.2017

Genmodifiserte organismer

Innspill til EFSAs offentlige høring av den genmodifiserte rapsen GT73 (EFSA-GMO-RX-002)
Inspill 2017: 10 05.05.2015 10.04.2017

Hygiene og smittestoffer

Trenger omfattende tiltak for å bli kvitt skrantesyke
Publisert 2017: 9 02.03.2017 29.03.2017

Dyrehelse og dyrevelferd

Velferd for sledehunder og hunder som bor ute
Publisert 2017: 8 18.03.2016 23.03.2017

Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

Jern og sink - vurdering av foreslåtte maksimumsgrenser i kosttilskudd
Publisert 2017: 5 (jern) og 2017: 6 (sink) 16.06.2016 14.03.2017

Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

Vitamin E og B6 - vurdering av foreslåtte maksimumsgrenser i kosttilskudd
Publisert 2017: 3 (vitamin B6) og 2017: 4 (vitamin E) 16.06.2016 07.03.2017

Genmodifiserte organismer

Innspill til EFSAs offentlige høring av den genmodifiserte maisen MON 89034 x 1507 x NK603 x DAS-40278-9 (søknad EFSA/GMO/NL/2013/112).
Inspill 2017: 3 (vitamin B6) og 2017: 4 (vitamin E) 16.06.2016 21.02.2017

Plantevernmidler

Minimal helse- og miljørisiko ved rovmidden Amblyseius montdorensis
Publisert 2017: 02 08.08.2016 13.02.2017

Plantevernmidler

Helse og miljø minimalt utsatt av nematoden Steinernema carpocapsae
Publisert 2017: 01 08.08.2016 03.02.2017

Dyrehelse og dyrevelferd

Risikovurdering av dyrevelferd ved ulike metoder for merking og sporing av oppdrettet laksefisk
Publisert 2016: 67 14.07.2016 15.12.2016

Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

L-tyrosin i kosttilskudd
Publisert 2016: 61 05.05.2015 12.12.2016

Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

Glysin i kosttilskudd
Publisert 2016: 58 05.05.2015 12.12.2016

Tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk

Kollagen fra fiskeskinn i kosttilskudd
Publisert 2016: 65 05.05.2015 12.12.2016

Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

Kreatin i kosttilskudd
Publisert 2016: 56 05.05.2015 12.12.2016

Tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk

L-citrullin i kosttilskudd
Publisert 2016: 66 05.05.2015 12.12.2016

Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

L-lysin i kosttilskudd
Publisert 2016: 62 05.05.2015 12.12.2016

Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

L-metionin i kosttilskudd
Publisert 2016: 57 05.05.2015 12.12.2016

Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

L-prolin i kosttilskudd
Publisert 2016: 60 05.05.2015 12.12.2016

Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

L-serin i kosttilskudd
Publisert 2016: 59 05.05.2015 12.12.2016

Mikrobiell økologi

Kjemiske stoffer og deres rolle i utvikling av antimikrobiell resistens, en litteraturstudie
Publisert 2016: 63 15.11.2016 09.12.2016

Hygiene og smittestoffer

Risikovurdering av "andre stoffer" – mikroorganismer – i kosttilskudd
Publisert Flere 25.04.2016 06.12.2016

Dyrehelse og dyrevelferd

Vurdering av risiko for smitte og for uheldige følger for biologisk mangfold ved import og oppdrett av australsk rødklokreps
Publisert 2016: 64 07.10.2016 30.11.2016

Plantehelse

Vurdering av plantehelserisiko ved bruk av husdyrgjødsel fra slakterier
Publisert 2016: 55 19.12.2014 15.11.2016

Fremmede organismer og handel med truede arter (CITES)

Vurdering av risiko for uheldige følger for biologisk mangfold ved innførsel og hold av fremmede ferskvannsplanter
Publisert 2016: 50 18.01.2016 01.11.2016

Mikrobiell økologi

Kunnskapsgrunnlag for vurdering av miljørisiko ved bruk av genmodifiserte virus til vaksinering av domestiserte dyr
Publisert 2016: 49 16.06.2016 25.10.2016

Genmodifiserte organismer

Innspill til EFSAs offentlige høring av nytt veiledningsdokument for risikovurdering av genmodifiserte planter med hensyn på allergenisitet
Inspill 2016: 49 16.06.2016 18.10.2016

Genmodifiserte organismer

Innspill til EFSAs offentlige høring av den genmodifiserte maisen MON 87427 x MON 89034 x MIR162 x NK603 (EFSA/GMO/NL/2016/131)
Inspill Innspill til EFSA 16.06.2016 12.09.2016

Hovedkomiteen

Trenger mer kunnskap for å sikre trygg mat og biologisk mangfold
Publisert 2016: 48 16.06.2016 08.09.2016

Genmodifiserte organismer

Innspill til EFSAs offentlige høring av den genmodifiserte maisen 1507 x MON 810 x MIR162 x NK603 (søknad EFSA/GMO/NL/2015/127)
Inspill 2016: 48 16.06.2016 01.09.2016

Plantehelse

Risikovurdering av ugraset hønsehirse
Publisert 2016: 23 05.05.2015 01.09.2016

Genmodifiserte organismer

Innspill til EFSAs offentlige høring av den genmodifiserte maisen VCO-01981-5 (EFSA/GMO/DE/2016/130)
Inspill 2016: 23 05.05.2015 31.08.2016

Genmodifiserte organismer

Innspill til EFSAs offentlige høring av den genmodifiserte soyaen MON 87705 x MON 87708 x MON 89788 (søknad EFSA/GMO/NL/2015/126)
Inspill 2016: 23 05.05.2015 30.08.2016

Mikrobiell økologi

Vurdering av krav til helse- og miljørisikovurdering av mikrobiologiske rengjøringsmidler
Publisert 2016: 41 10.03.2016 18.08.2016

Genmodifiserte organismer

Risikovurdering av genmodifisert nellik FLO-40685-2 (søknad C/NL/13/02)
Publisert 2016: 35 10.03.2016 17.08.2016

Mikrobiell økologi

Vurdering av krav til helse- og miljørisikovurdering av mikroorganismer i bioremedieringstiltak
Publisert 2016: 42 10.03.2016 16.08.2016

Fremmede organismer og handel med truede arter (CITES)

Vurdering av kunnskapsgrunnlaget for listing av truede dyr og planter (CITES)
Publisert 2016: 38 10.03.2016 27.07.2016

Hygiene og smittestoffer

Ukjent smittekilde til CWD i Norge
Publisert 2016: 26 27.06.2016 30.06.2016

Fremmede organismer og handel med truede arter (CITES)

Vurdering av risiko for uheldige følger for biologisk mangfold ved import og hold av fremmede landlevende edderkoppdyr og insekter
Publisert 2016: 36 18.01.2016 29.06.2016

Genmodifiserte organismer

Innspill til EFSAs offentlige høring av den genmodifiserte maisen VCO-01981 (søknad EFSA-GMO-DE-2016-130
Inspill Innspill til EFSA 18.01.2016 27.06.2016

Tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk

Lykopen i kosttilskudd
Publisert 2016: 29 05.05.2015 27.06.2016

Tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk

Piperin i kosttilskudd
Publisert 2016: 31 05.05.2015 27.06.2016

Tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk

D-ribose i kosttilskudd
Publisert 2016: 30 05.05.2015 27.06.2016

Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

L-glutaminsyre i kosttilskudd
Publisert 2016: 25 05.05.2015 27.06.2016

Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

L-isoleucin i kosttilskudd
Publisert 2016: 33 05.05.2015 27.06.2016

Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

L-valin i kosttilskudd
Publisert 2016: 33 05.05.2015 27.06.2016

Tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk

Kurkumin i kosttilskudd
Publisert 2016: 32 05.05.2015 27.06.2016

Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

L-glutamin og L-glutaminsyre i kosttilskudd
Publisert 2016: 25 05.05.2015 27.06.2016

Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

L-histidin i kosttilskudd
Publisert 2016: 24 05.05.2015 27.06.2016

Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

L-leucin, L-isoleucin og L-valin i kosttilskudd
Publisert 2016: 33 05.05.2015 27.06.2016

Genmodifiserte organismer

Risikovurdering av genmodifisert nellik SHD-27531-4 (søknad C/NL/13/01)
Publisert 2016: 34 05.05.2015 05.06.2016

Plantevernmidler

Risikovurdering av plantevernmiddelet Serenade ASO med organismen Bacillus subtilis
Publisert 2016: 21 15.12.2014 27.05.2016

Plantevernmidler

Risikovurdering av plantevernmiddelet Turex 50 WG med organismen Bacillus thuringiensis
Publisert 2016: 20 01.10.2013 27.05.2016

Forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester

Vurdering av uorganisk arsen i norsk kosthold
Publisert 2016: 11 05.10.2015 03.05.2016

Genmodifiserte organismer

Endelig helse- og miljørisikovurdering av insektsresistent og herbicidtolerant genmodifisert mais MON863 x MON810 x NK603 (søknad EFSA/GMO/UK/2004/07). Søknaden gjelder import, videreforedling, mat og fôr.
Publisert 2016: 18 05.10.2015 21.04.2016

Genmodifiserte organismer

Endelig helse- og miljørisikovurdering av insektsresistent og herbicidtolerant genmodifisert mais MON 89034 X NK 603 (søknad EFSA/GMO/NL/2007/38). Søknaden gjelder import, videreforedling, mat og fôr.
Publisert 2016: 17 05.10.2015 21.04.2016

Genmodifiserte organismer

Endelig helse- og miljørisikovurdering av insektsresistent og herbicidtolerant genmodifisert mais MON863 x NK603 (søknad EFSA/GMO/UK/2004/06). Søknaden gjelder import, videreforedling, mat og fôr
Publisert 2016: 19 05.10.2015 21.04.2016

Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

Risikovurdering av magnesium i kosttilskudd
Publisert 2016: 15 15.12.2015 15.04.2016

Genmodifiserte organismer

Endelig helse- og miljørisikovurdering av insektsresistent og herbicidtolerant genmodifisert mais MON 89034 x MON 88017 (søknad EFSA/GMO/NL/2007/39). Søknaden gjelder import, videreforedling, mat og fôr
Publisert 2016: 13 15.12.2015 08.04.2016

Genmodifiserte organismer

Endelig helse- og miljørisikovurdering av insektsresistent og herbicidtolerant genmodifisert mais MON 88017 x MON 810 (søknad EFSA/GMO/CZ/2006/33). Søknaden gjelder import, videreforedling, mat og fôr
Publisert 2016: 14 15.12.2015 08.04.2016

Genmodifiserte organismer

Endelig helse- og miljørisikovurdering av insektsresistent og herbicidtolerant genmodifisert mais MON 88017 (søknad EFSA/GMO/CZ/2005/27). Søknaden gjelder import, videreforedling, mat og fôr
Publisert 2016: 12 15.12.2015 08.04.2016

Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

Inntaksberegninger av vitamin C og kalsium
Publisert 2016: 16 15.12.2016 05.04.2016

Genmodifiserte organismer

Endelig helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert bomull GHB614 (søknad EFSA/GMO/NL/2008/51). Søknaden gjelder import, videreforedling, mat og fôr
Publisert 2016: 09 15.12.2016 14.03.2016

Genmodifiserte organismer

Endelig helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert bomull LLCotton25 (søknad EFSA/GMO/NL/2005/13). Søknaden gjelder import, videreforedling, mat og fôr
Publisert 2016: 10 15.12.2016 14.03.2016

Genmodifiserte organismer

Endelig helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert bomull MXB-13 (søknad EFSA/GMO/NL/2005/16). Søknaden gjelder import, videreforedling, mat og fôr
Publisert 2016: 08 15.12.2016 14.03.2016

Hygiene og smittestoffer

Risikovurdering av kosttilskudd med Lactobacillus Reuteri Protectis
Publisert 2016: 02 18.11.2015 11.03.2016

Tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk

Inulin i kosttilskudd
Publisert 2016: 01 05.05.2015 01.03.2016

Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

Konjugerte linolsyrer i kosttilskudd
Publisert 2016: 05 05.05.2015 01.03.2016

Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

L-arginin og arginin alfaketoglutarat i kosttilskudd
Publisert 2016: 07 05.05.2015 01.03.2016

Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

L-fenylalanin og DL-fenylalanin i kosttilskudd
Publisert 2016: 06 05.05.2015 01.03.2016

Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

L-tryptofan i kosttilskudd
Publisert 2016: 04 05.05.2015 01.03.2016

Dyrehelse og dyrevelferd

Vurdering av risiko for dyrevelferden i konvensjonell produksjon av kalkun
Publisert 2016: 03 03.06.2015 15.02.2016

Plantevernmidler

Nedbrytning og mobilitet av plantevernmidler i norsk jordsmonn
Publisert 2015: 34 02.06.2015 21.12.2015

Plantevernmidler

Revurdering av plantevernmiddelet Proman med det virksomme stoffet metobromuron
Publisert 2015: 33 18.06.2015 21.12.2015

Forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester

Risikovurdering av akrylamidinntak fra mat i den norske befolkningen
Publisert 2015: 32 25.11.2015 17.12.2015

Fôr

Risikovurdering av utvikling av antimikrobiell resistens ved bruk av koksidiostatika i fjørfefôr
Publisert 2015: 30 25.11.2015 14.12.2015

Hygiene og smittestoffer

Vurdering av antimikrobiell resistens hos bakterier i matkjeden i et folkehelseperspektiv
Publisert 2015: 29 03.11.2014 14.12.2015

Hygiene og smittestoffer

Vurdering av overføring av bakterier med antimikrobiell resistens mellom kjæledyr og mennesker
Publisert 2015: 28 16.04.2015 14.12.2015

Tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk

Taurin i kosttilskudd og energidrikker
Publisert 2015: 22 05.05.2015 20.11.2015

Tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk

D-glukurono-γ-lakton i energidrikker
Publisert 2015: 21 05.05.2015 20.11.2015

Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

Eikosapentaensyre (EPA), Dokosapentaensyre (DPA) og Dokosaheksaensyre (DHA) i kosttilskudd
Publisert 2015: 27 05.05.2015 20.11.2015

Tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk

Inositol i energidrikker
Publisert 2015: 23 05.05.2015 20.11.2015

Tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk

Koenzym Q10 i kosttilskudd
Publisert 2015: 26 05.05.2015 20.11.2015

Tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk

Koffein i energidrikker og kosttilskudd
Publisert 2015: 25 05.05.2015 20.11.2015

Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

Dokosapentaensyre (DPA) i kosttilskudd
Publisert 2015: 27 05.05.2015 20.11.2015

Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

Dokosaheksaensyre (DHA) i kosttilskudd
Publisert 2015: 27 09.05.2015 20.11.2015

Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

L-cystein og-L-cystin i kosttilskudd
Publisert 2015: 20 05.05.2015 20.11.2015

Tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk

L-karnitin og L-Karnitin-L-tartrat i kosttilskudd
Publisert 2015: 24 05.05.2015 20.11.2015

Genmodifiserte organismer

Endelig helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert nellik Moonlite 123.2.38 (søknad C/NL/04/02)
Publisert 2015: 15 05.05.2015 26.10.2015

Genmodifiserte organismer

Endelig helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert nellik Moonberry IFD-25958-3 (søknad C/NL/09/01)
Publisert 2015: 17 05.05.2015 26.10.2015

Genmodifiserte organismer

Endelig helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert nellik Moonaqua 123.8.12 (søknad C/NL/06/01)
Publisert 2015: 16 05.05.2015 26.10.2015

Genmodifiserte organismer

Endelig helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert nellik Moonvelvet IFD-26407-2 (søknad C/NL/09/02)
Publisert 2015: 18 05.05.2015 25.10.2015

Dyrehelse og dyrevelferd

Vurdering av faktorer som har betydning for oppføring av smittsomme sykdommer hos akvatiske dyr på den nasjonale sykdomslisten
Publisert 2015: 19 19.02.2015 15.10.2015

Genmodifiserte organismer

Endelig helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert soya MON 87701 (søknad EFSA/GMO/BE/2010/79)
Publisert 2015: 14 19.02.2015 28.09.2015

Genmodifiserte organismer

Endelig helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert soya 356043 (søknad EFSA/GMO/UK/2007/43)
Publisert 2015: 13 19.02.2015 28.09.2015

Forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester

Risikovurdering av kadmiuminntak fra mat i den norske befolkningen
Publisert 2015: 12 12.06.2015 15.06.2015

Plantevernmidler

Risikovurdering av metabolitten M44 av det aktive stoffet bixafen i plantevernmiddelet Aviator Xpro EC 225
Publisert 2015: 10 06.02.2015 11.06.2015

Plantevernmidler

Miljørisikovurdering av plantevernmiddelet Malakite med dei verksame stoffa dithianon og pyrimethanil
Publisert 2015: 11 05.02.2015 11.06.2015

Genmodifiserte organismer

Endelig helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert soya A5547-127 (EFSA/GMO/NL/2008/52)
Publisert 2015: 08 05.02.2015 23.04.2015

Genmodifiserte organismer

Endelig helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert soya A2704-12 (EFSA/GMO/NL/2005/18)
Publisert 2015: 07 05.02.2015 23.04.2015

Genmodifiserte organismer

Endelig helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert soya MON 89788 (EFSA/GMO/NL/2006/36)
Publisert 2015: 09 05.02.2015 23.04.2015

Plantevernmidler

Helse- og miljørisikovurdering av det biologiske plantevernmiddelet Macrolophus pygmaeus
Publisert 2015: 06 03.09.2014 18.03.2015

Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

Risikovurdering av folsyre i kosttilskudd
Publisert 2015: 05 13.10.2014 29.01.2015

Plantevernmidler

Helserisikovurdering av soppmiddelet Frupica med det verksame stoffet mepanipyrim
Publisert 2015: 02 24.09.2014 23.01.2015

Plantevernmidler

Helserisikovurdering av det verksame stoffet MCPA (2-metyl-4-klorfenoksyeddiksyre)
Publisert 2015: 03 24.09.2014 23.01.2015

Plantevernmidler

Helserisikovurdering av plantevernmiddelet Proman med det verksame stoffet metobromuron
Publisert 2015: 03 24.09.2014 23.01.2015

Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

Risikovurdering av betakaroten i kosttilskudd
Publisert 2015: 01 13.10.2014 19.01.2015

Genmodifiserte organismer

Endelig helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert soya 40-3-2 (EFSA/GMO/RX/40-3-2)
Publisert 2014:16 13.10.2014 17.12.2014

Hovedkomiteen

Nytte- og risikovurdering av fisk i norsk kosthold - en oppdatering av VKMs rapport fra 2006 basert på ny kunnskap
Publisert 2014: 15 18.09.2013 15.12.2014

Tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk

Oversikt over risikovurderinger som er gjort av "andre stoffer"
Publisert 2014: 14 06.05.2014 04.12.2014

Tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk

Risikovurdering av de intense søtstoffene aspartam, acesulfam K og sukralose og konserveringsmiddelet benzosyre fra drikkevarer
Publisert 2014: 26 21.11.2013 28.11.2014

Plantehelse

Risikovurdering av billen Agrilus planipennis som angriper asketrær
Publisert 2014: 13 10.12.2013 24.11.2014

Dyrehelse og dyrevelferd

Risikovurdering av fiskehelse og fiskevelferd i ferskvannsoppdrett
Publisert 2014: 12 22.11.2013 13.11.2014

Plantevernmidler

Helse og miljørisikovurdering av larven Chrysoperla Carnea brukt som plantevernmiddel
Publisert 2014: 07 29.10.2013 10.11.2014

Plantevernmidler

Risikovurdering av plantevernmidlene Nemasys G og Nemasys H med nematoden Heterorhabditis bacteriophora
Publisert 2014: 06 29.10.2013 10.11.2014

Dyrehelse og dyrevelferd

Risikovurdering av amøbeindusert gjellesykdom hos fisk
Publisert 2014: 12 21.11.2013 30.10.2014

Genmodifiserte organismer

Endelig helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert mais T25 (C/F/95/12/07)
Publisert 2014:10 21.11.2013 17.10.2014

Genmodifiserte organismer

Endelig helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert mais 59122 (EFSA/GMO/NL/2005/12)
Publisert 2014: 09 21.11.2013 17.10.2014

Genmodifiserte organismer

Endelig helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert mais MON 89034 (EFSA/GMO/NL/2007/37)
Publisert 2014:08 21.11.2013 17.10.2014

Hygiene og smittestoffer

Vurdering av morsmelkerstatning og tilskuddsblanding med probiotisk bakteriestamme Lactobacillus fermentum CECT5716
Publisert 2014: 03 12.12.2013 09.10.2014

Hygiene og smittestoffer

Vurdering av tre barnegrøter og en morsmelkerstatning med probiotisk bakteriestamme Bifidobacterium lactis Bb12 - oppdatering 2014
Publisert 2014: 04 12.12.2013 09.10.2014

Hygiene og smittestoffer

Retningslinjer for risikovurdering av mat som inneholder probiotika
Publisert 2014: 05 19.05.2011 09.10.2014

Genmodifiserte organismer

Endelig helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert mais NK603 x MON810 (EFSA/GMO/UK/2004/01)
Publisert 2014: 25 19.05.2011 03.10.2014

Genmodifiserte organismer

Endelig helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert mais 1507
Publisert 2014: 02 19.05.2011 15.08.2014

Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

Vurdering av kunnskapsgrunnlaget for fastsettelse av tolerabelt øvre inntaksnivå for vitamin D hos barn og unge
Publisert 2014: 01 15.05.2014 13.06.2014

Tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk

Kommentar til SCCS' risikovurdering av aluminium i kosmetiske produkter
Inspill 2014: 24 29.04.2014 21.05.2014

Fôr

Sink og kobber i produksjonen av gris og fjørfe – stoffenes skjebne og effekter i næringskjede og miljø
Publisert 2014: 28 23.09.2013 19.05.2014

Hygiene og smittestoffer

Kvalitetskrav for vann til jordvanning
Publisert 2014: 23 11.02.2014 07.05.2014

Hovedkomiteen

Sammenligning av økologisk og konvensjonell mat og matproduksjon
Publisert 2014: 22 19.12.2013 30.04.2014

Hovedkomiteen

Vurdering av nytte og risiko ved å bruke kaliumklorid som salterstatter i produksjon av matvarer
Publisert 2014: 27 25.06.2013 24.04.2014

Genmodifiserte organismer

Endelig helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert mais Bt11 x GA21 (EFSA/GMO/UK/2007/49)
Publisert 2014: 35 25.06.2013 21.04.2014

Tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk

Risikovurdering av de intense søtstoffene cyklamat, sakkarin, steviolglykosid, neohesperidin DC og neotam fra drikkevarer
Publisert 2014: 21 21.11.2013 01.04.2014

Genmodifiserte organismer

Endelig helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert oljeraps MS8 x RF3 (Notification CBE9601)
Publisert 2014: 29 21.11.2013 28.03.2014

Hovedkomiteen

Trygg mat og kosmetikk, friske dyr og planter forutsetter forskning, kartlegging og overvåkning
Andre publikasjoner 2014: 20 21.11.2013 20.03.2014

Plantevernmidler

Helse- og miljø-risikovurdering av nytt soppmiddel, Luna Privilege
Publisert 2014: 17 24.10.2013 19.02.2014

Plantevernmidler

Vurdering av klagers argumentasjon i klagesak om avslag på søknad om godkjenning av plantevernmiddelet Infinito
Publisert 2014: 18 24.10.2013 04.02.2014

Plantevernmidler

Helserisikovurdering av soppmiddelet Aviator Xpro EC 225
Publisert 2014: 19 24.10.2013 04.02.2014

Genmodifiserte organismer

Endelig helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert mais MIR604 (EFSA/GMO/UK/2005/11)
Publisert 2014: 30 24.10.2013 21.01.2014

Genmodifiserte organismer

Endelig helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert mais GA21 (EFSA/GMO/UK/2005/19)
Publisert 2014: 31 24.10.2013 21.01.2014

Genmodifiserte organismer

Endelig helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert mais Bt11 (EFSA/GMO/RX/Bt11)
Publisert 2014: 32 24.10.2013 21.01.2014

Genmodifiserte organismer

Endelig helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert mais Bt11 x MIR604 x GA21 (EFSA/GMO/UK/2008/56)
Publisert 2014: 33 24.10.2013 21.01.2014

Genmodifiserte organismer

Endelig helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert mais Bt11 x MIR604 (EFSA/GMO/UK/2007/50)
Publisert 2014: 36 24.10.2013 21.01.2014

Genmodifiserte organismer

Endelig helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert mais MIR604 x GA21 (EFSA/GMO/UK/2007/48)
Publisert 2014: 34 24.10.2013 21.01.2014

Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

Vurdering av særnorske forhold for produkter som er godkjent som ny mat i EU
Publisert 2013: 45 24.10.2013 20.12.2013

Hovedkomiteen

Nytte- og risikovurdering av morsmelk for barns helse i Norge
Publisert 2013: 44 14.12.2009 12.12.2013

Tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk

Vurdering av lokaltoksiske virkninger/irritasjon av vitamin A i kosmetikk
Publisert 2013: 43 29.04.2013 28.11.2013

Genmodifiserte organismer

Endelig helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert mais MON863 x MON810 (C/DE/02/92, EFSA/GMO/DE/2004/03)
Publisert 2013: 42 29.04.2013 07.11.2013

Genmodifiserte organismer

Endelig helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert mais MON863 (C/DE/02/9)
Publisert 2013: 41 29.04.2013 07.11.2013

Hygiene og smittestoffer

Uttalelse om smitterisiko knyttet til ubehandlet husdyrgjødsel fra gjødselkjellere med avrenning fra sanitæranlegg
Publisert 2013: 40 08.05.2013 28.10.2013

Plantehelse

Vurdering av konsekvenser av en innenlands forvaltning av pærebrann i Norge tilsvarende EUs minstekrav
Publisert 2013: 39 11.09.2013 22.10.2013

Genmodifiserte organismer

Endelig helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert mais 59122 x NK603 (EFSA/GMO/UK/2005/20)
Publisert 2013: 38 11.09.2013 21.10.2013

Genmodifiserte organismer

Endelig helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert mais 59122 x 1507 x NK603 (EFSA/GMO/UK/2005/21)
Publisert 2013: 37 11.09.2013 21.10.2013

Genmodifiserte organismer

Endelig helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert mais 1507 x 59122 (EFSA/GMO/NL/2005/15)
Publisert 2013: 36 11.09.2013 21.10.2013

Genmodifiserte organismer

Endelig helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert mais NK603 (Notifisering C/ES/00/01)
Publisert 2013: 34 11.09.2013 18.10.2013

Genmodifiserte organismer

Endelig helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert maislinje MON810 (C/F/95/12/02)
Publisert 2013: 32 11.09.2013 27.09.2013

Genmodifiserte organismer

Endelig helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert oljeraps T45 (EFSA/GMO/UK/2005/25)
Publisert 2013: 33 11.09.2013 23.09.2013

Genmodifiserte organismer

Endelig miljørisikovurdering av genmodifisert mais 1507 x 59122 (EFSA/GMO/NL/2005/15)
Publisert 2013: 31 11.09.2013 22.08.2013

Plantevernmidler

Helserisikovurdering av plantevernmiddelet Bonzi
Publisert 2013: 30 22.01.2013 03.07.2013

Plantevernmidler

Helse- og miljørisikovurdering av plantevernmiddelet Aviator Xpro EC 225
Publisert 2013: 29 16.04.2013 03.07.2013

Plantevernmidler

Helse- og miljørisikovurdering av plantevernmiddelet Movento 100 SC
Publisert 2013: 28 18.04.2013 03.07.2013

Forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester

Vurdering av risiko knyttet til konsum av hjortevilt felt med blyholdig ammunisjon
Publisert 2013: 27 07.05.2013 18.06.2013

Dyrehelse og dyrevelferd

Vurdering av risiko for svekket dyrevelferd ved merking av viltlevende dyr
Publisert 2013: 26 11.04.2011 17.06.2013

Plantehelse

Risikokarakterisering av løvtreflis-import fra Nord-Amerika
Publisert 2013: 25 30.08.2011 29.05.2013

Hovedkomiteen

Forskning er viktig for å sikre trygg mat
Publisert 2013: 24 30.08.2011 28.05.2013

Genmodifiserte organismer

Førebels helserisikovurdering av genmodifisert oljeraps MS8 x RF3 x GT73 (EFSA/GMO/NL/2009/75)
Inspill 2013: 24 30.08.2011 14.05.2013

Tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk

Svar på innsigelser fra The Retinol Consortium til «Risikovurdering av vitamin A (retinol og retinylestere) i kosmetiske produkter»
Publisert 2013: 22 29.04.2013 15.04.2013

Genmodifiserte organismer

Førebels helserisikovurdering av genmodifisert soya SYHT0H2 (EFSA/GMO/DE/2012/111)
Inspill 2013: 22 29.04.2013 10.04.2013

Hovedkomiteen

Risikovurdering av mykotoksiner (soppgifter) i korn
Publisert 2013: 21 21.09.2010 09.04.2013

Tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk

Risikovurdering av aluminium i næringsmidler og kosmetiske produkter i den norske befolkningen
Publisert 2013: 20 24.10.2012 05.04.2013

Genmodifiserte organismer

Endelig miljørisikovurdering av genmodifisert oljeraps MS8, RF3 og MS8 x RF3
Publisert 2013: 19 24.10.2012 04.04.2013

Genmodifiserte organismer

Førebels helserisikovurdering av genmodifisert mais MON 87427 (EFSA/GMO/BE/2012/110)
Inspill 2013: 19 03.01.2013 03.04.2013

Genmodifiserte organismer

Endelig miljørisikovurdering av genmodifisert mais Bt11 x MIR604 x GA21 (EFSA/GMO/UK/2008/56)
Publisert 2013: 14 03.01.2013 19.03.2013

Genmodifiserte organismer

Endelig miljørisikovurdering av genmodifisert mais Bt11 x MIR604 (EFSA/GMO/UK/2007/50)
Publisert 2013: 15 03.01.2013 19.03.2013

Genmodifiserte organismer

Endelig miljørisikovurdering av genmodifisert mais Bt11 x GA21 (EFSA/GMO/UK/2007/49)
Publisert 2013: 46 03.01.2013 19.03.2013

Genmodifiserte organismer

Endelig miljørisikovurdering av genmodifisert mais MON863 x NK603 (EFSA/GMO/UK/2004/06)
Publisert 2013: 17 03.01.2013 19.03.2013

Genmodifiserte organismer

Endelig miljørisikovurdering av genmodifisert mais MON 89034 (EFSA/GMO/NL/2007/37)
Publisert 2013: 13 03.01.2013 19.03.2013

Genmodifiserte organismer

Endelig miljørisikovurdering av genmodifisert mais MIR604 x GA21 (EFSA/GMO/UK/2007/48)
Publisert 2013: 12 03.01.2013 19.03.2013

Plantevernmidler

Vurdering av klagers argumenter i klagesak for plantevernmiddelet Plenum 50 WG
Publisert 2013: 11 18.01.2013 13.03.2013

Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

Risikovurdering av aminosyrene histidin, metionin, S-adenosylmetionin og tryptofan i fri form
Publisert 2013: 10 28.08.2012 11.03.2013

Genmodifiserte organismer

Førebels helserisikovurdering av genmodifisert oljeraps 73496 (EFSA/GMO/NL/2012/109)
Inspill 2013: 10 04.12.2012 04.03.2013

Hovedkomiteen

Uttalelse om rapporten "Kombinerte effekter av kjemiske stoffer i mat og drikke" fra 2008
Publisert 2013: 08 04.12.2012 20.02.2013

Genmodifiserte organismer

Førebels helserisikovurdering av genmodifisert mais MON 87705 x MON 89788 (EFSA/GMO/NL/2011/100)
Inspill 2013: 08 26.10.2012 26.01.2013

Genmodifiserte organismer

Endelige miljørisikovurderinger av genmodifisert mais MON863, MON863 x MON810 og MON863 x MON810 x NK603
Publisert 2013: 08 26.10.2012 14.01.2013

Genmodifiserte organismer

Endelig miljørisikovurdering av genmodifisert maislinje MON810 (C/F/95/12/02)
Publisert 2013: 04 13.06.2012 11.01.2013

Genmodifiserte organismer

Foreløpig miljørisikovurdering av genmodifisert oljeraps MON 88302
Inspill 2013: 03 13.06.2012 11.01.2013

Genmodifiserte organismer

Endelig miljørisikovurdering av genmodifisert oljeraps T45 (EFSA/GMO/UK/2005/25)
Publisert 2013: 05 13.06.2012 11.01.2013

Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

Vurdering av maksimumsgrenser for vitamin A og vitamin D i kosttilskudd
Publisert 2013: 01 11.10.2012 10.01.2013

Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

Revurdering av modell for beriking av mat og drikke
Publisert 2013: 02 16.10.2012 10.01.2013

Genmodifiserte organismer

Vurdering av publikasjonen ”Long term toxicity of a Roundup herbicide and a Roundup-tolerant genetically modified maize” av Séralini et al.
Publisert 2012: 32 19.10.2012 20.12.2012

Genmodifiserte organismer

Foreløpig miljørisikovurdering av genmodifisert mais MON 89034 (EFSA/GMO/BE/2011/90)
Publisert 2012: 31 12.05.2012 15.11.2012

Tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk

Risikovurdering av furaninntak i den norske befolkningen
Publisert 2012: 30 20.08.2010 20.09.2012

Genmodifiserte organismer

Førebels helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert mais Bt11 x 59122 x MIR604 x 1507 x GA21 (EFSA/GMO/DE/2011/99)
Inspill 2012: 30 14.06.2012 14.09.2012

Genmodifiserte organismer

Førebels helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert mais Bt11 x MIR162 x 1507 x GA21 (EFSA/GMO/DE/2010/86)
Inspill 2012: 30 14.06.2012 14.09.2012

Genmodifiserte organismer

Førebels helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert bomull GHB119 (EFSA/GMO/NL/2011/96)
Publisert Andre innspill 21.10.2011 31.08.2012

Genmodifiserte organismer

Førebels helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert bomull T304-40 (EFSA/GMO/NL/2011/97)
Publisert Andre innspill 24.10.2011 31.08.2012

Tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk

Risikovurdering av vitamin A (retinol og retinylestere) i kosmetiske produkter
Publisert 2012: 25 11.04.2011 22.08.2012

Genmodifiserte organismer

Foreløpig helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert oljeraps GT73
Publisert 2012: 24 21.10.2011 10.07.2012

Plantehelse

Risikovurdering av billen Agrilus anxius som dreper bjørk
Publisert 2012: 23 23.11.2011 05.07.2012

Genmodifiserte organismer

Førebels helserisikovurdering av genmodifisert oljeraps MON 88302 (EFSA/GMO/NL/2010/87)
Inspill 2012: 23 30.03.2012 30.06.2012

Hovedkomiteen

Norsk inntak av vitaminer og mineraler
Publisert 2012: 23 30.03.2012 28.06.2012

Plantevernmidler

Helse- og miljørisikovurdering av plantevernmiddelet Talius
Publisert 2012: 20 24.04.2012 26.06.2012

Plantevernmidler

Miljørisikovurdering av plantevernmiddelet Bontima
Publisert 2012: 18 20.04.2012 26.06.2012

Plantevernmidler

Miljørisikovurdering av plantevernmiddelet Infinito
Publisert 2012: 19 20.04.2012 26.06.2012

Plantevernmidler

Helserisikovurdering av plantevernmiddelet Plenum 50 WG
Publisert 2012: 21 20.04.2012 26.06.2012

Genmodifiserte organismer

Foreløpig helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert maishybrid 1507 x 59122 x MON810 x NK603 (EFSA/GMO/NL/2011/92)
Publisert 2012: 17 21.10.2011 12.06.2012

Hygiene og smittestoffer

Vurdering av mulig hygiensk gevinst ved strengere krav til slakting av småfe
Publisert 2012: 16 14.11.2011 22.05.2012

Genmodifiserte organismer

Helserisikovurdering av Cry-proteiners adjuvanseffekter
Publisert 2012: 15 06.12.2011 25.04.2012

Fôr

Tilstrekkelig varmebehandling gir trygt fiskefôr
Publisert 2012: 14 14.07.2011 23.04.2012

Hovedkomiteen

VKM foreslår at forskning om mattrygghet styrkes
Publisert 2012: 12 14.07.2011 10.04.2012

Plantevernmidler

Metodedokument for VKMs faggruppe for plantevernmidler
Publisert 2012: 11 14.07.2011 23.03.2012

Hovedkomiteen

VKMs mål- og strategiplan for 2012 til 2014
Publisert 2012: 10 14.07.2011 20.03.2012

Plantehelse

Risikovurdering av heksekost på epletre
Publisert 2012: 08 22.06.2011 13.03.2012

Plantehelse

Vurdering av planteskadegjeraren Anoplophora chinensis
Publisert 2012: 09 06.07.2011 13.03.2012

Genmodifiserte organismer

Foreløpig helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert soya DAS-68416-4 (EFSA/GMO/NL/2011/91)
Publisert 2012: 07 06.07.2011 01.03.2012

Hygiene og smittestoffer

Vurdering av risiko for import av revens dvergbendelorm Echinococcus multilocularis til fastlands-Norge og helseffekter for befolkningen
Publisert 2012: 06 28.03.2011 15.02.2012

Genmodifiserte organismer

Førebels helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert soya FG72 (EFSA/GMO/NL/2011/91)
Inspill 2012: 06 24.10.2011 24.01.2012

Forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester

Vurdering av muggsoppgiften zearalenon i frokostblandinger
Publisert 2012: 04 24.11.2011 19.01.2012

Plantevernmidler

Helserisikovurdering av plantevernmiddelet Neemazal
Publisert 2012: 02 18.10.2011 18.01.2012

Plantevernmidler

Helse- og miljørisikovurdering av plantevernmiddelet Milbeknock
Publisert 2012: 03 18.10.2011 18.01.2012

Dyrehelse og dyrevelferd

Risikovurdering knyttet til resirkuleringsanlegg for settefisk av laks og regnbueørret
Publisert 2012: 01 20.01.2011 10.01.2012

Dyrehelse og dyrevelferd

Risikovurdering knyttet til myndighetenes ansvar for å bekjempe sjukdommer hos landdyr
Publisert 2011: 25 22.11.2010 19.12.2011

Hovedkomiteen

Kunnskapshull og forskningsbehov avdekket i VKMs risikovurderinger 2009-2010
Publisert 2011: 24 22.11.2010 16.12.2011

Hovedkomiteen

Sammenheng mellom VKMs risikovurderinger av marine oljer
Andre publikasjoner 2011: 24 22.11.2010 07.12.2011

Tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk

Kommentarer til SCCSs vurdering av parabener i kosmetiske produkter
Publisert 2011: 22 25.11.2011 02.12.2011

Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

Risikogruppering av aminosyrer
Publisert 2011: 21 29.08.2011 28.11.2011

Genmodifiserte organismer

Helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert mais 5307 (EFSA/GMO/DE/2011/95)
Inspill 2011: 20 25.08.2011 25.11.2011

Hovedkomiteen

Beskrivelse av fremstilling og risikovurdering av nedbrytningsstoffer og oksidasjonsprodukter i fiskeoljer
Publisert 2011: 19 15.12.2008 19.10.2011

Genmodifiserte organismer

Helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert soya MON 87708 (EFSA/GMO/NL/2011/93)
Publisert 2011: 18 13.05.2011 17.10.2011

Genmodifiserte organismer

Helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert potet Amadea (EFSA/GMO/SE/20109/88)
Publisert 2011: 17 13.05.2011 04.10.2011

Genmodifiserte organismer

Helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert mais DAS-40278-9 (EFSA/GMO/NL/2010/89)
Publisert 2011: 16 13.05.2011 04.10.2011

Forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester

Konsekvenser for norske kostholdsråd av nye grenseverdier i EU for tjærestoffer (PAH) i skjell
Publisert 2011: 15 13.05.2011 29.06.2011

Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

Vurdering av negative og positive helseeffekter av omega-3-fettsyrer i kosttilskudd og berikede matvarer
Publisert 2011: 14 15.12.2008 28.06.2011

Plantevernmidler

Miljørisikovurdering av plantevernmiddelet Pirimor
Publisert 2011: 12 12.04.2011 24.06.2011

Plantevernmidler

Helse- og miljørisikovurdering av plantevernmiddelet Centium
Publisert 2011: 13 15.04.2011 24.06.2011

Hygiene og smittestoffer

Nytte-risikovurdering av probiotika i barnemat med fokus på bakterien Lactobacillus paracasei ssp. paracasei F19
Publisert 2011: 11 06.09.2010 23.06.2011

Genmodifiserte organismer

Helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert potet Modena (EFSA/GMO/NL/2009/69)
Publisert 2011: 10 06.09.2010 11.06.2011

Hygiene og smittestoffer

Risikovurdering av humanpatogener i sjøpattedyr
Publisert 2011: 09 06.09.2010 12.05.2011

Hygiene og smittestoffer

Risikovurdering av krav til hygienisering av organisk gjødsel
Publisert 2011: 08 01.10.2010 28.03.2011

Genmodifiserte organismer

Endelig risikovurdering av genmodifisert potetlinje EH92-527-1 ”Amflora” (C/SE/96/3501 og EFSA/GMO/UK/200514)
Publisert 2011: 07 15.10.2010 18.03.2011

Genmodifiserte organismer

Helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert soya MON 87769 (EFSA/GMO/UK/2009/76)
Publisert 2011: 06 15.10.2010 18.02.2011

Plantevernmidler

Vurdering av risiko for svulstdannelse ved bruk av plantevernmiddelet Frupica
Publisert 2011: 05 10.11.2010 14.02.2011

Plantevernmidler

Helse- og miljørisikovurdering av plantevernmiddelet Envidor
Publisert 2011: 04 11.10.2010 02.02.2011

Hygiene og smittestoffer

Uttalelse om bruk av slam fra klekkerier, settefiskanlegg og oppdrettsanlegg som gjødsel og jordforbedringsmiddel
Publisert 2011: 03 01.10.2010 21.01.2011

Genmodifiserte organismer

Helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert mais NK603 x T25 (EFSA/GMO/NL/2010/80)
Publisert 2011: 02 01.10.2010 12.01.2011

Dyrehelse og dyrevelferd

Revidert vurdering av sannsynlighet for og risiko ved vertikal overføring av smitte hos oppdrettsfisk
Publisert 2010: 01 25.06.2009 11.01.2011

Dyrehelse og dyrevelferd

Vurdering av risiko for dårleg dyrevelferd ved hald av visse artar reptiler og amfibium
Publisert 2011: 01 11.12.2009 10.01.2011

Plantevernmidler

Miljørisikovurdering av plantevernmiddelet Simplex
Publisert 2010: 44 11.10.2010 23.12.2010

Hovedkomiteen

Revurdering av statistiske re-analyser utført av de Vendômois og medarbeidere
Inspill 2010: 43 11.10.2010 22.12.2010

Hovedkomiteen

Uttalelse fra Hovedkomiteen om evaluering fra Direktoratet for naturforvaltning
Publisert 2010: 42 11.10.2010 20.12.2010

Tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk

Vurdering av oppdatert søknad om bruk av Fullerene C60 som tilsetningsstoff til mat
Publisert 2010: 41 19.11.2010 17.12.2010

Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

Vurdering av kreatin i sportsprodukter
Publisert 2010: 40 17.06.2010 08.12.2010

Plantehelse

Revidert risikovurdering av Ralstonia solanacearum – mørk ringråte på potet fra Nederland
Publisert 2010: 39 05.01.2010 06.12.2010

Genmodifiserte organismer

Førebels helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert mais MIR162 (EFSA/GMO/DE/2010/82)
Inspill 2010: 39 24.08.2010 24.11.2010

Genmodifiserte organismer

Helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert mais Bt11 x MIR162 x GA21 (EFSA/GMO/DE/2009/67) til mat, fôr, import og prosessering under forordning (EF) nr. 1829/2003
Publisert 2009: 36 22.10.2009 22.11.2010

Genmodifiserte organismer

Førebels helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert soya MON 87705 (EFSA/GMO/NL/2010/78)
Inspill 2009: 36 11.06.2010 19.11.2010

Genmodifiserte organismer

Førebels helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert soya MON87705 (EFSA/GMO/NL/2010/78)
Inspill 2009: 36 11.06.2010 19.11.2010

Genmodifiserte organismer

Helserisikovurdering av genmodifisert soya MON 87701 (EFSA/GMO/BE/2009/79)
Publisert 2010: 34 11.06.2010 15.11.2010

Forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester

Scenariofremstilling av inntak av dioksiner og PCB fra krabbe
Publisert 2010: 35 30.09.2010 05.11.2010

Tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk

Risikovurdering av inntaket av kumarin i den norske befolkningen
Publisert 2010: 33 05.06.2009 13.10.2010

Genmodifiserte organismer

Helserisikovurdering av genmodifisert PT73 E. coli (TM), tørket, drept bakteriebiomasse (EFSA/GMO/FR/2008/59)
Publisert 2010: 32 05.06.2009 27.09.2010

Genmodifiserte organismer

Helserisikovurdering av genmodifisert PL73 E. coli (LM), tørket, drept bakteriebiomasse (EFSA/GMO/FR/2008/61)
Publisert 2010: 29 05.06.2009 27.09.2010

Genmodifiserte organismer

Helserisikovurdering av genmodifisert PL73 E. coli (THR), tørket, drept bakteriebiomasse (EFSA/GMO/FR/2007/44)
Publisert 2010: 31 05.06.2009 27.09.2010

Genmodifiserte organismer

Helserisikovurdering av genmodifisert PL73 E. coli (LYS), tørket, drept bakteriebiomasse (EFSA/GMO/FR/2007/40)
Publisert 2010: 30 05.06.2009 27.09.2010

Dyrehelse og dyrevelferd

Risikovurdering av bruk av gass, straum og slag mot hovudet til bedøving av fisk
Publisert 2010: 28 07.05.2010 15.09.2010

Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

Vurdering av D-tagatose
Publisert 2010: 27 07.05.2010 15.09.2010

Plantehelse

Risikovurdering av Phytophthora fragariae - rød marg i jordbær
Publisert 2010: 26 30.11.2009 14.09.2010

Plantehelse

Risikovurdering av furuvednematode (Bursaphelenchus xylophilus) i Norge - del 2
Publisert 2010: 24 21.02.2008 31.08.2010

Plantevernmidler

Helse- og miljørisikovurdering av plantevernmiddelet Coragen 20 SC
Publisert 2010: 21 08.04.2009 29.06.2010

Plantevernmidler

Miljørisikovurdering av plantevernmiddelet Axial 50 EC
Publisert 2010: 23 07.04.2010 29.06.2010

Plantevernmidler

Helserisikovurdering av plantevernmiddelet Simplex
Publisert 2010: 22 08.04.2010 29.06.2010

Hovedkomiteen

Høringssvar fra VKM til utkast til kostråd
Publisert 2010: 20 08.04.2010 17.06.2010

Genmodifiserte organismer

Helserisikovurdering av genmodifisert åkermais LY038 x MON 810 (EFSA/GMO/NL/2006/32)
Publisert Andre innspill 01.05.2007 31.05.2010

Genmodifiserte organismer

Helserisikovurdering av genmodifisert åkermais LY038 (EFSA/GMO/NL/2006/32)
Publisert Andre innspill 01.04.2007 31.05.2010

Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

Nytte-risikovurdering av probiotika i barnegrøt med fokus på bakterien Bifidobacterium lactis Bb12
Publisert 2010: 17 04.05.2009 14.05.2010

Genmodifiserte organismer

Helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert maislinje MON 87460 (EFSA/GMO/NL/2009/70)
Publisert 2010: 16 04.05.2009 04.05.2010

Hygiene og smittestoffer

Risikovurdering av dekontaminering av pattedyrslakt ved bruk av damp eller varmt vann
Publisert 2010: 14 04.05.2009 15.04.2010

Hygiene og smittestoffer

Risikovurdering av klorheksidin i kosmetiske produkter
Publisert 2010: 15 03.04.2010 15.04.2010

Genmodifiserte organismer

Helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert mais GA21 (EFSA/GMO/UK/2008/60)
Publisert 2010: 12 03.04.2010 07.04.2010

Genmodifiserte organismer

Miljørisikovurdering av genmodifisert mais MON 89034 x NK603 (EFSA/GMO/NL/2009/72)
Publisert 2010: 11 03.04.2010 07.04.2010

Genmodifiserte organismer

Miljørisikovurdering av genmodifisert maislinje MON 88017 (EFSA/GMO/CZ/2008/54)
Publisert 2010: 13 03.04.2010 07.04.2010

Genmodifiserte organismer

Helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert soyahybrid MON 87701 x MON 89788 (EFSA/GMO/NL/2009/73)
Publisert 2010: 10 03.04.2010 06.04.2010

Genmodifiserte organismer

Miljørisikovurdering av genmodifisert mais MON 89034 x MON 88017 (EFSA/GMO/BE/2009/71)
Publisert 2010: 09 03.04.2010 01.04.2010

Plantehelse

Risikovurderinger av minérfluer (Liriomyza)
Publisert 2010: 08 01.09.2009 25.03.2010

Fôr

Alternativ metode for prosessering av kategori 2- og 3-materiale fra fisk
Publisert 2010: 07 18.08.2008 24.03.2010

Dyrehelse og dyrevelferd

Risikovurdering av Catch and Release
Publisert 2010: 06 07.04.2009 17.03.2010

Dyrehelse og dyrevelferd

Risikovurdering av bruk av akupunktur på dyr
Publisert 2010: 05 14.09.2009 11.02.2010

Plantevernmidler

Miljørisikovurdering av plantevernmiddelet Steward 30 WG
Publisert 2010: 02 14.09.2009 22.01.2010

Plantevernmidler

Helserisikovurdering av plantevernmiddelet Axial 50 EC
Publisert 2010: 03 21.10.2009 22.01.2010

Plantevernmidler

Vurdering av mankozebs effekter på utviklingen av nervesystemet
Publisert 2010: 04 21.10.2009 22.01.2010

Tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk

Vurdering av EUs eksponeringsmodell for stoffer som migrerer fra matkontaktmaterialer
Publisert 2009: 39 14.11.2006 18.12.2009

Genmodifiserte organismer

Helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert mais Bt11 x MIR162 x MIR604 x GA21 (EFSA/GMO/DE/2009/66)
Publisert 2009: 35 14.11.2006 22.10.2009

Genmodifiserte organismer

Helse- og miljøriskovurdering av genmodifisert soya BPS-CV127-9 (EFSA/GMO/NL/2009/64) til mat, fôr, import og prosessering under forordning (EF) nr. 1829/2003
Publisert 2009: 37 14.11.2006 22.10.2009

Genmodifiserte organismer

Helse- og miljøriskovurdering av genmodifisert mais MON 89034 x 1507 x NK603 (EFSA/GMO/NL/2009/65)
Inspill 2009: 38 14.11.2006 22.10.2009

Genmodifiserte organismer

VKM med kommentarer til EFSA-vurdering av Dietary reference values (DRV)
Inspill 2009: 38 14.11.2006 13.10.2009

Plantehelse

Risikovurdering av Phytophthora ramorum i Norge
Publisert 2009: 33 22.08.2008 12.10.2009

Genmodifiserte organismer

Helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert maishybrid MON 863 x MON 810 (C/DE/02/9)
Publisert 2009: 32 22.08.2008 02.10.2009

Genmodifiserte organismer

Helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert mais MON 89034 x 1507 x MON 88017 x 59122 (EFSA/GMO/CZ/2008/62)
Publisert 2009: 31 22.08.2008 25.09.2009

Hygiene og smittestoffer

Risikovurdering av parasitter i drikkevann
Publisert 2009: 28 20.06.2008 24.08.2009

Hygiene og smittestoffer

Risikovurdering av helsefare ved spredning av gylle
Publisert 2009: 29 02.05.2009 21.08.2009

Forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester

Risikovurdering av avløpsslam som jordforbedringsmiddel
Publisert 2009: 30 05.11.2006 21.08.2009

Hygiene og smittestoffer

Risikovurdering av QAC i kosmetiske produkt
Publisert 2009: 27 03.04.2009 13.08.2009

Plantevernmidler

Uttalelse om bruk av glyfosat i herbicidtolerant mais og sukkerbete
Publisert 2009: 24 16.04.2009 23.06.2009

Plantevernmidler

Miljørisikovurdering av plantevernmiddelet Shirlan
Publisert 2009: 23 14.04.2009 23.06.2009

Plantevernmidler

Risikovurdering av plantevernmiddelet Revus 250 SC
Publisert 2009: 22 14.04.2009 23.06.2009

Plantevernmidler

Helserisikovurdering av plantevernmiddelet Steward 30 WG
Publisert 2009: 25 16.04.2009 23.06.2009

Plantevernmidler

Risikovurdering av plantevernmiddelet Boxer
Publisert 2009: 26 17.04.2009 23.06.2009

Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

Risikovurdering av very low calorie diets
Publisert 2009: 21 13.03.2008 14.05.2009

Tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk

Oppdatert risikovurdering av ingredienser i "energidrikker"
Publisert 2009: 21 23.03.2009 11.05.2009

Genmodifiserte organismer

Helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert maislinje 98140 fra Pioneer Hi-Bred. International Inc. (EFSA/GMO/UK/2008/53)
Publisert 2009: 18 12.02.2009 17.04.2009

Genmodifiserte organismer

Helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert maishybrid MIR604 x GA21 (EFSA/GMO/UK/2007/48)
Publisert 2009: 19 12.06.2008 17.04.2009

Genmodifiserte organismer

Helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert maishybrid Bt11 x MIR604 (EFSA/GMO/UK/2007/50)
Publisert 2009: 17 11.06.2008 03.04.2009

Genmodifiserte organismer

Helse- og miljørisikovurdering genmodifisert maishybrid Bt11 x GA21 fra Syngenta Seeds Inc. (EFSA/GMO/UK/2007/49)
Publisert 2009:16 19.05.2008 03.04.2009

Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

Revisjon av Tolerable Upper Intake Level (UL)
Andre publikasjoner 2009:16 19.05.2008 06.03.2009

Hovedkomiteen

Bruk av probiotika til kritisk syke pasienter
Publisert 2009: 14 22.10.2007 27.02.2009

Plantevernmidler

Miljørisikovurdering av plantevernmiddelet Karate 2,5 WG
Publisert 2009: 10 23.10.2008 26.02.2009

Plantevernmidler

Miljørisikovurdering av Fastac 50 - alfacypermetrin
Publisert 2009: 10 27.10.2008 26.02.2009

Plantevernmidler

Miljørisikovurdering av Sumi-Alpha - esfenvalerat
Publisert 2009: 08 27.10.2008 26.02.2009

Plantevernmidler

Helserisikovurdering av pyretriner i hobbypreparater
Publisert 2009: 13 27.10.2008 26.02.2009

Plantevernmidler

Revidert helserisikovurdering av Ranman TwinPack-cyazofamid
Publisert 2009: 12 27.10.2008 26.02.2009

Plantevernmidler

Miljørisikovurdering av Floramite 240 SC - bifenazat
Publisert 2009: 11 27.10.2009 26.02.2009

Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

Revidert modell for vurdering av berikningssaker
Publisert 2009: 07 09.11.2008 25.02.2009

Genmodifiserte organismer

Helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert bomull GHB614 fra Bayer CropScience (EFSA/GMO/NL/2008/51)
Publisert 2009: 06 09.11.2008 16.02.2009

Genmodifiserte organismer

Helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert soyalinje 305423 x 40-3-2 fra Pioneer Hi Bred International Inc.
Publisert 2009: 05 09.11.2008 16.02.2009

Genmodifiserte organismer

Helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert bomullshybrid MON 88913 x MON 15985 fra Monsanto
Publisert 2009: 04 09.11.2008 16.02.2009

Fôr

Kriterier for trygg bruk av planteråvarer i fôr til fisk
Publisert 2009: 03 27.10.2007 05.02.2009

Genmodifiserte organismer

Helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert maislinje T25
Inspill 2009: 02 27.10.2007 20.01.2009

Tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk

Sensibilisering forårsaket av eksponering for kosmetiske produkter
Publisert 2009: 01 14.01.2008 16.01.2009

Plantehelse

Risikovurdering av floghavre (Avena fatua L.) i Norge
Publisert 2008: 52 27.03.2007 17.12.2008

Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

Merking av sukker/tilsatt sukker i EU
Publisert 2008: 51 27.03.2007 17.12.2008

Genmodifiserte organismer

Helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert bomullslinje MON 15985 x MON 1445 fra Monsanto
Publisert 2008: 50 27.03.2007 10.12.2008

Plantevernmidler

Helserisikovurdering av nematoden Heterorhabditis megidis
Publisert 2008: 49 10.08.2007 29.11.2008

Genmodifiserte organismer

Helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert bomullslinje MON 15985 fra Monsanto
Publisert 2008: 48 10.08.2007 28.11.2008

Genmodifiserte organismer

Helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert mais MON 863 (C/DE/02/92)
Publisert 2008: 47 28.05.2008 28.11.2008

Genmodifiserte organismer

Helse- og miljørisikovurdering genmodifisert maishybrid Bt11 x MIR604 x GA21 (EFSA/GMO/UK/2008/56)
Publisert 2008: 46 28.05.2008 19.11.2008

Genmodifiserte organismer

Helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert soyalinje 305423 fra Pioner Hi-Bred. International Inc.
Publisert 2008: 45 28.05.2008 20.10.2008

Genmodifiserte organismer

Helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert maislinje T25 fra Bayer CropScience
Publisert 2008: 44 28.05.2008 16.10.2008

Genmodifiserte organismer

Helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert soyalinje A5547-127 fra Bayer CropScience (EFSA/GMO/NL/2008/52)
Publisert 2008: 43 28.05.2008 06.10.2008

Plantehelse

Risikovurdering av furuvednematode (Bursaphelenchus xylophilus) - Del 1
Publisert 2008: 42 21.02.2008 26.09.2008

Genmodifiserte organismer

Helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert mais 59122 (EFSA/GMO/NL/2005/12)
Publisert 2008: 41 28.04.2008 19.09.2008

Hygiene og smittestoffer

Salmonella diarizonae under norske forhold, konsekvenser for dyr og mennesker som en del av matkjeden
Publisert 2008: 40 28.04.2008 09.09.2008

Dyrehelse og dyrevelferd

Risikovurdering av effekten på dyretettleik på dyrevelferda for slaktekylling
Publisert 2008: 39 15.11.2007 28.08.2008

Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

Vurdering av sju dietetiske produkter
Andre publikasjoner Andre innspill 11.02.2008 14.08.2008

Dyrehelse og dyrevelferd

Risikovurdering og utredning av spørsmål knyttet til dyresykdommen blåtunge (bluetongue)
Publisert 2008: 38 25.01.2008 14.08.2008

Plantevernmidler

Revidert helserisikovurdering av plantevernmiddelet Totril - loksynil
Publisert 2008: 34 04.04.2008 12.08.2008

Plantevernmidler

Helserisikovurdering av preparater med nematoden Phasmarhabditis hermaphrodita
Publisert 2008: 36 10.08.2007 12.08.2008

Plantevernmidler

Helserisikovurdering av plantevernmiddelet Gro-Stop Innovator-klorfrofam
Publisert 2008: 35 04.04.2008 12.08.2008

Plantehelse

Plantehelserisiko ved import av ”Hoppebønne” fra USA - Sebastiana spp. og Cydia deshaisiana
Publisert 2008: 33 21.02.2008 02.07.2008

Dyrehelse og dyrevelferd

Risikovurdering av hald av kylling - lysforhold
Publisert 2008: 32 15.11.2007 25.06.2008

Genmodifiserte organismer

Helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert oljerapslinje MS8, RF3 og MS8 x RF3
Publisert 2008: 31 15.11.2007 24.06.2008

Tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk

Vurdering av fire studier der bisfenol A er undersøkt med hensyn til skader under utvikling av nervesystemet
Publisert 2008: 30 07.03.2008 18.06.2008

Dyrehelse og dyrevelferd

Positivliste over dyr tillate for framsyning i sirkus
Publisert 2008: 28 21.11.2007 11.06.2008

Dyrehelse og dyrevelferd

Vurdering av risiko for lidelse ved hold av pelsdyr
Publisert 2008: 29 21.06.2007 11.06.2008

Hygiene og smittestoffer

Risikovurdering av import og spredning av tarmpatogene bakterier med friske krydderurter og bladgrønnsaker fra Asia
Publisert 2008: 27 21.06.2007 10.06.2008

Plantehelse

Risikovurdering av skogskadegjøreren Ips aminitus i Norge
Publisert 2008: 26 05.01.2007 04.06.2008

Fôr

Risikovurdering - glukosaminer og chondroitin i fôrvarer
Publisert 2008: 25 22.04.2008 02.06.2008

Genmodifiserte organismer

Helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert maishybrid 1507 x NK603 (EFSA/GMO/UK/2004/05)
Publisert 2008: 24 22.04.2008 30.05.2008

Dyrehelse og dyrevelferd

Transport av fisk i lukket system
Publisert 2008: 23 08.06.2007 14.05.2008

Genmodifiserte organismer

Helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert bomull MON 88913
Publisert 2008: 19 08.06.2007 09.05.2008

Genmodifiserte organismer

Miljørisikovurdering av genmodifisert mais 1507 x 59122 (EFSA/GMO/NL/2005/28)
Publisert 2008: 20 08.06.2007 09.05.2008

Genmodifiserte organismer

Helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert mais MON 89034 x MON 88017 (EFSA/GMO/NL/2007/39)
Publisert 2008: 21 08.06.2007 09.05.2008

Genmodifiserte organismer

Helse- og miljørisikovurdering av maislinje MON 89034 (EFSA/GMO/NL/2007/37)
Publisert 2008: 22 08.06.2007 09.05.2008

Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

Vurdering av maksimumsgrenser for nikkel, silisium, tinn, vanadium, kalium og fosfor i EU
Publisert 2008: 18 17.01.2008 22.04.2008

Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

Vurdering av morsmelkerstatning med delvis hydrolysert protein
Publisert 2008: 17 13.12.2007 21.04.2008

Hovedkomiteen

Kombinerte effekter av kjemiske stoffer i mat og drikke
Publisert 2008: 16 20.06.2005 07.04.2008

Fôr

Risikovurdering av GellyFeed-metoden
Publisert 2008: 15 12.02.2008 06.04.2008

Forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester

Gjennomgang av risikovurdering av ikke-dioksinlignende PCB, ny rapport fra EFSA
Publisert 2008: 14 10.02.2007 04.04.2008

Genmodifiserte organismer

Helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert soyalinje 356043
Publisert 2008: 13 10.02.2007 13.03.2008

Tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk

Vurdering av hyperaktivitet og syntetiske fargestoffer i kombinasjon med natriumbenzonat
Publisert 2008: 12 10.01.2008 12.03.2008

Tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk

Risikovurdering av N-etyl-toluensulfonamid (NETSA)
Publisert 2008: 11 12.03.2007 07.03.2008

Forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester

Risikovurdering av PAH i skjell (revidert)
Publisert 2008: 10 05.01.2007 29.02.2008

Genmodifiserte organismer

Helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert hagenellik-linje Moonlite 123.2.38 fra Florigene Ltd. (C/NL/04/02)
Publisert 2008: 08 05.01.2007 27.02.2008

Genmodifiserte organismer

Helse- og miljørisikovurdering av Monsantos genmodifiserte mais NK603 x MON 810
Publisert 2008: 09 05.01.2007 27.02.2008

Plantehelse

Risikovurdering av agurkgrønnmosaikkvirus i Norge (CGMMV)
Publisert 2008: 07 20.07.2007 12.02.2008

Plantevernmidler

Risikovurdering av plantevernmiddelet Ranman TwinPack
Publisert 2008: 04 25.10.2007 21.01.2008

Plantevernmidler

Risikovurdering av plantevernmiddelet Nordox 75 WG - kobber(l)oksid
Publisert 2008: 05 25.10.2007 21.01.2008

Plantevernmidler

Miljørisikovurdering av plantevernmiddelet Candit - kresoksimmetyl
Publisert 2008: 06 25.10.2007 21.01.2008

Plantevernmidler

Miljørisikovurdering av plantevernmiddelet Amistar - azoksystrobin
Publisert 2008: 03 25.10.2007 21.01.2008

Dyrehelse og dyrevelferd

Risikovurdering - slakting av dyr uten bedøvelse
Publisert 2008: 02 23.10.2007 18.01.2008

Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

Vurdering av ny dokumentasjon for diacylglyserololje (DAG)
Andre publikasjoner Andre innspill 23.10.2007 10.01.2008

Dyrehelse og dyrevelferd

Vurdering av smitterisiko ved fôring av oppdrettsfisk med ubehandlet villfanget fisk
Publisert 2007: 67 15.03.2007 20.12.2007

Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

Vurdering av maksimumsgrenser for en rekke vitaminer og mineraler
Publisert 2007: 66 26.10.2007 10.12.2007

Plantevernmidler

Helserisikovurdering rovmidden Hypoaspis aculeifer brukt som plantevernmiddel
Publisert 2007: 66 10.08.2007 29.11.2007

Plantevernmidler

Helserisikovurdering av rovmidden Amblyseius cucumeris
Publisert 2007: 63 10.08.2007 29.11.2007

Plantevernmidler

Risikovurdering av nematoden Steinernema kraussei brukt som plantevernmiddel
Publisert 2007: 64 10.08.2007 29.11.2007

Plantevernmidler

Helserisikovurdering av nematoden Steinernema feltiae brukt som plantevernmiddel
Publisert 2007: 65 10.08.2007 29.11.2007

Plantevernmidler

Helserisikovurdering av rovmidden Phytoseiulus persimilis
Publisert 2007: 60 10.08.2007 27.11.2007

Plantevernmidler

Helserisikovurdering av rovmidden Hypoaspis miles
Publisert 2007: 61 10.08.2007 27.11.2007

Forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester

Risikovurdering av dioksiner og dioksinliknende PCB i fiskelever
Publisert 2007: 62 01.10.2007 27.11.2007

Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

Vurdering av 10 dietetiske produkter
Publisert 2007: 59 29.09.2007 20.11.2007

Tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk

Vurdering av betydningen av ny WHO-TEF for dioksiner og dioksinlignende PCB
Publisert 2007: 58 10.02.2007 15.11.2007

Genmodifiserte organismer

Miljørisikovurdering av genmodifisert mais T25, C/F/95/12-07
Publisert 2007: 57 06.07.2007 14.11.2007

Genmodifiserte organismer

Miljørisikovurdering av genmodifisert mais MON810 (C/DE/02/9)
Publisert 2007: 56 03.07.2007 14.11.2007

Tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk

Risikovurdering av koffein i kosttilskudd
Publisert 2007: 55 13.07.2007 01.11.2007

Genmodifiserte organismer

Uttalelse om genmodifisert mais 3272
Publisert 2007: 54 13.07.2007 06.10.2007

Hygiene og smittestoffer

Tørket krydder som smittekilde for tarmpatogene bakterier
Publisert 2007: 53 13.07.2007 26.09.2007

Genmodifiserte organismer

Uttalelse om Pioneer Hi-bred/Mycogen Seeds genmodifiserte mais 1507x59122
Publisert 2007: 52 13.07.2007 22.09.2007

Genmodifiserte organismer

Helserisikovurdering av genmodifisert åkermais 59122 x NK603 (EFSA/GMO/UK/2005/20)
Publisert 2007: 50 13.07.2007 22.09.2007

Genmodifiserte organismer

Risikovurdering av genmodifisert åkermais 59122 x 1507 x NK603 (EFSA/GMO/UK/2005/21)
Inspill 2007: 51 13.07.2007 22.09.2007

Plantevernmidler

Miljørisikovurdering av plantevernmiddelet Merit Forest WG - imidakloprid
Publisert 2007: 48 02.05.2007 11.09.2007

Plantevernmidler

Miljørisikovurdering av plantevernmiddelet Rovral 75 WG - iprodion
Publisert 2007: 46 02.05.2007 11.09.2007

Plantevernmidler

Risikovurdering av plantevernmiddelet Topsin - tiofanatmetyl
Publisert 2007: 47 04.05.2007 11.09.2007

Plantevernmidler

Risikovurdering av plantevernmiddelet Signum - boskalid og pyraklostrobin
Publisert 2007: 49 04.05.2007 11.09.2007

Fôr

Risikovurdering av XyRex®-produkter
Publisert 2007: 43 05.05.2006 05.09.2007

Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

Vurdering av 9 dietetiske produkter
Publisert 2007: 42 05.05.2006 28.08.2007

Genmodifiserte organismer

Uttalelse om Bayer Crop Science Genmodifisert oljerapslinje T45
Publisert 2007: 41 05.05.2006 07.07.2007

Dyrehelse og dyrevelferd

Vurdering av selfangst
Publisert 2007: 40 19.04.2007 27.06.2007

Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

Vurdering av Initial Report D-tagatose som ny mat/ingrediens
Publisert 2007: 39 15.05.2007 26.06.2007

Hygiene og smittestoffer

Ny vurdering av LGG i barnemat
Publisert 2007: 38 23.03.2007 15.06.2007

Tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk

Risikovurdering - UV-stråling og bruk av solkrem
Publisert 2007: 37 02.11.2006 06.06.2007

Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

Vurdering av lykopen fra Blakeslea trispora som ny mat/ingrediens
Publisert 2007: 37 01.02.2007 04.06.2007

Tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk

Vurdering av helserisiko ved konsum av grillet mat
Publisert 2007: 36 30.10.2006 22.05.2007

Genmodifiserte organismer

Risikovurdering av genmodifisert åkermais MON 88017xMON810
Publisert 2007: 33 30.10.2006 21.05.2007

Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

Vurdering av rapsfrøolje rik på uforsåpbare komponenter som ny mat/ingrediens
Publisert 2007: 34 01.02.2007 21.05.2007

Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

Vurdering av maiskimolje rik på uforsåpbare komponenter som ny mat/ingrediens
Andre publikasjoner 2007: 34 01.02.2007 21.05.2007

Tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk

Risikovurdering av utlekking av nikkel, kobolt, sink, jern, kobber og mangan fra keramiske produkter
Publisert 2007: 32 24.05.2005 02.05.2007

Plantevernmidler

Helserisikovurdering av bladlusen Rhopalosiphum padi til oppformering av snylteveps brukt som plantevernmiddel
Publisert 2007: 30 15.01.2007 25.04.2007

Plantevernmidler

Helserisikovurdering av bladlusen Sitobion avenae til oppformering av snylteveps brukt som plantevernmiddel
Publisert 2007: 31 15.01.2007 25.04.2007

Plantevernmidler

Helserisikovurdering av snyltevepsen Aphidius colemani brukt som plantevernmiddel
Publisert 2007: 18 15.01.2007 25.04.2007

Plantevernmidler

Helserisikovurdering av snyltevepsen Aphidius ervi brukt som plantevernmiddel
Publisert 2007: 19 15.01.2007 25.04.2007

Plantevernmidler

Helserisikovurdering av gallmyggen Aphidoletes aphidimyza brukt som plantevernmiddel
Publisert 2007: 20 15.01.2007 25.04.2007

Plantevernmidler

Helserisikovurdering av marihønen Cryptolaemus montrouzieri brukt som plantevernmiddel
Publisert 2007: 21 15.01.2007 25.04.2007

Plantevernmidler

Helserisikovurdering av snyltevepsen Encarsia formosa brukt som plantevernmiddel
Publisert 2007: 24 15.01.2007 25.04.2007

Plantevernmidler

Helserisikovurdering av steriliserte sommerfuglegg av arten Ephestia kuehniella som fôr til rovteger
Publisert 2007: 25 15.01.2007 25.04.2007

Plantevernmidler

Helserisikovurdering av snyltevepsen Eretmocerus eremicus brukt som plantevernmiddel
Publisert 2007: 26 15.01.2007 25.04.2007

Plantevernmidler

Helserisikovurdering av bladlusen Feltiella acarisuga brukt som plantevernmiddel
Publisert 2007: 27 15.01.2007 25.04.2007

Plantevernmidler

Helserisikovurdering av rovtegen Macrolophus caliginosus brukt som plantevernmiddel
Publisert 2007: 28 15.01.2007 25.04.2007

Plantevernmidler

Helserisikovurdering av snyltevepsen Dacnusa Sibrica brukt som plantevernmiddel
Publisert 2007: 22 15.01.2007 25.04.2007

Plantevernmidler

Helserisikovurdering av snyltevepsen Diglyphus isaea brukt som plantevernmiddel
Publisert 2007: 23 15.01.2007 25.04.2007

Plantevernmidler

Helserisikovurdering av rovtegen Orius majusculus brukt som plantevernmiddel
Publisert 2007: 29 15.01.2007 24.04.2007

Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

Dispensasjoner fra merkeforskriften
Publisert 2007: 17 21.03.2007 23.04.2007

Genmodifiserte organismer

Risikovurdering av genmodifisert soya MON 89788, EFSA/GMO/NL/2006/36
Publisert 2007: 44 11.01.2007 11.04.2007

Genmodifiserte organismer

Risikovurdering av genmodifisert åkermais MON 88017 (EFSA/GMO/CZ/2005/27)
Publisert 2007: 16 11.01.2007 11.04.2007

Forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester

Risikovurdering av organiske tinnforbindelser i sjømat
Publisert 2007: 15 01.04.2005 29.03.2007

Hygiene og smittestoffer

Qualified Presumption Safety - EFSA
Inspill 2007: 14 14.01.2007 15.03.2007

Hygiene og smittestoffer

Risikovurdering av E-coli i den norske kjøttkjeden
Publisert 2007: 13 25.10.2006 02.03.2007

Hygiene og smittestoffer

Vurdering av triklosan i forhold til utvikling av antibiotikaresistens
Publisert 2007: 11 04.12.2006 02.03.2007

Hygiene og smittestoffer

Risikovurdering ved omsetning og konsum av råmelk
Publisert 2007: 12 24.01.2007 02.03.2007

Hovedkomiteen

Sukker og søtstoffer i brus, saft og nektar
Publisert 2007: 10 07.03.2005 01.03.2007

Genmodifiserte organismer

Risikovurdering av genmodifisert åkermais Bt11 C/UK/94/M3/1
Publisert 2007: 09 17.11.2006 01.03.2007

Forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester

Revidert vurdering vedrørende azaspiracidtoksiner i krabbe
Publisert 2007: 08 30.11.2006 27.02.2007

Genmodifiserte organismer

Vurdering av ”Rapport om sameksistens mellom genmodifiserte, konvensjonelle og økologiske vekster/kulturer under norske forhold”
Publisert 2007: 07 17.11.2006 16.02.2007

Hovedkomiteen

Oppdatert risikovurdering fugleinfluensa - våren 2007
Publisert 2007: 06 26.06.2006 15.02.2007

Hygiene og smittestoffer

Kommentar til rapport fra den franske vitenskapskomiteen Afssa vedrørende skrapesyke
Inspill 2007: 05 24.01.2007 14.02.2007

Plantehelse

Risikovurdering av pærebrann (Erwinia amylovora) i Norge
Publisert 2007: 02 22.07.2006 09.02.2007

Genmodifiserte organismer

Helserisikovurdering av genmodifisert mais T25, C/F/95/12-07
Publisert 2007: 03 17.11.2006 09.02.2007

Genmodifiserte organismer

Helserisikovurdering av genmodifisert soya 40-3-2, C/UK/94/M3/1
Publisert 2007: 04 17.11.2006 09.02.2007

Genmodifiserte organismer

Helserisikovurdering av genmodifisert mais MON810, C/DE/02/9
Publisert 2007: 04 17.11.2006 30.01.2007

Dyrehelse og dyrevelferd

Risikovurdering, Infeksiøs lakseanemi (ILA)
Publisert 2007: 01 28.08.2006 21.01.2007

Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

Vurdering av konjacglucomannan
Publisert 2006: 45 28.08.2006 24.11.2006

Plantevernmidler

Risikovurdering av plantevernmiddelet Calypso 480 SC - tiakloprid
Publisert 2006: 47 11.05.2006 22.11.2006

Plantevernmidler

Risikovurdering av bruk av plantevernmiddelet Stomp - pendimentalin
Publisert 2006: 46 07.09.2006 22.11.2006

Tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk

Vurdering av søknad om bruk av Fullerene C60 som tilsetningsstoff til mat
Andre publikasjoner 2006: 46 29.06.2006 01.11.2006

Fôr

Revidert risikovurdering av BioProtein
Publisert 2006: 43 08.05.2006 05.10.2006

Dyrehelse og dyrevelferd

Import av tropiske reker fra Hawaii
Publisert 2006: 42 17.11.2005 03.10.2006

Plantevernmidler

Vurdering av risiko for akutte helseeffekter ved konsum av epler inneholdende rester av plantevernmiddelet dimetoat
Andre publikasjoner Andre innspill 28.09.2006 29.09.2006

Forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester

Risikovurdering av hvitt fosfor
Publisert 2006: 40 28.02.2006 13.09.2006

Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

Vurdering av metode for fastsettelse av grenseverdier for vitaminer og mineraler i EU, respons på diskusjonsdokument fra EU
Publisert 2006: 39 28.02.2006 12.09.2006

Plantevernmidler

Risikovurdering av plantevernmiddelet Proline EC 250 - protiokonazol
Publisert 2007: 45 07.09.2006 11.09.2006

Plantevernmidler

Risikovurdering av konsentrerte MCPA-preparater
Publisert 2006: 35 11.05.2006 28.07.2006

Plantevernmidler

Risikovurdering av plantevernmiddelet Swirski-Mite
Publisert 2006: 36 05.05.2006 28.07.2006

Plantevernmidler

Vurdering av de iboende egenskapene til det virksomme stoffet bentazon med hensyn på reproduksjon
Publisert 2006: 34 11.05.2006 28.07.2006

Plantevernmidler

Vurdering av reproduksjonskadelige og kreftfremkallende stoffer i kategori 1 og 2
Publisert 2006: 37 16.11.2005 28.07.2006

Genmodifiserte organismer

Risikovurdering av genmodifisert mais GA21 fra Syngenta
Publisert 2006: 33 16.11.2005 07.07.2006

Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

Vurdering av 10 dietetiske produkter
Publisert 2006: 32 15.05.2006 22.06.2006

Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

Kommentarer til Draft Revised Discussion Paper on the Application of Risk Analysis to the work of CCNFSDU (Codex)
Publisert 2006: 30 15.05.2006 19.06.2006

Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

Isomaltulose - vurderinger fra Advisory Committee for Novel Foods and Processes og Federal Institute for Risk Assessment
Publisert 2006: 31 29.03.2006 19.06.2006

Plantevernmidler

Risikovurdering av plantevernmiddelet Sencor WG - metribuzin
Publisert 2006: 27 16.11.2005 15.06.2006

Plantevernmidler

Risikovurdering av plantevernmiddelet Reglone - dikvatdibromid
Publisert 2006: 28 16.11.2005 15.06.2006

Plantevernmidler

Risikovurdering av plantevernmiddelet Ramrod FL
Publisert 2006: 25 08.03.2006 15.06.2006

Plantevernmidler

Risikovurdering av plantevernmiddelet Goltix
Publisert 2006: 26 08.03.2006 15.06.2006

Plantevernmidler

Risikovurdering av bruk av plantevernmiddelet Afalon F - linuron
Publisert 2006: 29 05.09.2005 15.06.2006

Plantevernmidler

Vurdering av mankozebs helseskadelige potensial og mobiliteten til ETU
Publisert 2005: 38 16.11.2005 15.06.2006

Tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk

Risikovurdering forbundet med bruk av parabener i kosmetiske produkter
Publisert 2006: 24 06.09.2004 14.06.2006

Forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester

Vurdering/kommentering av SFT-rapport Kartlegging av nye organiske miljøgifter i 2004
Publisert 2006: 23 19.09.2005 01.06.2006

Dyrehelse og dyrevelferd

Dyrevelferdsmessig risikovurdering av produksjon av 0-årssmolt
Publisert 2006: 22 05.07.2005 31.05.2006

Hovedkomiteen

Anvendelse av "threshold of toxicological concern" (TTC)-prinsippet i VKMs risikovurderinger
Andre publikasjoner 2006: 21 05.07.2005 24.05.2006

Dyrehelse og dyrevelferd

Salmonella i fôrmiddel til fisk og landdyr
Publisert 2006: 20 28.09.2005 22.05.2006

Genmodifiserte organismer

Risikovurdering av genmodifisert soya A2704-12 fra Bayer CropScience
Publisert 2006: 19 28.09.2005 10.05.2006

Hygiene og smittestoffer

Vurdering av risiko knyttet til bruk av kompostert avfall fra produksjon av bacitracin
Publisert 2006: 18 20.09.2005 10.05.2006

Forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester

Vurdering av funn av azaspiracidtoksiner i krabbe
Publisert 2006: 17 20.09.2005 29.03.2006

Hovedkomiteen

Et helhetssyn på fisk og annen sjømat i norsk kosthold
Publisert 2006: 16 24.05.2004 27.03.2006

Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

Vurdering av kriterier for å inkludere/stryke næringsstofforbindelser i Codex' positivliste
Publisert 2006: 15 24.05.2004 17.03.2006

Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

Vurdering av bruk av bor i kosttilskudd og næringsmidler til spesielle ernæringsmessige behov
Publisert 2006: 14 24.05.2004 15.03.2006

Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

Vurdering av delvis hydrolysert guarkjernemel
Publisert 2006: 13 24.05.2004 05.03.2006

Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

Vurdering av tilsetning av vitaminer og mineraler til 14 drikker og ulike typer melk
Publisert 2006: 11 24.05.2004 27.02.2006

Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

Vurdering av dansk modell for risikovurdering av berikningssaker
Publisert 2006: 12 24.05.2004 27.02.2006

Hygiene og smittestoffer

Risikovurdering vedrørende upasteurisert melk og fløte
Publisert 2006: 10 05.04.2005 16.02.2006

Dyrehelse og dyrevelferd

Risikovurdering - avhorning og kastrasjon av kalv og kje
Publisert 2006: 09 01.07.2005 01.02.2006

Hygiene og smittestoffer

Risikovurdering vedrørende Listeria monocytogenes relatert til gravides konsum av sushi
Publisert 2006: 08 01.07.2005 01.02.2006

Genmodifiserte organismer

Helserisikovurdering av genmodifisert raps GT73 fra Monsanto. C/NL/98/11
Publisert 2006: 06 01.07.2005 17.01.2006

Genmodifiserte organismer

Helserisikovurdering av genmodifisert mais MON863 fra Monsanto C/DE/029
Publisert 2006: 07 01.07.2005 17.01.2006

Tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk

Migrasjon av metylendianilin fra kjøkkenredskaper
Publisert 2006: 05 23.02.2005 11.01.2006

Forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester

Risikovurdering av PAH i skjell
Publisert 2006: 04 23.02.2005 06.01.2006

Forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester

Risikovurdering av bly og kadmium i skjell
Publisert 2006: 03 23.02.2005 06.01.2006

Forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester

Risikovurdering av kvikksølv i torskefilet
Publisert 2006: 02 23.02.2005 06.01.2006

Fôr

Commentary on dietary exposure on endosulfan in fish
Publisert 2006: 01 23.02.2005 02.01.2006

Forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester

Grunnlag for å vurdere sjømat fra forurensede havner og fjorder
Publisert 2005: 68 01.04.2005 30.12.2005

Forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester

Vurdering av nye resultater i Sørfjorden
Publisert 2005: 65 01.04.2005 30.12.2005

Tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk

Risikovurdering av bruken av dietylftalat (DEP) i kosmetiske produkter
Publisert 2005: 67 18.03.2005 20.12.2005

Genmodifiserte organismer

Risikovurdering av genmodifisert maislinje 59122 fra Pioneer Hi-Bred/Mycogen Seeds
Publisert 2005: 64 18.03.2005 16.12.2005

Genmodifiserte organismer

Risikovurdering av genmodifisert bomull LLCOTTON25 fra Bayer CropScience
Publisert 2005: 61 18.03.2005 16.12.2005

Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

Vurdering av trehalose - nytt næringsmiddel
Publisert 2005: 66 21.06.2005 16.12.2005

Genmodifiserte organismer

Helserisikovurdering av genmodifisert maislinje MIR604
Publisert 2005: 63 21.06.2005 16.12.2005

Genmodifiserte organismer

Risikovurdering av genmodifisert bomull MON15985 og MON15985xMON1445 fra Monsanto
Publisert 2005: 62 21.06.2005 16.12.2005

Hovedkomiteen

Helse- og miljøvurdering - antibiotikaresistensmarkørgener i genmodifiserte planter
Publisert 2005: 60 11.02.2005 25.11.2005

Genmodifiserte organismer

Risikovurdering av genmodifisert bomull 281-24-236/3006-210-23 fra Dow AgroScience
Publisert 2005: 59 11.02.2005 17.11.2005

Plantevernmidler

Risikovurdering av bruk av plantevernmiddelet Titus WSB - rimsulfuron
Publisert 2005: 57 05.09.2005 14.11.2005

Plantevernmidler

Risikovurdering av plantevernmiddelet Fenix - aklonifen
Publisert 2015: 58 05.09.2005 14.11.2005

Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

Vurdering av 7 dietetiske produkter
Publisert 2005: 56 22.08.2005 25.10.2005

Genmodifiserte organismer

Risikovurdering av genmodifisert bomull MON531xMON1445 fra Monsanto
Publisert 2005: 54 22.08.2005 12.10.2005

Genmodifiserte organismer

Risikovurdering av genmodifisert potetlinje EH92-527-1
Publisert 2005: 55 14.07.2005 12.10.2005

Dyrehelse og dyrevelferd

Risikovurdering, spredning av fiskesykdommer gjennom pelsdyrfôr
Publisert 2005: 53 04.01.2005 05.10.2005

Fôr

Risikovurdering av fluor i krillmel til bruk i fôr
Publisert 2005: 52 15.03.2005 30.09.2005

Fôr

Miljøeffekter av tilsetningsstoffer i fôr
Publisert 2005: 51 15.03.2005 15.09.2005

Tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk

Furfural som aroma i kosmetiske produkter og næringsmidler
Publisert 2005: 51 04.02.2005 13.09.2005

Genmodifiserte organismer

Risikovurdering av genmodifisert sukkerroe H7-1 Roundup Ready EFSA/GMO/UK/2004/08
Publisert 2005: 49 04.02.2005 20.08.2005

Forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester

Vurdering - nye resultater fra fisk i Mjøsa
Publisert 2005: 48 27.05.2004 12.07.2005

Forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester

Risikovurdering av PBDE
Publisert 2005: 47 17.02.2005 11.07.2005

Plantevernmidler

Risikovurdering av bruk av plantevernmiddelet Vilt Vekk Luktputer
Publisert 2005: 45 31.01.2005 08.07.2005

Plantevernmidler

Risikovurdering av bruk av plantevernmiddelet Comet Plus
Publisert 2005: 43 31.01.2005 08.07.2005

Plantevernmidler

Risikovurdering av bruk av plantevernmiddelet Vertimec - abamektin
Publisert 2005: 44 31.03.2005 08.07.2005

Plantevernmidler

Risikovurdering av bruk av plantevernmiddelet Roundup Max i forhold til effekter på amfibier
Publisert 2005: 46 25.05.2005 08.07.2005

Tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk

Vurdering av bruken av Henna som hårfargemiddel
Publisert 2005: 42 23.03.2004 01.07.2005

Hygiene og smittestoffer

Vurdering av sannsynlighet for introduksjon av rabies til Norge via hund, katt og ville dyr
Publisert 2005: 41 01.12.2004 01.07.2005

Hygiene og smittestoffer

Foreløpig risikovurdering vedrørende Yersinia enterocolitica i kjøttkjeden
Publisert 2005: 40 25.10.2004 30.06.2005

Genmodifiserte organismer

Helserisikovurdering av genmodifisert maislinje NK603 x MON810
Publisert 2005: 39 25.10.2004 17.06.2005

Genmodifiserte organismer

Helserisikovurdering av genmodisert maishybrid 1507 x NK603
Publisert 2005: 35 05.04.2005 03.06.2005

Genmodifiserte organismer

Endelig helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert mais 1507 x NK603 (EFSA/GMO/UK/2004/05)
Publisert 2013: 35 05.04.2005 03.06.2005

Forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester

Lidokain - risikovurdering
Publisert 2005: 36 17.02.2005 27.05.2005

Hovedkomiteen

Høringsuttalelse fra VKM til EFSAs forslag til en risikovurderingsmodell for stoffer som er både gentoksiske og kreftfremkallende
Inspill 2005: 34 17.02.2005 27.05.2005

Plantevernmidler

Risikovurdering av bruk av plantevernmiddelet Acento Prima - pikoksystrobin og cyprodinil
Publisert 2005: 33 01.03.2005 25.05.2005

Fôr

Tilsetning av L-histidin i fôr til laksefisk
Publisert 2005: 32 09.02.2005 23.05.2005

Dyrehelse og dyrevelferd

Risikovurdering - mulige smitteveier for Gyrodactylus salaris
Publisert 2005: 31 15.02.2005 20.05.2005

Genmodifiserte organismer

Helserisikovurdering av genmodifisert mais MON863 x MON810
Publisert 2005: 30 07.02.2005 02.05.2005

Forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester

Vurdering av nye resultater - Ranfjorden
Publisert 2005: 29 17.01.2005 29.04.2005

Forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester

Vurdering av nye resultater i Vefsnfjorden/Leirfjorden og Sandnessjøen
Publisert 2005: 28 17.01.2005 29.04.2005

Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

Tilsetning av plantesteroler til margarin, melkedrikk og yoghurt
Publisert 2005: 27 08.10.2004 28.04.2005

Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

Vurdering av tidligere risikovurdering av jern
Publisert 2005: 26 02.06.2004 27.04.2005

Fôr

Comments on maximum content for cadmium in fish feed
Publisert 2005: 24 15.03.2005 25.04.2005

Fôr

Comments on maximum limits for fluorine in feed materials
Publisert 2005: 25 15.03.2005 25.04.2005

Dyrehelse og dyrevelferd

Bedøving og avlivning av store mengder fisk utenfor slakteri
Publisert 2005: 23 24.10.2004 25.04.2005

Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

Vurdering av tilsetning av fytosterol i lettmargarin
Publisert 2005: 22 16.04.2004 22.04.2005

Fôr

Cadmium in feed to farmed salmonid fish
Publisert 2005: 21 16.04.2004 13.04.2005

Genmodifiserte organismer

Risikovurdering av genmodifisert mais, MON863xNK603 EFSA/GMO/UK/2004/06 etter forordning EC 1829/2003
Publisert 2005: 20 28.01.2005 08.04.2005

Genmodifiserte organismer

Helserisikovurdering av genmodifisert ris, LLRICE62 EFSA/GMO/UK/2004/04 etter forordning 1829/2003
Publisert 2005: 19 07.02.2005 07.04.2005

Forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester

Vurdering av dioksiner og dioksinliknende PCB i kveite
Publisert 2005: 18 18.10.2005 01.04.2005

Genmodifiserte organismer

Helserisikovurdering av genmodifisert mais, MON863xMON810xNK603 EFSA/GMO/BE/2004/07 etter forordning 1829/2003
Publisert 2005: 17 27.01.2005 01.04.2005

Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

Omestret fett
Publisert 2005: 16 27.08.2004 18.03.2005

Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

Vurdering av 11 medisinske næringsmidler
Publisert 2005: 15 16.02.2005 18.03.2005

Tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk

Migrasjon av epoksidert soyaolje (ESBO) og 2-etylheksansyre (2-EHA) til barnemat
Publisert 2005: 14 08.10.2004 08.03.2005

Genmodifiserte organismer

Helserisikovurdering av genmodifisert mais Bt11
Publisert 2005: 13 07.02.2005 04.03.2005

Genmodifiserte organismer

Helserisikovurdering av NK603 (C/EC/00/01) etter ny mat forordning 258/97/EF
Publisert 2005: 12 07.02.2005 04.03.2005

Genmodifiserte organismer

Helserisikovurdering av genmodifisert mais, GA21 etter ny mat forordning 258/97/EF
Publisert 2005: 11 07.02.2005 03.03.2005

Forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester

Risikovurdering av forurensende sedimenter - sak fra SFT
Publisert 2005: 09 09.09.2004 02.03.2005

Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

Morsmelkerstatninger og barnemat tilsatt Lactobacillus rhamnousus strain GG (LGG)
Publisert 2005: 10 02.03.2004 02.03.2005

Genmodifiserte organismer

Vurdering av EFSAs retningslinjer for risikovurdering av genmodifiserte produkter
Publisert 2005: 08 02.03.2004 28.02.2005

Dyrehelse og dyrevelferd

Kan virvelløse dyr oppleve ubehag, smerte og stress?
Publisert 2005: 07 24.10.2004 03.02.2005

Dyrehelse og dyrevelferd

Risikovurdering - dyrefosters evne til å oppleve ubehag, smerte og stress
Publisert 2005: 06 24.10.2004 03.02.2005

Hovedkomiteen

Risikovurdering av bruken av triklosan i kosmetiske produkter
Publisert 2005: 05 23.03.2004 31.01.2005

Forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester

Vurdering av PFAS
Publisert 2005: 03 26.06.2004 26.01.2005

Forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester

PBDE i drikkevann rundt Mjøsa
Publisert 2005: 02 31.03.2004 26.01.2005

Hovedkomiteen

Risikovurdering av ingredienser i "energidrikker"
Publisert 2005: 04 29.03.2004 26.01.2005

Plantehelse

Revidert vurdering av risiko knyttet til mørk ringråte (Ralstonia solanacearum) og import av matpoteter fra Egypt
Publisert 2005: 37 05.08.2004 05.01.2005

Dyrehelse og dyrevelferd

Dyreveldferdsmessig risikovurdering - fangst og hold av villtorsk
Publisert 2005: 01 05.08.2004 05.01.2005

Tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk

Risikovurdering av utlekking av bly og kadmium fra glass, metallvarer og ikke-keramiske gjenstander uten emaljebelegg
Publisert 2004: 08 02.07.2004 20.12.2004

Forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester

Vurdering av kostholdsråd i Sør-Varanger
Publisert 2004: 12 05.04.2004 17.12.2004

Forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester

Dioksin og dioksinlignende PCB i mat
Publisert 2004: 11 06.04.2004 26.11.2004

Tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk

Migrasjon av N-etyl-toluensulfonamid (NETSA) fra ostefilm til næringsmiddelstimulant
Publisert 2004: 09 31.03.2004 09.11.2004

Tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk

Risikovurdering av utlekking av bly og andre tungmetaller fra keramiske produkter
Publisert 2004: 13 26.01.2004 19.10.2004

Genmodifiserte organismer

Helserisikovurdering av genmodifisert ris (CGB03M53) til bruk som fôrvare
Publisert 2004: 07 26.01.2004 09.08.2004

Genmodifiserte organismer

Helserisikovurdering av genmodifisert potet (C/SE/96/3501) med resistensgener mot antibiotika
Publisert 2004: 06 26.01.2004 27.06.2004

Tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk

Vurdering av sulfittmatter og tilbakeholdelsestid for druer
Andre publikasjoner Andre innspill 02.03.2004 01.06.2004

Genmodifiserte organismer

Risikovurdering av genmodifisert maislinje 1507
Publisert 2004: 04 02.03.2004 10.05.2004

Genmodifiserte organismer

Helserisikovurdering av genmodifisert herbicidtolerant raps (C/BE/96/01) til bruk som fôrvare og næringsmiddel
Publisert 2004: 03 02.03.2004 02.05.2004

Forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester

Vurdering av PBDE i oppdrettsfisk
Publisert 2004: 02 06.04.2004 30.04.2004

Genmodifiserte organismer

Forskning på helseeffekter av genmodifiserte organismer
Publisert 2004: 01 06.04.2004 28.04.2004

Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

Jod – vurdering av foreslåtte maksimumsgrenser i kosttilskudd
Under arbeid 2004: 01 19.03.2018 28.04.2004

CITES

Import av trofeer av leopard fra Namibia: vurdering av risiko for bestandens overlevelse
Publisert 2004: 01 09.01.2019 28.04.2004

CITES

Kompost og biorester fra organisk avfall
Publisert 2004: 01 09.01.2019 28.04.2004

Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

Vurdering av salt tilsatt jod og fluor
Publisert 2004: 01 09.01.2019 28.04.2004

Tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk

Risikovurderinger av «andre stoffer» i kosttilskudd og andre næringsmidler
Publisert 2004: 01 05.05.2015 28.04.2004