Looking for English content? Try our English language search

Risikovurderinger og andre publikasjonerkeyboard_arrow_down

Om EFSAkeyboard_arrow_down

Om VKMkeyboard_arrow_down

Hovedkomiteen og faggruppenekeyboard_arrow_down

Risikovurderinger og andre publikasjoner

Rapportnr Bestillt Publisering

Forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester

Dioksiner i maten til den norske befolkningen
15.02.2019 08.12.2021

Hovedkomiteen

Fisk i norsk kosthold - nytte- og risikovurdering
10.04.2019 08.12.2021

Forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester

Cyanobakterier og cyanotoksiner i norske drikkevannskilder
20.01.2020 15.06.2021

Tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk

Nytte- og risikovurdering av solkrembruk
27.02.2018 10.06.2021

Hygiene og smittestoffer

Rangering av smittestoffer i næringsmidler
14.11.2019 09.06.2021

Plantehelse

Avfall fra komposterings- og biogassanlegg – vurdering av risiko for plantehelse og for miljø
21.04.2020 06.05.2021

Fôr

Konsekvenser av å importere grovfôr
30.04.2020 15.04.2021

Fôr

Tungmetaller i gjødselprodukter – effekt på helse og miljø
30.10.2017 01.04.2021

Hovedkomiteen

CRISPR og andre genomredigeringsteknikker - implikasjoner for risikovurdering
01.02.2018 31.03.2021

Plantevernmidler

Revurdering av maksimale restnivåer av isopyrazam i mat
26.03.2020 30.03.2021

Tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk

Koffeineksponering fra mat, drikke og kosmetikk
15.03.2021

Fremmede organismer og handel med truede arter (CITES)

Karplanter som ikke er stedegne – vurdering av følger for biologisk mangfold
04.05.2020 01.03.2021

Skrantesyke – oppdatert kunnskap om sykdom og spredningsrisiko
08.10.2020 20.01.2021

Fremmede organismer og handel med truede arter (CITES)

Import og hold av krepsdyr i ferskvannsakvarier – risiko for biologisk mangfold
20.03.2020 15.01.2021

Plantevernmidler

Overflatevann og avrenning: relevans av scenarioer
09.06.2020 13.01.2021

Plantehelse

Risikokategorisering av planteskadegjørere
24.03.2020 15.12.2020

Fremmede organismer og handel med truede arter (CITES)

Handel med papegøyer - risiko for bestanden
19.02.2020 10.12.2020

Tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk

Miljøeffekter av stoffer i solkrem
08.12.2020

Plantehelse

Helse- og miljørisiko ved bruk av rovbillen Atheta coriaria
09.12.2019 30.11.2020

Plantehelse

Helse- og miljørisiko ved bruk av rovmidden Amblydromalus limonicus
09.01.2020 30.11.2020

Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

Jod – vurdering av foreslåtte maksimumsgrenser i kosttilskudd
19.03.2018

Fremmede organismer og handel med truede arter (CITES)

Ferskvannslaks fra Sverige: vurderer risiko for biologisk mangfold og fiskehelse ved i utsetting i Norge
21.10.2020

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

T: 21 62 28 00
@: vkm@vkm.no

 

Postboks 222 Skøyen
0213 Oslo

Organisasjonsnummer:
983 744 516


Nettredaktør: Tanya Kristiansen
Ansvarlig redaktør: Ingrid M. Høie