Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

Vurdering av trehalose - nytt næringsmiddel

Bestilt:

Rapportnr: 2005: 66

Publisert: 16.12.2005

Hovedbudskap:

Mattilsynet har bedt Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) om å foreta en helserisikovurdering av trehalose som ny næringsmiddelingrediens. Mattilsynet har mottatt en søknad om bruk av trehalose i næringsdrikk beregnet på kreftpasienter. Trehalose er godkjent som ny næringsmiddelingrediens i EU. Trehalose har ikke vært brukt som næringsmiddelingrediens i matvarer i Norge tidligere.

VKMs faggruppe for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi anser at 4,6 g trehalose/100 ml næringsdrikk ikke vil medføre helseskade, herunder gi gastrointestinale plager hos friske personer med intakt trehalaseaktivitet.

Kontakt

Bente Mangschou

Prosjektleder. Klinisk ernæringsfysiolog

T: 98 83 10 12
Send e-post

Andre populære artikler