Hygiene og smittestoffer

Vurdering av risiko for import av revens dvergbendelorm Echinococcus multilocularis til fastlands-Norge og helseffekter for befolkningen

Bestilt:

Rapportnr: 2012: 06

Publisert: 15.02.2012

Hovedbudskap:

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) mener det er sannsynlig at revens dvergbendelorm Echinococcus multilocularis (EM) vil bli innført til det norske fastlandet, kanskje i løpet av kommende ti år.

Dette fremgår av en risikovurdering som VKM har utarbeidet på eget initiativ, etter at det er påvist dvergbendelorm i fire rødrever i Sør-Sverige.

En av dem var i Uddevalla, bare 65 km fra norskegrensen. Dvergbendelorm er utbredt i mange områder i Europa, og forekomsten er økende, samtidig som den sprer seg til nye områder.

VMK mener at den norske befolkningen kan bli utsatt for større smittepress enn i andre europeiske land på grunn av våre tradisjoner med jakt, bærplukking og andre utendørsaktiviteter.

Men selv i land hvor parasitten er sterkt utbredt, forårsaker den forholdsvis sjelden sykdom hos mennesker.

Parasitt

Revens dvergbendelorm lever som parasitt i tarmen til rovdyr og produserer egg som skilles ut med avføringen til vertsdyret. Smitten kan eventuelt overføres via forurenset drikkevann og mat som frukt og grønnsaker.

Den kan også overføres via infiserte dyr som hunder og rev. Det går normalt ti til 15 år før smittede mennesker får symptomer på sykdommen, kalt ekinokokkose. Den trenger lang behandlingstid, kanskje livsvarig. Uten behandling kan sykdommen være dødelig.

Overvåkning

Den norske rødrevbestanden er anslått til mellom 70 000 og 120 000 dyr. Med dagens overvåkningsprogram finner VKM det sannsynlig at sykdommen vil bli oppdaget først når én prosent av revene blir infisert.

Hvis parasitten blir oppdaget på et tidlig tidspunkt etter at den er kommet til Norge, kan det være mulig å begrense etableringen eller størrelsen på befengte områder her i landet. Det beror på optimale søketeknikker og tilstrekkelig overvåking.

Importveier

Mest sannsynlig vil parasitten kunne bli importert med dyr som krysser grensen mellom Norge og Sverige. Behandling av importerte hunder og katter er lovpålagt, men det blir vanligvis ikke kontrollert om de gjennomgår behandling mot parasitten.

Tilstrekkelig kontroll ved import av dyr kan redusere sannsynligheten for overføring til Norge.

VKM ser det som usannsynlig at parasitten kan bli importert med forurensede produkter som bær, frukt og sopp.

Kontakt

Andre populære artikler