Forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester

Vurdering av PFAS

Bestilt:

Rapportnr: 2005: 03

Publisert: 26.01.2005

Hovedbudskap:

Mattilsynet har mottatt utkast til rapport i regi av Nordisk Ministerråd, "Perflourinated Alkylated Substances (PFAS) in the Nordic environment". I utkast til rapport er det fra Norge analysert PFAS i abbor, ørret, gjedde, lake og vann fra Mjøsa. Mattilsynet vil med dette gjerne be VKM om en helsemessig vurdering av funnene av PFAS i de norske fiske- og vannprøver.


Kontakt

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

T: 21 62 28 00
@: vkm@vkm.no

 

Postboks 222 Skøyen
0213 Oslo

Organisasjonsnummer:
983 744 516


Nettredaktør: Tanya Kristiansen
Ansvarlig redaktør: Ingrid M. Høie