Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

Vurdering av ny dokumentasjon for diacylglyserololje (DAG)

Bestilt:

Rapportnr: Andre innspill

Publisert: 10.01.2008

 
 
 

Hovedbudskap:

Faggruppe 7 har mottatt ny dokumentasjon etter vurderingen av diacylglyserololje (DAG-olje) som ny mat/ingrediens publisert 6. juli 2007. På bakgrunn av den nye dokumentasjonen har faggruppen konkludert med at det ikke er sannsynlig med risiko på grunn av forandringer i lever og pankreas ved inntak av DAG.

Faggruppen ser heller ikke at det er grunn til bekymring når det gjelder effekt fra DAG på insulinsensitivitet hos personer som allerede har utviklet diabetes type 2.

Det er fortsatt behov for studier som belyser effekt fra DAG på insulinsensitivitet hos individer med metabolsk syndrom.

På bakgrunn av den nye dokumentasjonen støtter faggruppen konklusjonen i EFSAs vurdering om at DAG vil være egnet til human føde forutsatt at innholdet av transfett reduseres til under 1%.

Kontakt

Bente Mangschou

Prosjektleder. Klinisk ernæringsfysiolog

T: 98 83 10 12
Send e-post

Andre populære artikler