Genmodifiserte organismer - mat og fôr

Vurdering av EFSAs retningslinjer for risikovurdering av genmodifiserte produkter

Bestilt:

Rapportnr: 2005: 08

Publisert: 28.02.2005

Hovedbudskap:

Innledning

Brödtekst

Kontakt

Merethe Aasmo-Finne

Fagdirektør miljø. Dr.Scient.

T: 21 62 28 16
M: 93 06 22 72
Send e-post

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

Organisasjonsnummer:
983 744 516


Nettredaktør: Tanya Kristiansen
Ansvarlig redaktør: Ingrid M. Høie