Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

Vurdering av delvis hydrolysert guarkjernemel

Bestilt:

Rapportnr: 2006: 13

Publisert: 05.03.2006

Hovedbudskap:

VKM har foretatt en vurdering av om delvis hydrolysert guarkjernemel kan utgjøre noen helsefare ved bruk innenfor angitte mengder hos barn og voksne.

Saken er behandlet av VKMs faggruppe for ernæring (human), dietetiske produkter, ny mat og allergi.

Faggruppen anser at et inntak på 15 g delvis hydrolysert guarkjernemel per dag for voksne og barn over 12 år og et inntak på 3 g per dag for barn 7-11 år ikke vil medføre helseskade.

Kontakt

Bente Mangschou

Prosjektleder. Klinisk ernæringsfysiolog

T: 98 83 10 12
Send e-post

Andre populære artikler