Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

Vurdering av dansk modell for risikovurdering av berikningssaker

Bestilt:

Rapportnr: 2006: 12

Publisert: 27.02.2006

Hovedbudskap:

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har på oppdrag fra Mattilsynet vurdert en dansk modell for vurdering av berikningssaker. Mattilsynet spurte om modellen vil representere en helsemessig trygg vurdering av berikning, og om den danske modellen kan benyttes i Norge. Dette er altså ingen risikovurdering i seg selv, men en vurdering av et verktøy for å foreta risikovurderinger på dette feltet.

Saken er behandlet av VKMs faggruppe for ernæring (human), dietetiske produkter, ny mat og allergi.

Faggruppen anser at den danske modellen vil redusere risiko ved berikning, og foreslår en del tilpasninger av modellen dersom den skal brukes i Norge.

Kontakt

Bente Mangschou

Prosjektleder. Klinisk ernæringsfysiolog

T: 98 83 10 12
Send e-post

Andre populære artikler