Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

Vurdering av 9 dietetiske produkter

Bestilt:

Rapportnr: 2007: 42

Publisert: 28.08.2007

Hovedbudskap:

Faggruppen for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi (Faggruppe 7) har vurdert de dietetiske produktene AddIns/AddInsVit, Respifor, Resource CF, Novasource Junior, Neocate Active, Alhèra, Afharè, PKU Cooler og Diben sonderernæring. Vurderingene er publisert i protokollen fra møtet i faggruppen 28. august 2007.


Kontakt

Bente Mangschou

Prosjektleder. Klinisk ernæringsfysiolog

T: 98 83 10 12
Send e-post

Andre populære artikler