Risikovurderinger og andre publikasjonerkeyboard_arrow_down

Om EFSAkeyboard_arrow_down

Om VKMkeyboard_arrow_down

Hovedkomiteen og faggruppenekeyboard_arrow_down

Tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk

Vurderer risiko ved den syntetiske antioksidanten butylhydroksytoluen (BHT)

Rapportnr:

Bestilt: 01.09.2017

Publisering: 20.09.2019

 

Hovedbudskap:

Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) skal vurdere om den syntetiske antioksidanten butylhydroksytoluen (BHT) utgjør en risiko for den norske befolkningen. 

VKM vil også angi hvilke grupper i befolkningen som er mest utsatt, og peke på de viktigste eksponeringskildene.

VKM har utarbeidet en protokoll som beskriver metodikken som skal brukes for risikovurderingen.

Du kan laste ned protokollen her.lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

BHT har mange bruksområder

BHT er et stoff som blant annet brukes i fôr, kosmetikk, legemidler og matkontaktmaterialer. BHT er også godkjent som tilsetningsstoff i mat (E321).

BHT har tidligere blitt risikovurdert av blant annet den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet. EFSA. I 2012 fastsatte EFSA et akseptabelt daglig inntak (ADI) av BHT ut i fra effekter på reproduksjon og utvikling av avkom.

ADI er den mengden av et stoff som kan inntas daglig igjennom hele livet uten å gi nevneverdig risiko for negative helseeffekter. ADI for BHT er på 0,25 mg/kg kroppsvekt per dag.

Eget initiativ

For å få et mest mulig riktig bilde av hvor mye BHT ulike grupper i den norske befolkningen får i seg, er det nødvendig å beregne eksponering fra flere kilder. VKM har ikke funnet noen tidligere risikovurderinger som inkluderer eksponeringsberegninger for BHT fra ulike kilder og eksponeringsveier.

VKM har selv tatt initiativ til risikovurderingen.

Faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk vil være ansvarlig for vurderingen. Den skal etter planen ferdigstilles i september 2019.

Kontakt

Gro Mathisen

Prosjektleder. Dr.Scient.

T: 21 62 28 06
M: 99 59 37 80
Send e-post

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

T: 21 62 28 00
@: vkm@vkm.no

 

Postboks 222 Skøyen
0213 Oslo

Organisasjonsnummer:
983 744 516


Nettredaktør: Tanya Kristiansen
Ansvarlig redaktør: Ingrid M. Høie