Hygiene og smittestoffer

Uttalelse om smitterisiko knyttet til ubehandlet husdyrgjødsel fra gjødselkjellere med avrenning fra sanitæranlegg

Bestilt:

Rapportnr: 2013: 40

Publisert: 28.10.2013

Hovedbudskap:

Det er større risiko for at folk blir syke av vekster som er gjødslet med ubehandlet husdyrgjødsel som inneholder avløpsvann fra toalett, dusj eller vask i driftsbygningen, enn vekster som er gjødslet med ren husdyrgjødsel.

Det er konklusjonen i en uttalelse som Vitenskapskomiteen har utarbeidet på oppdrag for Mattilsynet.

Bakgrunnen for oppdraget er at Mattilsynet for tiden gjennomgår gjødselvareforskriften. Mattilsynet vil bruke uttalelsen fra VKM til å vurdere mulige tiltak som kan begrense risikoen for smitte.

Mennesker kan være bærere av skadelige bakterier, virus og parasitter. Gjødselkjellere som har avrenning fra toaletter, dusj eller vask i driftsbygningen kan derfor inneholde slike mikroorganismer. Hvor store mengder og hvilke typer avhenger av menneskene som har brukt de sanitære fasilitetene på
gården.

VKM peker i uttalelsen på at det mangler data som sier noe om hvor store mengder smittsomme bakterier, virus og parasitter som finnes i avløpsvann fra private husholdninger og fra toaletter i driftsbygninger.

Utbredelsen av skadelige bakterier, virus og parasitter i den norske befolkningen er relativt lav. Gårder i Norge tilbyr ofte turistovernatting, campingfasiliteter og ansetter utenlandsk arbeidskraft i sommersesongen. Hvorvidt dette medfører økt risiko eller ikke, avhenger av forekomsten av skadelige bakterier, virus og parasitter i landene hvor de tilreisende kommer fra.

Mennesker og dyr bærer i seg litt ulike virus, bakterier og parasitter. Husdyrgjødsel som inneholder avløpsvann fra toaletter, gir derfor større risiko for smitte til mennesker enn ren husdyrgjødsel.

Lagring gjør at mange bakterier, virus og parasitter dør, men enkelte skadelige mikroorganismer har robuste overføringsstadier som egg og cyster. Dette gjør at en større andel av mikroorganismene kan overleve i lengre perioder i lagret gjødsel.

VKMs faggruppe for hygiene og smittestoffer har vært ansvarlig for denne uttalelsen.

Kontakt

Andre populære artikler