CITES

Utførsel av en levende rød panda (Ailurus fulgens) fra Norge til Tsjekkia for hold i dyrehage

Bestilt:

Rapportnr: Non-detriment finding (NDF)

Publisert: 20.04.2022

Hovedbudskap:

Utførselen av en levende rød panda fra Kristiansand dyrepark til en dyrehage i Tsjekkia vil ikke være ødeleggende for artens videre overlevelse.

Det er VKMs konklusjon i en vitenskapelig risikovurdering, en non-detriment finding (NDF).

VKM har vurdert bevaringsstatus for arten, inkludert rødliste status og hva slags bevaringstiltak og lovverk arten forvaltes under.

Den røde pandahunnen og begge foreldrene hennes er oppvokst i fangenskap, og eksporten vil dermed ikke påvirke den ville bestanden av rød panda. I tillegg spiller dyrehager en viktig rolle når det kommer til internasjonale bevaringstiltak for denne arten.

Oppdraget ble gjort for Miljødirektoratet, som er nasjonal forvaltningsmyndighet for Konvensjonen om internasjonal handel med truede ville arter av flora og fauna, CITES, i Norge.

VKM er vitenskapelig myndighet for CITES i Norge, og utarbeider NDF-rapporter i tråd med metodikk publisert av verdens naturvernunion (IUCN) og CITES.

Kontakt

Jo Skeie Hermansen

Prosjektleder, ph.d.

M: 482 00 409
Send e-post

Andre populære artikler