Hovedkomiteen

Trygg mat og kosmetikk, friske dyr og planter forutsetter forskning, kartlegging og overvåkning

Bestilt:

Rapportnr: 2014: 20

Publisert: 20.03.2014

Hovedbudskap:

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) bruker forskningsresultater, analysedata og kostholdsundersøkelser til å gjøre risikovurderinger for Mattilsynet og Miljødirektoratet. I en ny rapport oppsummerer komiteen hvor det er størst behov for mer forskning, kartlegging og overvåkning. Komiteen understreker behovet for oppdatert kunnskap om norske forhold.

- Trygg mat og kosmetikk, friske dyr og planter forutsetter forskning, kartlegging og overvåkning. Vitenskapskomiteen trenger forskningsresultater av høy kvalitet og kunnskap om norske forhold for å kunne gi solide og gode risikovurderinger som skal ivareta norske forbrukere og som har betydning for norsk matindustri og mateksport, sier Jan Alexander, leder av Hovedkomiteen i VKM.

Mye av forskningen på mattrygghet foregår i andre land. For å vurdere risiko for Norge trengs det kunnskap om norske forhold.

- Det er avgjørende med kunnskap om norske forhold, fordi det kan være annerledes her enn i andre land. Et eksempel er det norske kostholdet, et annet er det norske jordsmonnet, sier Alexander.

Han viser til at forskning på norske forhold også er viktig for at Norge skal kunne delta i internasjonalt risikovurderingsarbeid, og for at Norge skal kunne fremme norske behov og interesser i EU og andre internasjonale organer.

Åpne, uavhengige, vitenskapelige risikovurderinger

Vitenskapskomiteen for mattrygghet gjør åpne, uavhengige vitenskapelige risikovurderinger av forhold som har å gjøre med trygg mat og spørsmål knyttet til dyrehelse, dyrevelferd, plantehelse og kosmetikk. I noen saker gjør vi også nytte- risikovurderinger og forskningssoppsummeringer.

Mattilsynet bruker risikovurderingene når de gir råd og utvikler regelverk. Mattilsynet og Miljødirektoratet bruker risikovurderingene når de gir innspill til departementene.

Rapport

Rundt 90 forskere er oppnevnt av Helse- og omsorgsdepartementet som medlemmer av VKM. Fireårsperioden til den nåværende komiteen nærmer seg slutten. Hovedkomiteen har nå oppsummert hvor det mangler kunnskap om norske forhold basert på risikovurderingene som komiteen har utført de siste fire årene.

Risikovurderinger baserer seg på forskningsresultater. VKM er derfor avhengig av at det forskes på mattrygghet.

Uten forskningsresultater er det for eksempel ikke mulig å beregne mennesker og dyrs inntak av smitte-, nærings- og fremmedstoffer, å beregne sannsynlighet for at sykdom hos dyr og planter importeres og etableres og spres, eller å beregne sannsynlighet for og omfang av hendelser som truer dyrs velferd.

VKM trenger ulike typer data for å gjøre risikovurderinger. Vi trenger f. eks oppdaterte kostholdsundersøkelser for å vite hva nordmenn spiser, og vi trenger analysedata som viser hvor mye næringsstoffer og miljøgifter det finnes i ulike typer mat.

Kontakt

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

The Norwegian Scientific Committee for Food and Environment

Send e-post

Andre populære artikler