Risikovurderinger og andre publikasjonerkeyboard_arrow_down

Om EFSAkeyboard_arrow_down

Om VKMkeyboard_arrow_down

Hovedkomiteen og faggruppenekeyboard_arrow_down

Plantehelse

Soppsporer som utvikler mykorrhiza og risiko for biologisk mangfold

Rapportnr:

Bestilt: 26.09.2019

Publisering: 05.06.2020

 

Hovedbudskap:

Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) skal vurdere om innførsel og utsetting av soppsporer som danner mykorrhiza, kan være negativt for biologisk mangfold.

VKM gjør dette på oppdrag fra Miljødirektoratet.

Mykorrhiza

Det er økende bruk av soppsporer som utvikler sopprot, mykorrhiza, i norsk jordbruk. Årsaken er at soppene har egenskaper som kan gi større avlinger. Det finnes studier som viser at egenskapene også kan være negative for biologisk mangfold, fordi de kan føre til spredning av fremmede organismer.

Innførsel og utsetting av produkter med fremmede organismer krever tillatelse fra Miljødirektoratet. Bakgrunnen for oppdraget, er at direktoratet har mottatt en søknad om innførsel av seks mykorrhiza-dannende sopper.

Om oppdraget

VKM skal beskrive hvor utbredt soppen er, og identifisere mulige farer ved innførsel og utsetting. VKM skal også utrede konsekvenser av og sannsynlighet for

  • genetiske endringer i lokale populasjoner av samme art
  • spredning av artene utenfor naturlig leveområde
  • effekter på andre stedegne arter, habitater og økosystemer
  • introduksjon og spredning av følgeorganismer
  • andre økologiske effekter

VKM skal også karakterisere risikoen ved innførsel og utsetting.

Prosjektgruppen

Prosjektgruppen i VKM består av:

VKMs faggruppe for plantehelse er ansvarlig for risikovurderingen. Risikovurderingen skal etter planen publiseres 5. juni 2020.

Kontakt

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

T: 21 62 28 00
@: vkm@vkm.no

 

Postboks 222 Skøyen
0213 Oslo

Organisasjonsnummer:
983 744 516


Nettredaktør: Tanya Kristiansen
Ansvarlig redaktør: Ingrid M. Høie