Fôr

Risikovurdering - glukosaminer og chondroitin i fôrvarer

Bestilt:

Rapportnr: 2008: 25

Publisert: 02.06.2008

Hovedbudskap:

Mattilsynet har bedt VKMs faggruppe for fôr til akvatiske og terrestriske dyr om å risikovurdere om man kan tillate innhold av glukosaminer, chondroitin og tilsvarende stoffer under en viss grense i fôrvarer der stoffene ikke har farmakologisk effekt, men har næringsverdi.

Mattilsynet ønsket spesielt at VKM skulle vurdere risikoen ved å fastsette en grenseverdi for innhold av glukosaminer, chondroitin og tilsvarende stoffer i fôrvarer, der fôrvarer med innhold under grensen kan klassifiseres som tilskuddsfôr til hest, hund og katt og på hvilket nivå innhold av glukosaminer, 
chondroitin og tilsvarende stoffer i fôrvarer er så lavt at det ikke har farmakologisk effekt.

Glukosamin og kondroitinsulfat er endogent produserte stoffer som finnes i bruskvev hos mennesker og dyr. Stoffene kan også tilføres som behandling eller forebyggelse av leddbetennelse.

I veterinærmedisinen benyttes slike preparater hovedsakelig til hund, katt og hest. I Norge er preparater med glukosamin og kondroitinsulfat (tabletter og pulvere) reseptpliktige.

Anbefalte doser er i all hovedsak basert på resultater fra kliniske utprøvninger/forsøk der en har benyttet kun ett doseringsnivå. Det mangler in vivo-data på dose-respons forhold.

Glukosamin og kondroitinsulfat er også tilsatt i en del fôrprodukter for å redusere eller forebygge leddlidelse. Konsentrasjonene av stoffene i fôret er vanligvis ikke angitt.

For øvrig er glukosamin og kondroitinsulfat naturlig til stede i vanlig fullfôr til kjøttetere (hund og katt). Diettfôr for å hindre leddlidelse er imidlertid ikke med på EUs liste over fôr for spesielle ernæringsformål (Commission directive 2008/38/EC) eller i den norske Forskrift om fôrvarer av 7. november 2002.

Glukosamin og kondroitinsulfat ved de dosene som vanligvis inntas, regnes som trygge og det er ingen gjenkjennelig bivirkningsprofil.  

Da stoffene produseres i kroppen og bidrar i normalt vedlikehold av leddene, og inntak ved ekstra behov kan øke den helbredende effekten opp til et visst nivå, er det sannsynligvis ingen biologisk terskel for en helbredende effekt av disse stoffene.

Å sette en terskeldose mellom farmakologisk og ikke-farmakologisk ville værevilkårlig og kan ikke anbefales. Det synes umulig å skille mellom bruken av glukosamin og kondroitinsulfat tilsatt i fôrprodukter der formålet er å helbrede leddproblemer og bruken av stoffene i medisinske preparater.

Det kan være mer naturlig å skille mellom bruk med medisinsk hensikt på den ene siden og på den annen side bruk som næringsstoff hvor disse forbindelsene finnes som naturlige ingredienser i fôrråvarer. 

Kontakt

Tron Ø. Gifstad

Prosjektleder. MSc.

T: 91 35 54 79
Send e-post

Andre populære artikler