Plantehelse

Risikovurderinger av minérfluer (Liriomyza)

Bestilt:

Rapportnr: 2010: 08

Publisert: 25.03.2010

 
 
 

Hovedbudskap:

Det er stor sannsynlighet for at de tre minérfluene søramerikansk minérflue (L. huidobrensis), floridaminérflue (L. trifolii) og grønnsakminérflue (L. sativae) i fremtiden vil bli importert til Norge med smittede planter og etablere populasjoner i veksthus. Uten dagens lovregulerte kontroll ville minérfluene raskt kunne spre seg i veksthus over hele landet. Det er hovedkonklusjonene i risikovurderinger som VKM har utarbeidet for de tre minérflueartene i Norge.

De tre minérflueartene er karanteneskadegjørere som det er forbudt å introdusere og spre i Norge. Søramerikansk minérflue og floridaminérflue har flere ganger dukket opp i norske veksthus, men de har blitt utryddet hver gang.

Minérfluer forårsaker skader på en lang rekke veksthuskulturer. Fluene lager eggleggings- og næringsstikk som kan sees som små runde og hvite prikker på bladene. Larvene lager uregelmessige slyngende miner (ganger) under epidermis (det øverste cellelaget) på oversiden av bladene.

De voksne fluene er 2-3 mm lange og har en karakteristisk gul flekk på ryggen.

Initiering av risikovurderingene

VKMs faggruppe for plantehelse har selv initiert risikovurderingene av minérfluer. Risikovurderingene innebærer en oppdatering etter at Planteforsk (nå Bioforsk) utarbeidet risikovurderinger for de samme tre artene i 1996.

Siden den gang har disse skadegjørerne etablert seg i mange land, og to av de tre artene har blitt importert til Norge flere ganger.

Konklusjoner i risikovurderingene

Det er stor sannsynlighet for at disse karanteneskadegjørerne igjen vil komme til Norge med smittede planter og etablere populasjoner i veksthus.

Den mest sannsynlige innførselsveien er import av vertplanter som bærer med seg egg, larver, pupper eller fluer. Innførsel med jord eller vekstmedier med pupper og vindbåren innførsel av voksne fluer er mindre sannsynlig.

Uten lovregulert kontroll vil minérfluene raskt kunne spre seg med smittede vertplanter til veksthus over hele landet. Minérfluene kan også spre seg utendørs, men de vil ikke overleve vinteren utenfor veksthus.

Selv med dagens lovregulering vil disse skadegjørerne kunne forårsake moderate økonomiske tap for veksthusnæringen.

Behandling i VKM

Faggruppen for plantehelse satte ned en ad hoc-gruppe til å utarbeide utkast til risikovurderingene. Ad hoc-gruppen har bestått av Trond Hofsvang (faggruppemedlem) og Arild Andersen (ekstern ekspert, professor ved UMB og forsker ved Bioforsk Plantehelse).

Utkastet fra ad hoc-gruppen ble vurdert og godkjent av faggruppen på et møte 10. desember 2009.

Kontakt

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

The Norwegian Scientific Committee for Food and Environment

Send e-post

Andre populære artikler