Plantevernmidler

Risikovurdering av plantevernmiddelet Serenade ASO med organismen Bacillus subtilis

Bestilt:

Rapportnr: 2016: 21

Publisert: 27.05.2016

Hovedbudskap:

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har vurdert bruk av bakterien Bacillus subtilis som plantevernmiddel. VKM slutter seg til konklusjonen fra European Food Safety Authority (EFSA), som sier at bakterien er en godartet organisme som ikke forårsaker sykdom hos mennesker, dyr eller planter.

Bacillus subtilis QST713 er virksomt stoff i et nytt plantevernmiddel, Serenade ASO. Det er søkt brukstillatelse for Serenade ASO i Norge. Serenade ASO er tenkt brukt mot sopp i jordbær, gulrøtter, salat, tomat, paprika og auberginer som dyrkes i drivhus, i tuneller og på åpne jorder.

VKM har gjort en vurdering av helse- og miljørisiko knyttet til bruk av Serenade ASO på oppdrag fra Mattilsynet.

Godartet organisme

EFSA og US Environmental Protection Agency har vurdert at Bacillus subtilis er en godartet organisme. Organismen har ikke egenskaper som forårsaker sykdommer. EFSA og US Environmental Protection Agency anser at bakterien ikke er sykdomsfremkallende eller giftig for mennesker, dyr eller planter.

VKM har vurdert tilgjengelige test-data for bakteriestammen Bacillus subtilis QST713, og deler oppfatningen til EFSA og US Environmental Protection Agency.

Viktig med produktkontroll

En mulig risiko ved å bruke Bacillus subtilis, er at bakterien kan forveksles med en giftig variant av en annen Bacillus-stamme. Eksempler på dette kan være Bacillus anthracis eller Bacillus cereus. VKM understreker at det er svært viktig med en grundig produktkontroll før omsetning og bruk. Produktkontrollen skal sikre og dokumentere at det er rett Bacillus-stamme, renhet og egenskaper.

Bacillus subtilis produserer proteolytiske enzymer. Inhalasjonsstudier viser at proteolytiske enzymer kan gi irritasjoner og allergiske reaksjoner i luftveiene. Den som bruker plantevernmidler med Bacillus subtilis bør derfor bruke tilpasset beskyttelsesutstyr.

VKMs faggruppe for plantevernmidler er ansvarlige for risikovurderingen.

Kontakt

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

The Norwegian Scientific Committee for Food and Environment

Send e-post

Andre populære artikler