Tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk

Risikovurdering av nitrat og nitritt i mat

Bestilt:

Rapportnr:

Publisering: 11.12.2024

Hovedbudskap:

Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) skal vurdere om eksponeringen for nitrat og nitritt kan utgjøre en helserisiko for grupper i den norske befolkningen.

Dette er et oppdrag fra Mattilsynet.

Oppdraget gjennomføres i to deler. Den første delen består i å lage en oversikt over matvarer som inneholder nitrat og nitritt. Den andre delen går ut på å beregne eksponering for nitrat og nitritt fra mat og drikke for ulike grupper i den norske befolkningen og å vurdere helserisikoen av inntaket.

Prosjektgruppen

Fra faggruppen:

Eksterne eksperter:

  • Annette Bernhard, Havforskningsinstituttet
  • Marc Berntssen, Havforskningsinstituttet
  • Marcin Wlodzimierz Wojewodzic, Folkehelseinstituttet

Fra VKMs sekretariat

Arbeidet skal godkjennes av VKMs faggruppe for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk. Dato for publisering av første del, som omfatter kartleggingen av matvarer som inneholder nitrat og nitritt, er 11. desember 2024.

Kontakt

Gro Mathisen

Prosjektleder. Dr.Scient.

T: 99 59 37 80
Send e-post

Andre populære artikler