Andre stoffer | Tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk

Risikovurdering av melatonin i kosttilskudd

Rapportnr:

Bestilt:

Publisering: 12.05.2021

 

Hovedbudskap:

På oppdrag fra Mattilsynet vurderer Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) om melatonin i kosttilskudd kan utgjøre en helserisiko.

Barn/unge

I oppdraget fra Mattilsynet er det spesifisert at VKM skal vurdere:

  • en daglig dose fra kosttilskudd på 0,2 mg melatonin for aldersgruppen 3-6 år
  • en daglig dose fra kosttilskudd på 0,3 mg melatonin for aldersgruppen 7-10 år
  • en daglig dose fra kosttilskudd på 0,5 mg melatonin for aldersgruppen 11-18 år

Dersom disse døgndosene er trygge, skal VKM identifisere den høyeste trygge daglige dosen for barn og unge opp til og med 1 mg melatonin.

VKM skal også vurdere hvor lenge barn og unge daglig kan bruke de trygge dosene av melatonin sammenhengende uten risiko for negative helseeffekter.

Voksne

Mattilsynet ber VKM vurdere om det er knyttet helserisiko til et daglig inntak av kosttilskudd med 1 mg melatonin for friske personer over 18 år i en periode på tre måneder. Dersom det ikke er knyttet helserisiko til dette, skal VKM vurdere hvor lenge et kosttilskudd tilsatt 1 mg melatonin kan inntas daglig uten å forårsake negative helseeffekter.

Vurderingen skal være ferdig 12. mai 2021.

Kontakt

Gro Mathisen

Prosjektleder. Dr.Scient.

T: 21 62 28 06
M: 99 59 37 80
Send e-post

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

T: 21 62 28 00
@: vkm@vkm.no

 

Postboks 222 Skøyen
0213 Oslo

Organisasjonsnummer:
983 744 516


Nettredaktør: Tanya Kristiansen
Ansvarlig redaktør: Ingrid M. Høie