Genmodifiserte organismer - mat og fôr

Risikovurdering av genmodifisert mais, MON863xNK603 EFSA/GMO/UK/2004/06 etter forordning EC 1829/2003

Bestilt:

Rapportnr: 2005: 20

Publisert: 08.04.2005

Hovedbudskap:Kontakt

Merethe Aasmo-Finne

Fagdirektør miljø. Dr.Scient.

T: 21 62 28 16
M: 93 06 22 72
Send e-post

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

Organisasjonsnummer:
983 744 516


Nettredaktør: Tanya Kristiansen
Ansvarlig redaktør: Ingrid M. Høie