Genmodifiserte organismer - mat og fôr

Risikovurdering av genmodifisert maislinje 1507

Bestilt:

Rapportnr: 2004: 04

Publisert: 10.05.2004

Hovedbudskap:

VKM har på oppdrag for Mattilsynet gjennomført en helserisikovurdering av den genmodifiserte maislinjen 1507 (C/ES/01/01) under direktiv 2001/18/EF.


Kontakt

Merethe Aasmo-Finne

Fagdirektør miljø. Dr.Scient.

T: 93 06 22 72
Send e-post

Andre populære artikler