Plantehelse

Risikokategorisering av planteskadegjørere

Bestilt:

Rapportnr: 2021:09

Publisert: 14.06.2021

Hovedbudskap:

31 av 33 planteskadegjørere som en ekspertgruppe i VKM har vurdert for Mattilsynet, oppfyller kriteriene for å kategoriseres som regulert karanteneskadegjører i Norge.

Viruset «cherry leafroll nepovirus» oppfyller kravene for å være en regulert ikke-karanteneskadegjører (RNQP), ettersom viruset mest sannsynlig finnes i Norge allerede. Flatormen Arthurdendyus triangulates vurderes til ikke å være en planteskadegjører, ettersom den sannsynligvis ikke vil føre til skade på planter hvis den etablerer seg i Norge.

Bakgrunnen

Bakgrunnen for oppdraget er at Mattilsynet er i gang med å fornye norske forskrifter knyttet til planter og tiltak mot planteskadegjørere. Mattilsynet ba VKM om å lage en oversikt over hvilke av de nåværende regulerte planteskadegjørerne som fortsatt bør være regulert, enten som karanteneskadegjører eller som regulert ikke-karanteneskadegjører i Norge. VKM ble også bedt om å vurdere om noen arter bør avreguleres.

Dette har VKM gjort

De 33 skadegjørerne var plukket ut av Mattilsynet. VKM har vurdert kategoriseringen av skadegjørerne i dagens forskrift, og om de bør reguleres som karanteneskadegjørere, regulerte ikke-karanteneskadegjørere, eller ingen av disse kategoriene.

VKM har brukt FinnPRIO-modellen i kategoriseringen. FinnPRIO-modellen er et rangeringsverktøy for å gjøre raske, semi-kvantitative ekspertvurderinger for planteskadegjørere. Modellen gjør det mulig å gjennomføre risikokategorisering raskt og kostnadseffektivt.

VKMs faggruppe for plantehelse har godkjent rapporten.

Kontakt

Paal Krokene

Medlem av faggruppen for plantehelse. Professor.

M: 99 51 60 13

Andre populære artikler