Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

Revurdering av modell for beriking av mat og drikke

Bestilt:

Rapportnr: 2013: 02

Publisert: 10.01.2013

Hovedbudskap:

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har på oppdrag fra Mattilsynet beregnet at det kan tilsettes større mengder av flere vitaminer og kalsium i beriket mat enn i dag, uten at de tolerable øvre akseptable inntaksnivåene overskrides.

Nye markeds- og kostholdsundersøkelser tyder på at inntaket av beriket mat og drikke er lavt i Norge.

I beregningsmodellen fra 2006 ble det forutsatt at 25 prosent av energien i kosten kan komme fra beriket mat og drikke. VKM anser nå at andelen næringsstoffer som kommer fra berikede matvarer kan reduseres til 15 prosent.

En justering fra 25 til 15 prosent av energien sammen med reberegning av modellen med nye kostholdsdata medfører at det kan tilsettes større mengder av flere vitaminer og kalsium uten at de tolerable øvre akseptable inntaksnivåene overskrides.

VKM beregninger viser at tilsettingen av blant annet vitamin D, vitamin E, tiamin, riboflavin, niacin, folat, vitamin B12, vitamin C og kalsium i beriket mat og drikke kan økes. Det vil fortsatt ikke kunne tilsettes vitamin A, beta-karoten eller magnesium, jern, sink og kopper i mat eller drikke. Produkter som er beregnet for grupper med spesielle ernæringsbehov bør vurderes separat.

Beriket mat vil si mat som er tilsatt vitaminer, mineraler, aminosyrer og andre bioaktive stoffer til matvarer utover det som finnes naturlig i matvaren.

Et bioaktivt stoff er et stoff som har ernæringsmessig eller fysiologisk effekt. Bioaktive stoffer kan for eksempel være ulike antioksidanter, planter og urter, koffein, fiber, fettsyrer, plante-steroler eller melkesyrebakterier. Les mer om berikning av mat på matportalen.no

Berikingsmodellen

Vurderingen er utarbeidet på oppdrag fra Mattilsynet, som har bedt VKM om å oppdatere en modell for beriking av mat og drikke (berikingsmodellen) fra 2006 ut fra nye kostholdsundersøkelser for 1- og 2-åringer og voksne.

Tilsetting av vitaminer og mineraler til næringsmidler (berikning) er forbudt i Norge med mindre Mattilsynet har gitt særskilt samtykke. Mattilsynet bruker berikingsmodellen som et hjelpemiddel for å behandle søknader om berikning av mat og drikke til det norske markedet.

Berikingsmodellen er en tilpasning av en dansk modell for norske forhold. Modellen er basert på beregnet inntak av vitaminer og mineraler fra vanlig mat og drikke hos høykonsumenter (95-persentilen) i ulike aldersgrupper, påplusset gjennomsnittlig inntak av vitaminer og mineraler fra kosttilskudd.

Differansen mellom de tolerable øvre inntaksnivåene for de enkelte vitaminene og mineralene og faktisk inntak fra kosten og kosttilskudd, angir den maksimale mengden av næringsstoffer som kan brukes til beriking. Denne maksimumsgrensen blir fordelt på energiinntaket til 95-persentilen for hver aldersgruppe.

På den måten blir det synliggjort hvilken aldersgruppe som er mest sårbar for å overskride de tolerable øvre inntaksnivåene for de ulike vitaminene og mineralene.

VKM mener at berikingsmodellen vil redusere eventuell helserisiko forbundet med ukritisk beriking av mat og drikke.

Vurderingen er utarbeidet av VKMs faggruppe for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi.

Kontakt

Bente Mangschou

Prosjektleder. Klinisk ernæringsfysiolog

T: 98 83 10 12
Send e-post

Andre populære artikler