Hygiene og smittestoffer

Rangering av smittestoffer i næringsmidler

Bestilt:

Rapportnr:

Publisering: 09.06.2021

 
 

Hovedbudskap:

VKM skal rangere helseskadelige smittestoffer i mat og drikke som omsettes i Norge.

Oppdraget omfatter både råvarer og prosessert og spiseklar mat som produseres i Norge og i utlandet.

Oppdrag

Mattilsynet overvåker og kartlegger hvert år næringsmidler for smittestoffer som kan være skadelige for folks helse. Mattilsynet trenger oversikten for å prioritere hvilke smittestoffer og næringsmidler som skal overvåkes i årene fremover.

Rangeringen skal blant annet baseres på antall registrerte sykdomstilfeller per år, alvorlighetsgrad av sykdom, egenskaper ved smittestoffene, eksponering i befolkningen, hvor matvaren stammer fra og produksjonsprosesser.

Prosjektgruppen

Ettersom prosjektet er komplekst og omfattende, deltar hele faggruppen for hygiene og smittestoffer i arbeidet.

Oversikten vil etter planen publiseres i juni 2021.

Kontakt

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

T: 21 62 28 00
@: vkm@vkm.no

 

Postboks 222 Skøyen
0213 Oslo

Organisasjonsnummer:
983 744 516


Nettredaktør: Tanya Kristiansen
Ansvarlig redaktør: Ingrid M. Høie