Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

Probiotika i morsmelkerstatning

Bestilt:

Rapportnr:

Publisert:

Hovedbudskap:

VKM skal vurdere om morsmelkerstatning som inneholder probiotika, kan utgjøre en helserisiko for spedbarn.

VKM skal på oppdrag fra Mattilsynet vurdere om morsmelkerstatning for barn under 12 måneder tilsatt en stamme av en spesifikk art av Bifidobacterium kan utgjøre en helserisiko. VKM skal både vurdere eventuell risiko ved å bruke morsmelkerstatning som full kost, og som tilleggskost.

VKM skal også vurdere to spesifikke morsmelkerstatninger som inneholder den samme typen bakterie. Produktene er beregnet for spedbarn med allergi og er klassifisert som næringsmidler til spesielle medisinske formål.

Bakgrunn

VKM har tidligere publisert nytte- og risikovurderinger av probiotika i produkter til spedbarn og småbarn.

Nå har en virksomhet søkt Mattilsynet om å omsette to produkter i Norge. Produktene inneholder en probiotisk bakterie som ikke er vurdert tidligere av VKM.

Prosjektgruppe

Prosjektgruppa består av:

-Gry Granli Schultz – faggruppe for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi (faglig leder)

- Tor A. Strand – faggruppe for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

- Pål Trosvik – faggruppe for mikrobiell økologi

- Christine Louise Parr– VKM sekretariat (prosjektmedarbeider)

- Siamak Yazdankhah– VKM sekretariat (prosjektleder)

Risikovurderingen skal godkjennes av VKMs faggruppe for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi, supplert med Kjetil Melbye. Den skal etter planen publiseres i løpet av våren 2024.

Produktinformasjon i bestillingsteksten er unntatt offentlighet og er derfor sladdet.

Kontakt

Siamak Yazdankhah

Prosjektleder, ph.d.

T: 48 27 86 85
Send e-post

Andre populære artikler